Aktuality

27. 5. 2016, 10:09 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Zaostřeno na centrum – happening na Masarykově náměstí

Antikvariát a klub Fiducia spolu s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu vás zvou na happening Zaostřeno na centrum – happening na Masarykově náměstí, který se bude konat v úterý 31. 5. 2016 od 17.00 hodin. Není vám lhostejný stav historického centra Ostravy? Přijďte vytvořit centrum, jaké byste si přáli vy, a pomozte nám vytipovat veřejná prostranství, která v centru považujete za zanedbaná nebo problematická. Jako podklad nám poslouží velkoformátová mapa centra, na níž odborníci na dílně v dubnu 2016 označili několik míst, která by si zasloužila proměnu a oživení. Budeme diskutovat nad jejich návrhy a vašimi tipy, ale i nad celkovým stavem centra a jeho budoucností. Akce je vhodná i pro rodiče s dětmi, křídy a dobrou náladu sebou.

Diskuze | zatím žádný příspěvek


18. 5. 2016, 12:07 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Nový diskusní cyklus Fiducia v Aréně

Antikvariát a klub Fiducia spolu s Komorní scénou Aréna připravuje nový diskusní cyklus Fiducia v Aréně. Od května se budete moci v Aréně setkávat v cyklu diskusních panelů s tématy architektura, urbanismus, rozvoj historického centra Ostravy a budoucí směřování města Ostravy.

První diskusní panel Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vědecká knihovna? se koná 19. května 2016 od 18.30 hodin a bude věnován problematice výstavby vědecké knihovny v Ostravě.

Před diskusí v 17.00 hodin se uskuteční přednáška urbanisty a architekta Jana Jehlíka a odborníka na právo v architektuře Jiřího Plose o územním plánování.

Má byt postavena Černá kostka a nebo má být vědecká knihovna přesunuta do Dolni oblasti? Jaký by to mělo dopad na centrum? Narušila by vestavba knihovny mezi vysoké pece panorama Ostravských Hradčan? Na tyto a další otázky se pokusí zodpovědět hosté debaty, které se zúčastní jak autor vysoutěženého projektu knihovny tzv.Černé kostky architekt Ladislav Kuba , tak autor záměru knihovny v DOV, architekt Josef Pleskot. V rámci diskuse vystoupí také generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, architektka Milena Vitoulová, urbanista Jan Jehlík, za samosprávu se diskuse zúčastní primátor města Ostravy Tomáš Macura a náměstek hejtmana Svatomír Recman, za Dolní oblast Vítkovice ředitel Petr Koudela. Diskusní panel moderuje Martin Tomášek z Ostravské univerzity.

Diskuse nabrala v loňském roce znovu na síle - záměr kraje zastavit hotový projekt knihovny (tzv. Černé kostky) připravený k výstavbě a přesunout knihovnu do Dolní oblasti Vítkovic si vysloužil kritiku ze strany odborné veřejnosti. Laická veřejnost se ve dvou nezávislých mediálních anketách po vyhlášení tohoto záměru vyjádřila velkou většinou pro stavbu tzv. Černé kostky - řádně vysoutěženého projektu knihovny. Podle nových informací by knihovna v DOV nemohla být podpořena dotací z EU, byla by dražší než Černá kostka a znamenala by nevratný zásah do památky tzv. Ostravských Hradčan. Umístění mimo centrum by podle odborníků navíc mohlo negativně ovlivnit jeho rozvoj.

Diskuze | zatím žádný příspěvek


18. 5. 2016, 12:05 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Uvedení nového čísla revue Protimluv v Domě umění

Ve čtvrtek 19. května v 18.00 hodin proběhne v ostravském Domě umění literárně-hudební večer při příležitosti uvedení kulturní revue Protimluv 1-2/2016. Součásti programu bude například autorské čtení publicisty Ladislava Vrchovského z připravovaného románu Otřesová sloj Vladimír, jehož úryvek vychází jako příloha nového čísla časopisu, nebo čtení básnířky a performerky Jany Orlové z připravované sbírky Proč toužím po diamantech.

LADISLAV VRCHOVSKÝ je novinář, divadelní publicista a kritik, pořadatel kulturních akcí. Věnuje se divadelní kritice, publikuje v Divadelních novinách a v Českém rozhlasu 3 Vltava, také na webovém portálu Ostravan.cz. Žije v Ostravě.

JANA ORLOVÁ je básnířka a performerka, vydala sbírku Čichat oheň (2012), v nakladatelství Větrné mlýny připravuje knihu s názvem Proč toužím po diamantech. Ukázka z této sbírky vychází v novém čísle revue Protimluv. Žije v Praze.

Na program navazuje koncert z pravidelného cyklu improvizované experimentální hudby Pohyby, zvuky, prostory, na kterém vystoupí skupina Poisonous Frequencies.

Diskuze | zatím žádný příspěvek


4. 5. 2016, 12:08 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Michael Žantovský v Ostravě

Michael Žantovský navštíví Ostravu a zájemci se s ním mohou setkat na třech místech v průběhů dvou dnů.

První možnost bude v pondělí 9. května v 18.00 hodin v Antikvariátu a klubu Fiducia - Michael Žantovský nejen o překladech, Václavu Havlovi a Woody Allenovi Moderovaná diskuse s významným českým překladatelem, znalcem díla Woody Allena, ředitelem Knihovny Václava Havla a autorem úspěšného životopisu Havel. Večer moderuje Libor Magdoň.

Druhá možnost bude následující den, v úterý 10. května v 9.30 hodin na gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě - přednáška "Václav Havel tady a teď“ a následná diskuse pro studenty středních škol, moderuje Petr Šimíček.

Třetí setkání proběhne v úterý 10. května ve 12.30 hodin na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, posluchárna E308, Čs. legií 9 - přednáška "Václav Havel tady a teď“ a následná diskuse pro studenty vysoké školy.

Na všech akcích budou k dostání bestsellery Michaela Žantovského biografie Havel a román Ochlazení, které Vám autor rád podepíše.

Michael Žantovský je od 1. září 2015 ředitelem Knihovny Václava Havla. Předtím byl velvyslancem České republiky ve Spojeném království, v Izraeli a Spojených státech amerických. Vystudoval psychologii na Karlově univerzitě a McGill University v Montrealu a působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze. V osmdesátých letech 20. století působil jako nezávislý překladatel, publicista a textař. Přeložil do češtiny více než padesát děl moderní anglo-americké prózy, poezie a dramatu. Přispíval do samizdatového tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters. Napsal též knihu o životě a díle Woodyho Allena. V roce 2008 vydal pod jménem Daniel Wolf román Ochlazení o dramatické krizi ve vztazích mezi Evropou a Ruskem, který v mnohém předznamenal skutečné události. Je autorem životopisu zesnulého prezidenta HAVEL, který vyšel v češtině, angličtině a dalších jazycích v listopadu 2014.

V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum a v prosinci 1989 se stal jeho tiskovým mluvčím. V lednu 1990 se stal tiskovým tajemníkem a mluvčím prezidenta Václava Havla. Byl také politickým koordinátorem kanceláře prezidenta. V letech 1996-2002 byl senátorem Parlamentu ČR a předsedou senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V letech 1997 a 2001-2002 byl předsedou Občanské demokratické aliance. Je předsedou správní rady Aspen Institute Prague, členem programové rady konference Forum 2000 a členem správní rady newyorské Václav Havel Library Foundation.

Diskuze | zatím žádný příspěvek


28. 4. 2016, 13:22 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Květnové akce Fiducie o územním plánování a rozvoji centra Ostravy

V květnu Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a Komorní sscénou Aréna pořádají tři akce, které souvisejí s územním plánováním a rozvojem centra Ostravy.

První se uskuteční 19. 5. 2016 v 17:00 hodin v divadle Komorní scéna Aréna – Jan Jehlík a Jiří Plos: Metodika zadávání územních plánů – výzkumný projekt FA ČVUT – prezentace a diskuse. Na konci roku 2012 vyhrála Fakulta architektury veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na programový projekt Hlavního města Prahy - jedná se o tříletý výzkum týkající se problému kvalitního zadávání územních plánů velkých měst v soudobých podmínkách jejich rozvoje. Zásadní vizí výzkumu je vytvoření metodického postupu zadávání územních plánů vzešlé z širokého výzkumu aktuálních projevů a zásadních tendencí rozvoje českých měst v evropském kontextu. Projekt v Ostravě představí urbanista a architekt Jan Jehlík a odborník na teorii urbanismu a práva v architektuře Jiří Plos.

Druhá bude následovat o hodinu a půl později, tedy 19. 5. 2016 v 18:30 hodin v divadle Komorní scéna Aréna – Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vědecká knihovna? Diskusní panel s architekty, odborníky i zástupci samosprávy o aktuální situaci kolem výstavby nové vědecké knihovny.

Diskuse nabrala v loňském roce znovu na síle - záměr kraje zastavit hotový projekt knihovny (tzv. Černé kostky) připravený k výstavbě a přesunout knihovnu do Dolní oblasti Vítkovic si vysloužil kritiku ze strany odborné veřejnosti. Laická veřejnost se ve dvou nezávislých mediálních anketách po vyhlášení tohoto záměru vyjádřila velkou většinou pro stavbu tzv. Černé kostky - řádně vysoutěženého projektu knihovny. Podle nových informací by knihovna v DOV nemohla být podpořena dotací z EU, byla by dražší než Černá kostka a znamenala by nevratný zásah do památky tzv. Ostravských Hradčan. Umístění mimo centrum by podle odborníků navíc mohlo negativně ovlivnit jeho rozvoj.

Hosté debaty: Naděžda Goryczková - generální ředitelka Národního památkového ústavu; Jan Jehlík - urbanista, vedoucí Ústavu urbanismu na FA ČVUT; Ladislav Kuba - architekt, autor projektu knihovny tzv. Černé kostky; Petr Koudela - ředitel Dolní oblasti Vítkovice; Tomáš Macura - primátor města Ostravy; Josef Pleskot - architekt, autor záměru stavby knihovny v Dolní oblasti Vítkovice; Milena Vitoulová - architektka, členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu; Zástupce vedení Moravskoslezského kraje - jméno bude upřesněno. Diskusní panel moderuje Martin Tomášek z Ostravské univerzity.

Třetí akce, Zaostřeno na centrum – happening na Masarykově náměstí se uskuteční 31. 5. 2016 od 17:00 hodin. Není vám lhostejný stav historického centra Ostravy? Přijďte nám pomoct vytipovat veřejná prostranství, která v centru považujete za zanedbaná nebo problematická. Jako podklad nám poslouží velkoformátová mapa centra, na níž odborníci na dílně v dubnu 2016 označili několik míst, která by si zasloužila proměnu a oživení. Budeme diskutovat nad jejich návrhy a vašimi tipy, ale i nad celkovým stavem centra a jeho budoucností.

Diskuze | zatím žádný příspěvek


22. 4. 2016, 0:37 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Polská malířka Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26

V pondělí 25. dubna 2016 v 17.00 hodin se ve Výstavní síni Sokolská 26 uskuteční vernisáž výstavy Anna Szprynger: Na hraně geometrie. Mezinárodně úspěšná polská výtvarnice představí své dřívější a nové práce v rámci 8. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2016, kterou pořádá Kabinet architektury.

Anna Szprynger se narodila v roce 1982 ve Varšavě. Studovala grafiku a malbu na Vysoké škole výtvarných umění v městě Kazimierz Dolny a na Universitě Marie Curie – Sklodowské v Lublinu. Diplomu s vyznamenáním dosáhla pod vedením profesorů Tomasze Zawadzkého a Grzegorze Dobiesława Mazurka. V roce 2014 obhájila disertační práci na Akademii výtvarných umění ve Varšavě, pod vedením profesorky Doroty Grynczel. Uskutečnila přes patnáct samostatných výstav, mimo jiné v Národním muzeu v Gdaňsku (2014), Galerii EL v Elblongu (2014), ve Státní galerii umění v Sopotech (2012), Galerii XX1 ve Varšavě (2008). Zúčastnila se více než třicet skupinových výstav. V roce 2013 získala Prix Marin na pařížském salónu Réalités Nouvelles a v roce 2015 obdržela Cenu Arteon za rok 2014. Více informací na stránkách kabinetarchitektury.cz.

Diskuze | zatím žádný příspěvek


13. 4. 2016, 13:20 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Dílna o veřejných prostorách v centru a akce Zaostřeno na centrum

Antikvariát a klub Fiducia chystá na sobotu 16. dubna Odbornou plánovací dílnu s názvem Nové příležitosti pro veřejná prostranství centra Ostravy. Kapacita dílny je již plně obsazena, ale výstupy z ní spolu se sběrem dalších podnětů ze strany veřejnosti budou prezentovány na speciální akci Zaostřeno na centrum, která se bude konat na Masarykově náměstí 31. května 2016.

Dílnu pořádá Fiducia ve spolupráci s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou, povede ji zkušený facilitátor Martin Nawrath z Nadace Partnerství a zúčastní se jí ostravské osobnosti, odborníci, architekti, zástupce města a neziskového sektoru. Cílem je vytipovat veřejná prostranství v historickém centru Ostravy, která účastníci semináře považují za zanedbaná nebo problematická. Jako podklad nám poslouží také aktuální materiály Statutárního města Ostravy, které se týkají záměrů rozvoje historického centra města. Výstupem z dílny by měl být materiál, který poslouží vedení města k další práci na oživení centra města a zejména revitalizaci veřejných prostranství v centru. Aktuální výsledky dotazníkového šetření města ukazují, že oživení centra města a revitalizaci veřejných prostranství na území centra si přejí i obyvatelé Ostravy, kdy většina respondentů vyslovila zájem vylepšit veřejná prostranství a zejména oživit historické centrum Ostravy.

Diskuze | 1 příspěvek (poslední 21. 4. 2016, 11:38)


21. 3. 2016, 16:29 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Socioložka Jiřina Šiklová v Ostravě

Do Ostravy přijede ve středu 23. března 2016 významná česká socioložka Jiřina Šiklová, která bude v rámci festivalu ProTibet v Antikvariátu a klubu Fiducia od 18 hodin besedovat o knize Dopisy vnučce. Kniha je koncipovaná jako dopisy staromilské babičky dospívající vnučce a je poučenou a přitom dokonale srozumitelnou formou dialogu mezi generacemi. Dopisy jsou sice adresovány mladým lidem, ale jsou určeny i lidem starým, tedy „babičkám“. Cílevědomě ukazují na kontinuitu generací a snaží se vytvářet mezi nimi porozumění: aby mladí trochu chápali, jak uvažuje stará generace, a naopak, aby si staří uvědomovali, co se asi děje v mladých. Autorka – babička píše přitom naprosto konkrétně (i když ze sociálně psychologického a sociologického hlediska) o nejrůznějších tématech.

Diskuze | 4 příspěvky (poslední 26. 3. 2016, 2:51)


18. 3. 2016, 10:56 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Okrášlení hodin a křest bulletinu Krásná Ostrava

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia a Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida vás zvou na Slavnostní znovuzprovoznění hodin v průčelí budovy Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě – Porubě a křest nového čísla bulletinu Krásná Ostrava. Akce se koná v pondělí 21. března 2016 v 18:00. Sraz bude před budovou školy (gymnázium se nachází nedaleko porubského zámku na adrese Gustava Klimenta 493/3). Okrašlovací spolek spolu se studenty a vedením školy znovu zprovozní dobové hodiny na průčelí školy, jež byla postavena v období architektonické tvorby ve stylu tzv. socialistického realismu. Okrašlovací spolek věnuje gymnáziu naučnou ceduli o architektuře socialistického realismu v Porubě. Součástí akce bude také představení březnového čísla bulletinu Krásná Ostrava, ve kterém najdete texty o minulosti i současnosti Ostravy, například článek o Anatomii ostravských náměstí, výstavbě kostela sv. Antonína Paduánského v Kunčičkách, čtenářských spolcích v Ostravě či nová fakta o ostravském pobytu zdejšího rodáka, spisovatele Zdeňka Jirotky.

Diskuze | zatím žádný příspěvek


24. 2. 2016, 2:39 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Velikonoční Evangelium podle houslí znovu v Ostravě

Po pěti letech budou mít Ostravané vzácnou příležitost zhlédnout výjimečné hudební představení Evangelium podle houslí. Velikonoční chrámové oratorium skladatele Pavla Helebranda, na jehož provedení se podílí na 180 zpěváků a hudebníků v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, zavítá do čerstvě zrekonstruované katedrály Božského Spasitele. Bylo zde uváděno v letech 2009–2011, kdy jej v sedmi představeních vidělo přes sedm tisíc diváků. Letošní dvě ostravská představení – první pro školní mládež a seniory a druhé pro veřejnost – proběhnou 4. dubna 2016 od 10.00 a 19.30 hodin.

Stylově vrstevnaté oratorium Evangelium podle houslí pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor, cimbálovou muziku, smyčcový orchestr, dechový orchestr, varhany a bicí nástroje je dílem současného skladatele Pavla Helebranda. Zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly - muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne - odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.

Diskuze | 1 příspěvek (poslední 24. 2. 2016, 22:49)


13. 2. 2016, 19:35 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Nejen ostravské sochy, beseda ve Fiducii

V Antikvariátu a klubu Fiducia se 17.2. 2016 v 18.00 hodin uskuteční beseda s Jakubum Ivánkem na téma Nejen ostravské sochy. Proč umění v ulicích a v architektuře vznikalo a mělo by vznikat i nadále? Jaký je vztah společnosti k němu? Můžeme něco dělat pro jeho zachování? Beseda s autorem hesel nové databáze Ostravské sochy o umění ve veřejném prostoru nejen z pohledu jeho dokumentátora.

Jakub Ivánek (*1983) - autor hesel Databáze ostravských soch a popularizátor umění ve veřejném prostoru. Absolvent oborů český jazyk a literatura a historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a postgraduálního studia Teorie a dějiny české literatury tamtéž (disertační práce Písně o svatých v české barokní literatuře). Svůj odborný směřuje k české barokní literatuře (např. Katalog písní o svatých v české barokní literatuře, 2010) a reflexí lázní v propagačních textech raného novověku a 19. století (studie o lázeňské krajině raného novověku v publikaci Krajina, 2012; studie o textech propagujících v 19. století lázně Rožnov pod Radhoštěm v publikaci Valašsko, 2014; studie o historii Jánských Koupelí v 19. stol. v periodiku Slezský sborník, v tisku). Mimo literární oblast se zabývá kulturou regionu severní Moravy a českého Slezska (editor Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy,2013), zvlášť pak historií šlechtických sídel a dokumentací plastik a tzv. monumentálních realizací ve veřejném prostoru. Od roku 2011 je vědeckým pracovníkem Ústavu pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Je členem Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.

Diskuze | zatím žádný příspěvek


19. 1. 2016, 10:14 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Křest knihy Holokaust a jiné genocidy

Nová kniha, která je dalším vydavatelským počinem Edice Moderní dějiny, již vydává ostravský spolek PANT, se věnuje nejpodstatnějším genocidám 20. století – holokaustu, genocidě Arménů, hladomoru na Ukrajině, kambodžské, rwandské a jugoslávské genocidě. Součástí slavnostního uvedení knihy, které proběhne ve čtvrtek 21. ledna od 18.00 hod. v ostravském Antikvariátu a klubu Fiducia, budou projekce dokumentů o genocidě Arménů a romském holokaustu.

„Kniha je rozšířeným vydáním publikace The Holocaust and Other Genocides, kterou v roce 2012 vydal nizozemský NIOD (Institute for War, Holocaust and Genocide Studies) a Amsterdam University Press. Přibyla v ní kapitola, věnující se stalinskému teroru na obyvatelstvu Ukrajiny, a multimediální DVD s unikátními videomateriály a metodikou pro učitele,“ upřesňuje Martin Šmok. DVD obsahuje mimo jiné vzpomínky pamětníků z archivu USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education či tři dokumentární snímky PANTu: filmy Arménská genocida, Unikli jisté smrti – Přežili Porajmos, a Eva Erbenová – z Terezína do Izraele. Pro učitele je na DVD k dispozici řada pracovních listů, vhodných k výuce dějepisu, základů společenských věd či mediální gramotnosti.

„Často se hovoří o tom, že minulost je bitevní pole současnosti. A genocida, tedy záměrné a systematické ničení celého národa nebo etnické skupiny, je považována za největší ze všech zločinů. Ve 20. století přes veškerou okázalou namyšlenost moderní civilizace docházelo k těm nejhorším případům masového násilí. Státy i různá hnutí opakovaně používaly etnické čistky a genocidy coby prostředek k dosažení národní, třídní či etnické čistoty a jednoty. Proto považuji vydání této knihy za velmi podstatné,“ dodává další z editorů českého vydání Monika Horsáková.

Diskuze | zatím žádný příspěvek


11. 1. 2016, 21:44 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Soutěže AHOL CUP 2016 a Kusmi Tea – Czech Teatenders Cup 2016

V Multifunkční hale GONG, v Dolní oblasti proběhne 27. 1. 2016 v 8:30 hodin 18. ročník gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí AHOL Cup 2016 a Kusmi Tea – Czech Teatenders Cup 2016. Soutěž je veřejnosti přístupná zdarma.

V kategorii čtyřčlenných družstev byly zachovány všechny soutěžní disciplíny od krájení zeleniny přes určování druhů mas a vnitřností, určování sklenic, pouring test a konverzaci v cizím jazyce až k týmovému kuchařskému úkolu, který je pro tuto kategorii stěžejní. Zrušena byla regionální kola a snížil se i počet soutěžících na čtyři. Také kategorie Junior Coctail Competition prošla změnami. V letošním ročníku budou barmani míchat jen jeden drink, a to Sparkling Coctail.

Diskuze | zatím žádný příspěvek


4. 1. 2016, 12:33 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Saturninálie II, pamětní deska Zdeňku Jirotkovi a oblíbená koblihovaná

U příležitosti 105. výročí narození významného českého spisovatele a ostravského rodáka Zdeňka Jirotky (*1911 †2003), tvůrce kultovního románu Saturnin, odhalí okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu v den jeho narozenin 7. ledna při západu slunce v 16.02 hodin pamětní desku tomuto spisovateli.

Akce proběhne na Náměstí Jurije Gagarina ve Slezské Ostravě. Na místě vyslechnete jirotkovské čtení v podání předních neumělců, zúčastnit se můžete soutěže o nejlepší domácí koblihu a následně i populární koblihované.

Autorem pamětní desky bude sochař Jan Šnéberger, který pro okrašlovací spolek vytvořil v roce 2015 pamětní desku literárnímu vědci a ostravskému rodákovi Vladimíru Macurovi.

Okrašlovací spolek připomíná spisovatele Zdeňka Jirotku již podruhé, v loňském roce nainstaloval naučnou cedulku v ulici Keltičkova nad Slezskoostravskou radnicí, kde Zdeněk Jirotka rovněž pobýval. Na základě zjištění ostravské archivářky Blaženy Przybylové bude pamětní deska umístěna na domě na Náměstí Jurije Gagarina číslo popisné 9, kde se Zdeněk Jirotka narodil. Rodný dům již bohužel nestojí, deska bude umístěna na domě, který vznikl po zbourání rodného Jirotkova domu. Pamětní desku financuje okrašlovací spolek stejně jako u předchozích desek z příspěvků svých členů.

Také tentokrát ochromilo rozčilení jeho vyjadřovací schopnosti a on k opravdovému zděšení továrníka Mikulky zařval: „Setapouch!“ Po tomto slově se šéf zvedl z křesla a udiveně se ptal. „Co jste to řekl?“ Účetní, rudý rozčilením i lítostivým vztekem nad svým dřevěným jazykem, volal: „Setapouch! Sobý hnusec!“

Diskuze | zatím žádný příspěvek


16. 12. 2015, 20:55 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Vánoční rodinné představení Jesličky svatého Františka

Vánoční hra se zpěvy Jesličky svatého Františka se stala tradiční součástí ostravských Vánoc. Dílo Pavla Helebranda, které se v uplynulých letech setkalo s velkým ohlasem diváků, budete moci v letošním roce zhlédnout v Divadle Antonína Dvořáka. Hra je inspirována příběhy a událostmi ze života svatého Františka z Assisi. Aby lidem přiblížil noc Božího narození, postavil František v italském Grecciu první jesličky. Tak se stal zakladatelem oblíbené tradice, jež se udržuje až do našich dnů. Hra, v níž František (Petr Sýkora) a jeho bratři bojují proti nástrahám samotného ďábla (Juraj Čiernik), vychází z poetiky lidového divadla, a proto jí nechybí humor, napětí a překvapivá rozuzlení. Celý příběh prostupuje melodická, emotivní hudba v živém provedení sólistů, vícehlasého sboru (Operní studio NDM) a komorního orchestru (operní orchestr NDM). Na vánoční rodinné představení zveme diváky od pěti do sta let v pátek 18. 12. 2015 v 18.30 hodin.

Diskuze | zatím žádný příspěvek


19. 11. 2015, 15:21 | zdroj: (rem), tisková zpráva | trvalý odkaz

Komentovaná prohlídka výstavy „Příběh paneláku v Moravskoslezském kraji“

Komentovaná prohlídka výstavy „Příběh paneláku v Moravskoslezském kraji“ s historikem umění Martinem Strakošem proběhne 13. 12. 2015 od 14.00 hodin. Sraz je v Husovém sadě. Martin Strakoš, jenž zpracovával v rámci projektu Paneláci historii sídlišť v Moravskoslezském kraji, na Ostravsku sídliště do jisté míry navazovala, respektive měla překonat zdejší tradici bydlení v koloniích, spojenou s rozvojem těžkého průmyslu a těžby černého uhlí.

Výstava o sídlištích na Ostravsku v Husově sadu / foto (c) Werner Ullmann

Od 15. 10. 2015 do 3. 1. 2016 probíhá exteriérová výstava Příběh paneláku v Moravskoslezském kraji, která přibližuje historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Ostravě (Zábřeh, V. obvod Poruby, Jindřiška), v Karviné (Ráj) a v Havířově (Podlesí). Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti v Husově sadu, je šestou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.

Komentovaná prohlídka se zaměří na samotnou výstavu, a také na realizace v rámci Ostravy – bude totiž pokračovat na nedalekém sídlišti Jindřiška, kde se zájemci o sídlištích a jejich výstavbě v Ostravě dozvědí další informace.

Diskuze | zatím žádný příspěvek


24. 10. 2015, 20:32 | zdroj: Janek Rous (facebook.com) | trvalý odkaz

Hledá se 20 lidí pro nátačení výstavního projektu

Janek Rous (artycok.tv) shání pro výstavní projekt v galerii Lauby (Ostravské muzeum na Masarykově náměstí) dvacet lidí ve věku zhruba od 30 do 99 let. Jedinou podmínkou je, aby tyto osoby nepocházely z uměleckého prostředí, pouze pokud by se umělecké činnosti již dlouhodobě nevěnovali. Není naopak vůbec problém, jste-li například v tento moment bez práce.

Jde o natočení patnácti minutového snímku, ve kterém těchto dvacet lidí sedí na lavicích v galerijním prostoru a hovoří o sobě. O tom, kde vyrůstali, kam se v průběhu života přemisťovali (např. kvůli škole) či na delší dobu stěhovali, jaké profesi se chtěli věnovat původně (jaké měli představy třeba v dětství či dospívání), jakou školu absolvovali a jaké profesi se věnují teď, zda jsou se svou prací spokojeni či zda by se raději věnovali jiné činnosti (např. té, které se chtěli věnovat v dětství nebo jiné).

Princip této scény spočívá v tom, že všichni zúčastnění hovoří naráz, spíše tišeji, jakoby sami pro sebe a jejich vyprávění je snímáno otáčející se kamerou ze středu čtverce (vytvořeného čtyřmi lavicemi, na kterých se sedí). Kamera a mikrofon tak jakoby pomalu „proplouvá“ mezi lidmi stále dokola po dobu 15 minut a pokaždé je na chvíli slyšet jednoho konkrétního člověka, pak dalšího a dalšího s tím, že se každý do záběru několikrát vrátí a kamera se zvukem ho vždy zachytí v jinou fázi vyprávění.

Účast na natáčení je honorovaná 500 Kč a celková doba natáčení by neměla přesáhnout 2 hodiny. Příznivý odhad je zhruba 1 hodina. Natáčení bude v sobotu 31.10. v 10 h. v galerii Lauby (Ostravské muzeum, Masarykovo nám. 1)

Pokud byste se rádi zúčastnili, či pokud můžete někoho doporučit (rodina, sousedé, přátelé či kolegové z práce), ozvěte se prosím na emailovou adresu janek@artycok.tv nebo na telefon 608 351 199.

Diskuze | 2 příspěvky (poslední 3. 11. 2015, 0:02)


12. 10. 2015, 11:12 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Výstava o panelových sídlištích na Ostravsku bude k vidění v Husově sadu

Od poloviny října se v centru Ostravy v Husově sadu představí exteriérová výstava Příběh paneláku v Moravskoslezském kraji, která přiblíží historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Ostravě (Zábřeh, V. obvod Poruby, Jindřiška), v Karviné (Ráj) a v Havířově (Podlesí).Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti v Husově sadu, je šestou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky. Vernisáž výstavy za účasti autorů se koná ve středu 14. října 2015 od 16:00 hodin v Husově sadu v centru Ostravy.

„Rádi bychom ukázali, že všechna sídliště nejsou stejná, že to nutně nemusejí být monotónní shluky krabic vyprojektované anonymním týmem v projekčním ústavu,“ vysvětluje hlavní autorka projektu Lucie Skřivánková (Zadražilová) z Uměleckoprůmyslového musea v Praze. „Panelová sídliště mají svou minulost, přítomnost a v mnoha případech i rozvojový potenciál a pro své obyvatele představují domov. Bylo by proto chybou zavírat oči před osobitostí řady z nich a nechat se ovlivnit jednostrannými odsudky,“ dodává.

Exteriérová výstava návštěvníky seznamuje se třemi panelovými sídlišti přímo v krajském městě a po jednom sídlišti z Havířova a z Karviné. Jedno z nejstarších tuzemských sídlišť senachází v Ostravě-Zábřehu. Jeho dějiny se začaly psát roku 1946, kdy významný meziválečný architekt Jiří Štursa navrhl funkcionalistické Vzorné sídliště u Bělského lesa s komfortními byty. Během tří desetiletí se rozrostlo do velikosti okresního města, uplatnily se tu nejrůznější panelové soustavy a dnes zde žije více než dvacet tisíc obyvatel. Pátý obvod Ostravy- Poruby reprezentuje sídliště pozdního modernismu první poloviny 60. let s pravoúhlou skladbou deskových a bodových domů, které mají přiznanou panelovou strukturu. Zajímavý je i princip členění obytného celku na tzv. mikrorajóny. Dominantou ostravského sídliště Jindřiška, nacházejícího se v centru města, je dvaadvacetipatrový montovaný obytný dům postavený jako experiment ve druhé polovině 60. let. Největší sledované sídliště v kraji, karvinský Ráj, se budoval od druhé poloviny 50. let jako hornické sídliště, dnes v něm žije zhruba polovina obyvatel města. V 60. letech byly navrženy atypické výškové obytné domy a budovy občanské vybavenosti, které akcentují důležitá místa sídliště. Havířovské sídliště Podlesí z 60. let odkazuje ke skandinávské inspiraci jak promyšleným umístěním v krajině, tak i zakomponováním rokle s lesoparkem do struktury obytného celku.

Panelová sídliště představují důležitý urbanistický, architektonický i historický fenomén. Přestože byla nejtypičtější a nejrozšířenější formou hromadné bytové výstavby 50. až 80. let, a dnes na sídlištích žijí téměř tři miliony obyvatel české republiky, je výzkum jejich významu a sociokulturní role teprve v počátcích. Po letech jednostranné kritiky a odmítání jsme dnes nicméně svědky vzrůstajícího zájmu o téma panelových sídlišť nejen mezi odborníky a obyvateli těchto sídlištních celků, ale také mezi současnými umělci a lidmi, které zajímá z nejrůznějších aspektů vývoj moderního města.

Diskuze | 6 příspěvků (poslední 23. 10. 2015, 11:55)


18. 9. 2015, 12:08 | zdroj: tisková zpráva | trvalý odkaz

Kulturní jatka?! aneb Okrášlení Městských jatek a křest bulletinu Krásná Ostrava

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a Antikvariát a klub Fiducia vás zvou na akci Kulturní jatka?! aneb Okrášlení Městských jatek a křest bulletinu Krásná Ostrava, které se bude konat v úterý 22. 9. 2015 v 18:00 hodin. Sraz bude u městských jatek, jejichž stav je žalostný a jejich osud je stále nejistý. Vyzýváme proto ostravskou kulturní i laickou veřejnost, aby přišla tuto krásnou stavbu podpořit na happening Kulturní jatka?! Čeká vás Tour de Jatka, zeď nářků i vize budoucího využití.

Zároveň okrášlíme tuto chátrající kulturní památku, která je jednou z nejvýznamnějších dominant Ostravy a nainstalujeme u ní naučnou cedulku. Pokřtíme také nové číslo bulletinu Krásná Ostrava. Dobrou náladu s sebou.

Bulletin Krásná Ostrava 03/2015

Podzimní číslo Krásné Ostravy se nevěnuje pouze tématům spojeným s Ostravou – najdete zde také články spojené s aktivitami spolku Za krásnou Olomouc. S tímto spolkem jsme spřízněni nejen díky podobnému názvu, ale také díky historikovi umění Rostislavu Šváchovi, který je členem jak našeho, tak olomouckého spolku. Sny a přání zlepšit svá města měly i generace před námi. Ne vždy se jim dařilo si své sny splnit – což pro nás může být jak útěchou, tak posilou ve chvíli, kdy se nám samotným prosazování kroků, které by vedly k rozvoji našeho města, nedaří. Historik Pavel Březinský se ve svém článku věnuje dlouholetému a bohužel marnému úsilí předchozích generací Ostravanů založit v Hulvákách vlastní kostel. Iniciátor záchrany sochy Směrník Jakub Ivánek naopak hovoří o snu, který se splnil – popisuje peripetie záchrany této cenné sochy Václava Uruby. Zářijové číslo přináší i mnoho dalších článků, například vzpomínku Ivo Mludka na významnou osobnost ostravské kultury Karla Biňovce. Byl jedním z těch, kteří se v době tvrdé totality postavili komunistům navzdory tomu, že Ostrava byla doslova rudou baštou a odpor v tomto městě byl o to tvrději postihován. Karlu Biňovcovi jsme v červnu položili pamětní destičku před dům v Porubě, kde dlouhá léta bydlel.

Nové číslo Krásné Ostravy bude k dostání na křtu a poté od 23. 9. 2015 v Antikvariátu a klubu Fiducia a knihkupectví Academia.

Diskuze | 2 příspěvky (poslední 18. 9. 2015, 14:11)


25. 6. 2015, 8:30 | zdroj: | trvalý odkaz

Vernisáž výstavy Brusel… na Ostravsku

Dnes, 25. 6. 2015 proběhne v 17.00 hodin v ostravském Domě umění vernisáž výstavy Brusel… na Ostravsku.

Bruselský styl je vžitý název pro výtvarný styl, uplatňující se v architektuře a užitém umění v Československu na konci 50., v 60 a 70. letech 20. století. Název je odvozen od nepřehlédnutelného úspěchu, který zaznamenala československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a který inspiroval tehdejší tvůrce k objevování nové estetiky. V důsledku těchto okolností na Ostravsku vznikla řada kvalitních objektů a výtvarných děl, které nyní z různých příčin mění svůj výraz, anebo dokonce mizí v nenávratnu. Na tuto „hynoucí krásu“ architektury bruselského stylu chce upozornit tato výstava připravena Kabinetem architektury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Antikvariátem a klubem Fiducia.

Více informací najdete na stránkách Kabinetu architektury.

Diskuze | zatím žádný příspěvek