Letní toulky Muglinovem

24. 8. 2012, 0:05 | Fotoreportáže | Jaroslav Němec, foto: Werner Ullmann

V dnešní fotoreportáží se zatouláme do horní části Muglinova. O původně samostatné obci je první písemná zmínka v soupisu desátků vratislavského biskupství z roku 1305.

„Název je odvozen přípony -ov ke jménu Muglin, které je německou adaptací původního jména Mogylno či Mogylna; základem je praslovanské slovo mogyla ve smyslu pahorek.“[wiki]

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Rodinný dům postavený v letech 1999–2002 podle návrhu Pavla Obroučky stojí na návrší zvaném „Nad Mundlochem“. Tento „pahorek“ koncem 19. století zkoumal K. J. Bukovanský. Jednalo se především o keramické nálezy, kovový klíč či fragment kování dotovaný k přelomu 14. a 15 století. Více se lze dočíst ve sborníku Jan Lucemburský v příspěvku Zbyňka Moravce Poloha „nad Mundlochem“ v Ostravě (vyd. Ostravská univerzita, 2012). Před součastnou zástavbou zde bylo tzv. „červené hřiště“.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Hroby na nedalekém hřbitově jsou mnohdy opuštěné.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Hřiště SK Rapid Muglinov

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Přidružené budovy (tzv. „stará pošta“) k větrací jámě Nová jáma II. Dolu Heřmanice, sloužili v minulém století jako pošta, dnes v jejich prostorách najdete veterinární ordinaci.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Křižovatka mezi „starou poštou“ a kulturním domem s přilehlým parčíkem (vlevo). Ulice směřující rovně vede ke hřbitovu a pahorku „Nad Mundlochem“. Ulice vpravo do dolní části Muglinova okolo Sokolovny.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Parčík „U Kulturáku“.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Vyvrácený strom v „Důlkách“. Nad těmito místy vedla uhelná lanovka.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Pneumatiky okolo stromů v „Důlkách“.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Jeden z rybníků v „Důlkách“. Dnešní cesta po hrázi vznikla až po odkoupení rybníků do soukromého vlastnictví, původně vedla cesta mezi Muglinovem a Heřmanicema okolo a nesloužila jen pěším.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Nad rybníky vyrostla nová vilová část s lesem značek.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Řadovky „Hruškový sad“. Z původního hruškového sadu zůstaly jen ojedinělé stromy na okraji, stavebníci řadovek neponechali ani žádný strom v nově vzniklých zahradách a tak název této části Muglinova již odkazuje jen k minulosti tohoto místa.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Místo korun vzrostlých hrušek si chrání obyvatelé domů soukromí jak se dá.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Sídliště Muglinov v samotném centru bývalé obce vzniklo začátkem 80. let 20. století. Tento dům „u obchodu“ je z roku 1982. Sousoší Mládí od Vladislava Gajdy bylo instalováno o rok později.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Kaplička sv. Anny, na pozemku vlevo před ním stála obecní radnice, dnes zde roste jen křoví.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

V rámci Regenerace sídliště „Muglinov“ za 6 mil. korun, vznikla kromě parkovacích míst i dětská hřiště, to nejrozsáhlejší je „u obchodu“.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Na bezpečnost dětí se však nějak pozapomnělo a tak jim hrozí pád ze zídky.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Nejstarší budova ZŠ Pěší z roku 1896.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Ulice Pěší si zachovala jako jedna z mála původní vesnický ráz.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Kdysi Hladnovská ulice, dnes slepá část prodloužené Švédské ulice.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Hospoda „U Chvostku“. V přilehlém sále se odehrával nejeden místní bál, před válkou zde promítali filmy, později sloužil jako tělocvična pro bojové sporty i jako Tančírna.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Nedaleké zahrady a truhlářská dílna v pozadí.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Pohled do míst centra bývalé obce. Nad Muglinovem se tyčí vodárenské věže na Hladnově.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

V Muglinově nedávno vznikla i architektonicky daleko zajímavější zástavba než nedaleké fádní řadovky „Hruškový sad“.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Sídlo firmy FEBE TRADE přestavěné z prvorepublikové vily podle projektu Davida Průšy a Radomíra Otýpka (Platforma Ostrava).

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Švédská ulice.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Další dětské hřiště vzniklé v rámci Regenerace sídliště „Muglinov“ s osamoceným koníkem uprostřed vygumovaného bývalého asfaltového hřiště a neudržované pískoviště z 80. let 20. století v pozadí.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Osamocený houpací medvěd na dalším hřišti o kousek níže...

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

... neopravené pískoviště doplňuje nedaleká klouzačka. Na konci minulého století říkali místní tomuto místu „na kolotočích“. Vybavení bylo daleko rozmanitější.

Letní toulky Muglinovem / foto (c) Werner Ullmann, 2012

Stará zástavba (vlevo) se střetává s paneláky z konce 80. let 20. století, jejímž postavením byla zastavena výstavba sídliště Muglinov. Budova s hospodou U Švagra (vpravo) byla postavena v pozdních 90. letech 20. století.

Jak jsem zmínil na začátku toulky Muglinovem, zaměřili jsme se na jeho horní část. Dolní část, tzv. Mexiko navštívíme v některém z dalších pokračování naších toulek.

Fotografie z focení najdete na http://www.facebook.com/ostravablog.

Diskuze | 7 příspěvků (poslední 22. 4. 2014, 10:07)