Aktuality

13. 4. 2016, 13:20 | zdroj: tisková zpráva | další aktuality

Dílna o veřejných prostorách v centru a akce Zaostřeno na centrum

Antikvariát a klub Fiducia chystá na sobotu 16. dubna Odbornou plánovací dílnu s názvem Nové příležitosti pro veřejná prostranství centra Ostravy. Kapacita dílny je již plně obsazena, ale výstupy z ní spolu se sběrem dalších podnětů ze strany veřejnosti budou prezentovány na speciální akci Zaostřeno na centrum, která se bude konat na Masarykově náměstí 31. května 2016.

Dílnu pořádá Fiducia ve spolupráci s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou, povede ji zkušený facilitátor Martin Nawrath z Nadace Partnerství a zúčastní se jí ostravské osobnosti, odborníci, architekti, zástupce města a neziskového sektoru. Cílem je vytipovat veřejná prostranství v historickém centru Ostravy, která účastníci semináře považují za zanedbaná nebo problematická. Jako podklad nám poslouží také aktuální materiály Statutárního města Ostravy, které se týkají záměrů rozvoje historického centra města. Výstupem z dílny by měl být materiál, který poslouží vedení města k další práci na oživení centra města a zejména revitalizaci veřejných prostranství v centru. Aktuální výsledky dotazníkového šetření města ukazují, že oživení centra města a revitalizaci veřejných prostranství na území centra si přejí i obyvatelé Ostravy, kdy většina respondentů vyslovila zájem vylepšit veřejná prostranství a zejména oživit historické centrum Ostravy.

Diskuze | 5 příspěvků (poslední 13. 1. 2021, 15:42)