Kostel sv. Václava – nejstarší a nejhezčí

29. 1. 2007, 9:37 | Fotoreportáže | Dimitrios Vlasakudis, foto František Řezníček

Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě je nejstarší dochovanou stavební památkou na území Ostravy. Kostel zažil několik požárů, přestaveb i jednu velkou rekonstrukci. Tak nebo tak patří mezi nejhezčí, ale trochu opomíjené stavby v Ostravě.

Vznik kostela sv. Václava souvisí se založením samotné Ostravy (kolem roku 1267). Výstavba kostela s novým městem byla tehdy častá. Sv. Václav byl patronem státní hranice. Kostel stál poblíž městské brány u vjezdu ze slezské strany do dnešní Kostelní ulice. Přesný letopočet dokončení kostela není znám, ale v roce 1297, kdy byl jmenován ostravský farář, už prokazatelně existoval.

Kostel několikrát vyhořel, ale nikdy ne zcela, protože už od počátku byl z kamene, nikoli ze dřeva. Stavba v průběhu staletí měnila svou podobu. K původnímu presbytáři byla na začátku 14. století přistavěna příčná loď a věž. V 16. století byl kostel dále rozšířen a zastřešen novou střechou. V 16. století prošel interiér renesančními úpravami. V 19. století zase proběhla klasicistní přestavba, současně z kostela zmizely některé z gotických prvků. Do 19. století v okolí stavby fungoval hřbitov. Zajímavostí je, že se z původních památek uvnitř kostela nezachovalo do dnešní doby nic.

V letech 1998–2004 proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce, díky níž získal kostel současnou podobu. Zdroj: Stručné dějiny kostela svatého Václava.

Diskuze | 28 příspěvků (poslední 2. 12. 2008, 13:13)