Strhující Evangelium podle houslí v roce 2011

13. 4. 2011, katedrála Božského Spasitele v Ostravě

2. 5. 2011, 14:30 | Fotoreportáže | Tereza Pogodová, foto Werner Ullmann

Jedenkrát v roce, na jediném místě se lidem nabízí možnost navštívit velikonoční představení Pavla Helebranda Evangelium podle houslí. Pro foto týdne jejich atmosféru zachycují fotografie Wernera Ullmanna.

Ve středu 13. dubna 2011 zhlédly toto dílo dva tisíce nadšených diváků. Dopoledne naplnila katedrálu školní mládež, večer široká veřejnost. Diváci, kteří nebyli jen z Ostravy a okolí, ale přijeli i z odlehlejších koutů Moravy, ocenili účinkující dlouhotrvajícím potleskem vestoje. Letošní představení Evangelia podle houslí se uskutečnila v produkci Ilony Kučerové a agentury PaS de Theatre.

Dílo je originální tím, že zpracovává události celého Ježíšova veřejného působení. Zároveň navazuje na evropské tradice pašijových her a chrámového divadla. Hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu Ježíšova života. Děj vrcholí událostmi Velikonočního týdne – odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.

Tvorba skladatele Pavla Helebranda, který žije v Ostravě, je nepřehlédnutelná. Složil hudbu k řadě českých a polských divadelních inscenací. V poslední době se věnuje vlastním hudebně-dramatickým projektům. K vánoční Ostravě již neodmyslitelně patří jeho Jesličky svatého Františka. Ostravští diváci mohli vidět také Čarodějnice z Babí hůry, Ngoa-É, Balady nebo Eia Gaia.

Pavel Helebrand nám řekl: „Už po tři roky se před velikonočními svátky scházíme s dětmi, studenty, dospělými i seniory, abychom společně zpívali a hráli příběh o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Mám veliké štěstí na lidi, kteří se mnou chtějí sdílet tento zážitek. Mám radost, že s námi účinkuje Jiří Pavlica a Hradišťan, dětská hudecká muzika Iskérka, Pěvecké sdružení Klimkovice, Operní studio NDM, Pěvecký sbor Gymnázia v Olomouci-Hejčíně, smyčcový a dechový soubor Janáčkovy konzervatoře, členové ostravské opery i činoherci. Těší mě, že máme tak vynikajícího dirigenta, jako je pan Petr Šumník. Každému z těch 180 lidí vděčím za něco krásného a osobního, co do představení vnáší! Je to pro mě, a doufám, že pro všechny v katedrále, svátek. Sdílíme společně něco nadosobního, něco co žádný z nás bez těch druhých nedokáže!“

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Ježíš a apoštolové (Jiří Pavlica a Hradišťan) procházejí chrámem

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Jan Křtitel (Jindřich Jakubal)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Ďábel

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Jidáš Iškariotský (Igor Orozovič ) na svatbě v Káni Galilejské

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Muži sboru

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Člověk mizerný (Jaroslav Kotek) prosí Ježíše o uzdravení

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Zákoníci pronásledují Máří Magdalénu (Simona Mrázová)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Máří Magdaléna (Simona Mrázová)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Soud nad Máří Magdalénou (Simona Mrázová a sbor)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Ježíš Kristus (Jiří Pavlica)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Máří Magdaléna (Simona Mrázová) a Ježíš Kristus (Jiří Pavlica)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Zákoník (Ivo Kroček)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Dětská hudecká muzika Iskérka a Operní studio NDM

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Nemocní (členové Operního studia NDM, v popředí Lucie Juráková)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Jidáš (Igor Orozovič) a Anáš (Juraj Čiernik)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Ženy sboru

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Apoštolové se dělí o chléb s diváky

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Panny moudré a pošetilé (zleva: Tereza Vašutová, Karla Szankovská a Veronika Fuknová)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Zákoníci (Daniel Grimm a Juraj Čiernik)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Pilát Pontský (Norbert Lichý)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Obecenstvo při dopoledním představení

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Děkovačka (v popředí zleva: Simona Mrázová, Pavel Helebrand, Jiří Pavlica, Tomáš Vzorek a dirigent Petr Šumník)

Evangelium podle houslí / foto © Werner Ullmann, 2011

Autor díla a režisér představení Pavel Helebrand při zkoušce

Diskuze | 1 příspěvek (poslední 2. 5. 2011, 22:20)