Aktuality

13. 2. 2016, 19:35 | zdroj: tisková zpráva | další aktuality

Nejen ostravské sochy, beseda ve Fiducii

V Antikvariátu a klubu Fiducia se 17.2. 2016 v 18.00 hodin uskuteční beseda s Jakubum Ivánkem na téma Nejen ostravské sochy. Proč umění v ulicích a v architektuře vznikalo a mělo by vznikat i nadále? Jaký je vztah společnosti k němu? Můžeme něco dělat pro jeho zachování? Beseda s autorem hesel nové databáze Ostravské sochy o umění ve veřejném prostoru nejen z pohledu jeho dokumentátora.

Jakub Ivánek (*1983) - autor hesel Databáze ostravských soch a popularizátor umění ve veřejném prostoru. Absolvent oborů český jazyk a literatura a historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a postgraduálního studia Teorie a dějiny české literatury tamtéž (disertační práce Písně o svatých v české barokní literatuře). Svůj odborný směřuje k české barokní literatuře (např. Katalog písní o svatých v české barokní literatuře, 2010) a reflexí lázní v propagačních textech raného novověku a 19. století (studie o lázeňské krajině raného novověku v publikaci Krajina, 2012; studie o textech propagujících v 19. století lázně Rožnov pod Radhoštěm v publikaci Valašsko, 2014; studie o historii Jánských Koupelí v 19. stol. v periodiku Slezský sborník, v tisku). Mimo literární oblast se zabývá kulturou regionu severní Moravy a českého Slezska (editor Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy,2013), zvlášť pak historií šlechtických sídel a dokumentací plastik a tzv. monumentálních realizací ve veřejném prostoru. Od roku 2011 je vědeckým pracovníkem Ústavu pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Je členem Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.

Diskuze | 1 příspěvek (poslední 18. 6. 2020, 10:40)