OstravaBlog.cz | Fotoreportáže - Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích

8. 8. 2016, 12:13 | Fotoreportáže | Jaroslav Němec, foto Werner Ullmann

Procházku okolo Mírového náměstí a Štítové kolonie ve Vítkovicích máme již za sebou. V dnešní fotoreportáži Wernera Ullmanna se podíváme na Náměstí Jiřího z Poděbrad.

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

Na rekonstrukce významných veřejných prostranstvích má být vypsaná architektonická soutěž. To bohužel (nejen) v Ostravě není zvykem. A tak se Náměstí Jiřího z Poděbrad v části mezi ulicemi Halasovou a Šalounovou rekonstruovalo za více jak 375 mil. Kč bez soutěže. „Projekt, součást Integrovaného plánu rozvoje města „Budoucnost Vítkovic", stál město Ostravu 56 mil. Kč včetně DPH, z 85 % je spolufinancován z Integrovaného operačního programu EU.“ Projekt zahrnuje také opravy několika domů, výstavbu hřiště a parkovací plochy, opravení okolních chodníků a komunikací, vybudování cyklostezek či vysazení zeleně. Mezi ulicemi Šalounovou a Erbenovou vyrostlo nové dětské hřiště.

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

Rekonstrukce náměstí proběhla před čtyřmi lety podle projektu Milana Obenause a Lumíra Holešovského z projektové a inženýrské společnosti Moravia Consult Olomouc (MCO). Tato projektová, inženýrská, konzultační a poradenská společnost se specializuje zejména na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury. A na realizaci to jde občas vidět.

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

Náměstí v minulosti sloužilo jako autobusové nádraží, později jako velké vyasfaltované parkoviště. To dnes naštěstí již neplatí...

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

... parkovací místa jsou jen po stranách.

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

V čele náměstí stojí budova dnešní základní školy, dříve Dívčí obecné a měšťanské školy z let 1913–1914 od architekta Ludwiga Fialy. Vpravo od dní, na místě dnešního školního hřiště stála vítkovická synagoga z roku 1911 od architekta Felixe Neumanna, která byla vypálená nacisty v roce 1939.

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

Na náměstí nově přibyla kašna...

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

... lavičky...

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

... stromy a lampy...

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

... zmíněné parkovací místa...

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

... i velice dobré (neničí špice kol) cyklostojany.

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

Nové pergoly spolu s kašnou stojí na místě nadčasových vstupů do podzemních veřejnýh záchodků, které byly asanovány spolu s rekonstrukcí náměstí. Samotné záchodky vznikly v letech 1992–1993 podle návrhů Naděždy Valičkové. Jejich původní podobu a příběh si můžete přečíst v bulletinu Krásná Ostrava 1/2016 od strany 35. Právě takovým škodám by mohla zabránit architektonická soutěž a to již během její přípravy.

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích / foto (c) Werner Ullmann

Náměstí a další postupně rekonstruované vítkovické ulice a parky ukazují, i přes zmíněné výtky, cestu dobré a materiálově adekvátní, na ostravské poměry velmi dobré proměny městských veřejných prostranství.

Reklama