Výlet do Havířova

3. 11. 2014, 15:30 | Komentáře | Pavel Karous, foto: Ondřej Polanský, Jaroslav Němec, Pavel Karous, Jakub Ivánek, video: Archwars / youtube.com

Výlet do Havířova / foto (c) Jakub Ivánek, 2014

Se svojí rodinou jsem se v minulém prodlouženém víkendu vydal na výlet do Havířova. Havířovská radnice a České dráhy totiž chtějí zbourat místní unikátní architekturu vlakového nádraží a v předchozím týdnu k tomu dostali zelenou od Ministerstva kultury. Ze strachu, že to bude jedna z posledních možností stavbu ukázat svému synovi, jsme vyrazili s ženou z Prahy na třista kilometrový výlet do Havířova a rozhodně jsme nelitovali. Havířov je mladé město postavené na zelené louce v 50. a 60. letech jako vzorové ubytování pro horníky a dělníky pracujících na Ostravsku převážně v těžkém průmyslu. Velkoryse vybudovaná „metropole“ s třídami a korzy ve stylu socialistického realismu a bruselu je velmi zdařilou ukázkou architektonického celku vyprojektovaného v době budování socialismu v tehdejším Československu. POKRAČOVÁNÍ

Diskuze | 12 příspěvků (poslední 11. 8. 2016, 15:14)

Novodobé madony II.

Putování po plastikách ve veřejném prostoru, díl třetí

10. 7. 2014, 12:06 | Komentáře | Jakub Ivánek, foto: Jakub Ivánek, archiv

Jednou z novodobých aktualizací námětu madony je zobrazení matky vyzdvihující své dítě k slunci jako klenot. Tento „radostný typ“ je v Ostravě zastoupen velmi zdařilou plastikou Otty Sukupa (1926–2012) z let 1962–65, umístěnou v parčíku u tramvajové zastávky Poruba-vozovna. Socha z rumunského vápence představuje modernisticky stylizovanou postavu sedící matky s výrazně zhrublou spodní částí těla, na jejíž pravé, zdvižené dlani je až artistickým způsobem usazeno dítě, které si přidržuje levou rukou. Zatímco dítě směřuje svůj zájem okolnímu světu, matka s péčí vzhlíží ke svému dítěti. POKRAČOVÁNÍ

Diskuze | 1 příspěvek (poslední 28. 12. 2015, 22:59)

Novodobé madony I.

Putování po plastikách ve veřejném prostoru, díl druhý

11. 6. 2014, 20:22 | Komentáře | Jakub Ivánek, foto: Rudolf Janda, Jakub Ivánek

Jedním z tradičních motivů sochařského umění, který jej provází již od dob středověku, je zobrazení matky s dítětem, v duchovní rovině tedy Panny Marie s Jezulátkem. Pro výtvarné zobrazení (ať už v podobě sochy, či obrazu) se ustálilo označení madona, které lze přeneseně použít také na díla novodobého sochařství podobného námětu, třebaže ten byl v průběhu 20. stol. různou měrou sekularizován. Ačkoli je toto téma v lidské paměti pevně spjato s náboženským prostředím, jako nadčasové přežilo i léta hlubokého ideologického tlaku. POKRAČOVÁNÍ

Diskuze | 1 příspěvek (poslední 12. 6. 2014, 9:21)

Autobusové zastávky na Rudné

Putování po plastikách ve veřejném prostoru, díl první

21. 5. 2014, 17:51 | Komentáře | Jakub Ivánek, foto: Jiří Žižka

Putování po plastikách ve veřejném prostoru začneme u těch nejvíce opomíjených. Málokoho by dnes napadlo spojovat autobusovou zastávku s uměleckým dílem. Na přelomu 60./70. let tomu však bylo jinak a ČSAD tehdy často vyzývala umělce, aby zasáhli do architektury těchto na první pohled stereotypních objektů. POKRAČOVÁNÍ

Diskuze | 2 příspěvky (poslední 23. 5. 2014, 21:41)

Zničení monumentálního reliéfu Václava Uruby v Ostravě – Zábřehu

3. 5. 2014, 10:13 | Komentáře | Jakub Ivánek

Zničení monumentálního reliéfu Václava Uruby v Ostravě – Zábřehu

Dne 29. dubna 2014 byl zcela v tichosti, bez jakýchkoli předchozích varování odstraněn jeden z nejrozsáhlejších ostravských reliéfů – monumentální betonový reliéf akademického sochaře Václava Uruby z roku 1968, který 46 let zdobil ústřední část galerie obchodního střediska Kotva v Ostravě-Zábřehu na ulici Výškovické. POKRAČOVÁNÍ

Diskuze | 11 příspěvků (poslední 22. 6. 2014, 11:13)

Umisťovat sochu do veřejného prostoru města není snadné

11. 12. 2013, 16:30 | Komentáře | Jaroslav Michna

Dnešními dny hýbe kauza instalace plastiky „koně-vozíku“ na rondelu před Novou radnicí v Ostravě. Toto místo není exponované jen díky poloze před monumentálním radničním průčelím a věží, ale i z důvodů pohledového vyústění osy významné třídy 30. dubna, která právě tímto rondelem končí. Prostor je vymezen prvorepublikovou zástavbou a nese mnohá výtvarná stigmata, v podobě reliéfů (Lauda, Kubíček), soch (Štorek, Ivanský), ale i dálkových osových průhledů Sokolská třída, ul. 30. dubna. Je to dominantní plocha i při pohledu z radniční věže. POKRAČOVÁNÍ

Diskuze | 3 příspěvky (poslední 2. 3. 2016, 11:58)

Přemístění ostravské sochy Františka Štorka v Hlučíně

11. 12. 2013, 16:00 | Komentáře | Jaroslav Michna a Jan Richter; reprofoto

Prostorové formy v Ostravě?

Dnešním příspěvkem do diskuze o soše ve veřejném prostoru volně navazujeme na včerejší článek Prostorové formy v Ostravě?. Dnes si však na příkladu přemístění sochy Františka Štorka v Hlučíně ukážeme, jak má probíhat proces umístění soch ve veřejném prostoru. Jaroslav Michna a Jan Richter ve svém textu popisují historické souvislosti vzniku díla, ale zejména proces výběru vhodného umístění a definování argumentů, kterými by bylo možno doložit, proč jsou některé lokality k umístění sochy vhodné, jiné nikoliv a z jakých důvodů. POKRAČOVÁNÍ

Diskuze | 11 příspěvků (poslední 16. 12. 2014, 12:52)

Prostorové formy v Ostravě?

Příspěvek do diskuze o ostravském veřejném prostoru ve vzpomínce na sympozium prostorových forem v Ostravě v 60. letech 20. století

10. 12. 2013, 20:00 | Komentáře | Jaroslav Němec, Ondřej Polanský, reprofoto: archiv J.N., foto: František Řezníček, 2007

Prostorové formy v Ostravě?

Náhlá instalace vlakokoně uprostřed kruhového objezdu před Novou radnici vyvolává mnoho otázek. Nejpalčivější je ta, jak město a především volení zástupci, ale i úřednici města zachází s veřejným prostorem. Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž, proto se podívejme jaké díla vznikla v rámci Mezinárodního sympozia prostorových forem v letech 1967 a 1969. POKRAČOVÁNÍ

Diskuze | 17 příspěvků (poslední 9. 6. 2015, 15:09)

Socha koníka u Nové radnice vypovídá o ostravském veřejném prostoru víc než bylo zamýšleno

9. 12. 2013, 13:53 | Komentáře | Ilona Rozehnalová

Na kruhový objezd před Novou radnicí byla instalována nová socha – koník. Sochu vytvořili mladí umělečtí kováři a k vidění byla několik měsíců před Domem kultury města Ostravy v rámci sympozia střední umělecké školy Ave Art. Kontroverzní a řekněme rovnou, že chybné, je ale její aktuální umístění před Novou radnici. POKRAČOVÁNÍ

Diskuze | 11 příspěvků (poslední 18. 10. 2016, 13:18)

Jen tak mimochodem stavíme uprostřed Ostravy radnici…

Poznámky nejen ke zprávě ČTK z 3. 12. 2013, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz usiluje o stavbu nové radnice.

5. 12. 2013, 22:43 | Komentáře | Martin Strakoš

Záměr postavit novou radnici přímo v místě kdysi vybouraného bloku u Masarykova náměstí v centru Ostravy pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz? Proč ne, i když v současných podmínkách to je přímo gordický uzel problémů a architektura je samozřejmě jen jedním z nich. Budova nové radnice navržená na základě architektonické soutěže? To by mělo být samozřejmostí! POKRAČOVÁNÍ

Diskuze | 12 příspěvků (poslední 10. 12. 2013, 12:24)