Aktuality

20. 4. 2015, 11:12 | zdroj: tisková zpráva | další aktuality

Ivo Klimeš – architektura a divadlo

V pondělí 20. 4. 205 v 17.00 hodin bude ve Výstavní síni Sokolská 26 zahájena výstava Ivo Klimeš – architektura a divadlo, která se koná v rámci 7. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2015.

Ivo Klimeš se narodil v roce 1932 v Opavě. V roce 1957 ukončil studia na Fakultě architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Od roku 1957 pracoval jako architekt v ostravském Stavoprojektu, od roku 1991 ve svobodném povolání, specializoval se hlavně na divadelní budovy.

Výstava představí tvorbu architekta Iva Klimeše a upozorní na výjimečné kvality jeho architektury, zejména architektury divadelních budov, jejich novostaveb i rekonstrukcí (např. nové Divadlo v Mostě, ostravské Divadlo Antonína Dvořáka, Divadlo Jiřího Myrona, Divadlo v Opavě), ale i dalších významných návrhů, soutěžních projektů a realizací.

Specifický akcent výstava klade na zvláštnosti a mezioborové přesahy Klimešova díla. V Klimešově tvorbě hrála významnou roli jeho generační příslušnost k vlně mladých progresivních poválečných architektů, mezi nimiž se vyhranil jako svébytný tvůrce, zaměřený na problematiku divadelních staveb. Pro jeho profesní dráhu byla specifická úspěšná účast v mnoha architektonických soutěžích. Klimešovy soutěžní návrhy divadel přinesly pokrokové návrhy variabilních divadelních prostorů umožňujících nové inscenační postupy. K realizaci tohoto experimentu došlo v případě nového mosteckého divadla, které ve své době nemělo díky architektonickému i technickému řešení u nás obdobu.

Pozoruhodnou součástí tvorby architekta Klimeše je i jeho výtvarná činnost a hojná spolupráce s předními výtvarníky. Výtvarná díla a jejich zapojení do architektury jsou v díle Iva Klimeše velmi výrazným akcentem.

Architektura Iva Klimeše nesporně obohatila zejména ostravský kulturní život a vytvořila prostor pro další umělce a na ně navazující odborné profese (režie, herectví, scénografie, výtvarné umění, divadelní kritika, historie architektury a divadla).

Výstava si dává za cíl vedle souhrnného představení tvorby architekta Iva Klimeše propagaci architektury obecně jako rámce uměleckého a kulturního života v Ostravě. Vystavením Klimešova díla chceme podpořit odbornou debatu o hodnotách soudobé ostravské architektury a upozornit na významnou úlohu kvalitní architektury při vytváření obrazu města. Další informace o výstavě najdete na www.kabinetarchitektury.cz.

Diskuze | zatím žádný příspěvek