OstravaBlog.cz | Fotoreportáže - Ulice 28. října po rekonstrukci

Ulice 28. října po rekonstrukci

19. 4. 2016, 20:00 | Fotoreportáže | Jaroslav Němec, foto Werner Ullmann

Před třemi lety jsme publikovali fotoreportáž Zápisník turisty v Ostravě, cesta první, která popisovala tehdejší stav ulice 28. října v centru Ostravy. Jak vypadá ulice dnes, můžete vidět ve fotoreportáži Wernera Ullmanna.

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Začneme tam, kde jsme před lety skončili...

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

... na Masarykově náměstí, na které nová dlažba stylově navazuje.

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Nově přibyla řada stromů...

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

... městský mobiliář...

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

... i reklamní vitriny.

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Novinkou, oproti jiným ulicím v centru, je užití nového typu pouličních lamp.

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Naší fotorepotáž ukončíme s velmi povedenou historickou připomínkou v podobě památníku tramvajové dopravy. Současně je zde připomenuté také původní vydláždění ulice, které bylo možné místy zahlédnout i během rekonstrukce, kdy byla dlažba odhalena po sejmutí asfaltové vrstvy.

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Místní dráha Ostrava – Karviná byla v provozu v letech 1909–1949. Jednokolejná trať s výhybnami byla dlouhá přibližně 19,7 km a měla rozchod kolejí 760 mm. Začínala na dnešním Smetanově náměstí před ostravským divadlem, vedla dnešní Karvinskou ulicí, překonala po mostě řeku Ostravici a pokračovala téměř v trase dnešní tramvajové tratě do Kunčic na Hranečník. Dále vedla přes Radvanice, Petřvald a Orlovou do stanice Karviná, nádraží (nádraží v městské části Karviná-Doly, dnes na síti společnosti Advanced World Transport - bez pravidelné osobní dopravy). Téměř celá trať vedla po samostatném tělese, po silničních komunikacích byla trasována pouze na kratších úsecích v Ostravě a Karviné. Napojení na dráhu Hrušov – Polská Ostrava zajišťovala přibližně kilometrová odbočka vedoucí pod Slezskoostravským hradem a dále po pravém břehu Ostravice.(zdroj wikipedia.org)Tramvajová linka číslo 11 jezdila z Moravské Ostravy Smetanova náměstí do Karviné 2-Dolů k tehdejšímu železničnímu nádraží ČSD, které se v té době nacházelo ještě poblíž Dolu Čs. armády. V květnu 1952 byla tato linka z Karviné 2 prodloužena až do Karviné 1-Fryštátu k tehdejšímu Okresnímu ústavu národního zdraví (OÚNZ, dnes pobočka VZP), kde do této doby končila tramvaj od Bohumína, Dolní Lutyně a Doubravy. A o rok později, přesně 1.května 1953, byla linka č. 11 z Karviné 1 OÚNZ prodloužena až do nově se rodícího sídliště "Stalingrad" (nyní Nové Město), čímž bylo zajištěno přímé spojení této nově osídlované oblasti s krajským městem Ostravou, ale i s dalšími oblastmi a důlními závody. Tímto prodloužením se původní délka dráhy prodloužila z 19,7 km na konečných 25,25 km. ... V roce 1959 došlo na první krácení této linky číslo 11, a to na ostravské straně dráhy. Byla zrušena část z Ostravy – Smetanova náměstí po Hranečník. Cestující, kteří pak přijeli na Hranečník od Karviné, Lazů, Orlové, Petřvaldu a Radvanic linkou číslo 11 a hodlali dále pokračovat do centra Ostravy, museli na Hranečníku přestoupit na normální ostravskou tramvaj, zprvu na linku číslo 9 od Kunčic a později i na linku č 7. (zdroj mesto-bohumin.cz)

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

... kromě Karviné, je připomenutý také směr Bohumín. Slezské zemské dráhy v letech 1912–1949 provozovaly zprovoznily nejříve trať z Polské Ostravy (dnes Slezská Ostrava) do Michálkovic. V následujících letech pak přes Michálkovice do Karviné, nádraží – Fryštát. Z Karviné, Jámy Jan (odbočka poblíž karvinského nádraží) – Nový Bohumín (k nádraží); Orlová, Kopaniny (odbočka z předchozí tratě) – Orlová, náměstí a v roce 1914 také trať Nový Bohumín – Hrušov, která navazovala na trať Hrušov – Polská Ostrava.

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Po začlenění úzkorozchodných tratí do Dopravních podniků města Ostravy byly postupně rušeny. Definitivní zánik nastal v říjnu 1973, kdy byl zrušen poslední úsek mezi Hrušovem a Novým Bohumínem. (více na wikipedia.org)

Ulice 28. října po rekonstrukci

Na závěr naší fotoreportáže přikládáme tři historické fotografie z první poloviny 20. století. Pohled z Masarykova náměstí. Domy vpravo na fotografii byly zbourány v roce 1968. Bývalý blok domu dnes připomína zelená plocha, kde v zimě bývá kluziště.

Ulice 28. října po rekonstrukci

Obchodní dům RIX zasáhla při náletech v srpnu 1944 bomba, dům byl stržen a parcela byla zastavěna v 90. letech 20. století.

Ulice 28. října po rekonstrukci

Na historických fotografiích je mimojiné dobře vidět kvalitní grafická úroveň vývěstních obchodních štítů a výkladců.

Ulice 28. října po rekonstrukci / foto (c) Werner Ullmann, 2016

Důležitým krokem k navracení života bude také vystrnadit herny a kasína.

Rekonstrukce ulice 28. října je významným krokem k znovuoživení historického centra Ostravy. Zároveň je nutné dodat, že je velká škoda, že obdobné citlivější péče se nedočkala rekonstrukce Nádražní ulice či okolí katedrály.

Reklama