Kde je hranice mezi informováním a manipulováním?

13. 6. 2011, 6:58 | Komentáře | Jan Havlena

Měsíčník Ostravská radnice (červen 2011), který vydává statutární město Ostrava, opět „zabodoval“ a opět s tématikou výstavby Nové Karoliny. Dvoustránkový článek nazvaný Obří staveniště uprostřed Ostravy žije čilým tempem, jehož autorkou je Olga Kubačáková z ostravského magistrátu, přinesl řadu úsměvných, ale také zavádějících informací.

Nejprve k tomu úsměvnému. Budovaná Nová Karolina, jeden z nejvíce kontroverzních developerských projektů realizovaných – za podpory města – v Ostravě, je zde líčena jen v těch nejlepších barvách, ne-li v superlativech. Podle Kubačákové zde roste „moderní čtvrť“, kde bude možno najít vše, co „dohromady tvoří život a ruch města, nejen noclehárnu nebo jen nakupování“. Objekty zde podle ní působí „impozantně“ a v budované kavárně, která se připravuje v obchodně – zábavním centru (to jsou ty obrovské prosklené krabice), se prý bude „dobře trávit volný čas“. Proti gustu žádný dišputát, chtělo by se říci, přesto, že názory odborné veřejnosti, třeba architektů, urbanistů či památkářů, jsou spíše negativní (to jsou asi ti v článku pojmenovaní „škarohlídové“).

Větší problém mám však s manipulativním vyzněním jiných řádků. Olga Kubačáková použila do svého textu slova Josefa Pleskota, která pronesl v dubnu na besedě v ostravské Fiducii. Pleskot v závěru zkritizoval stav ostravských chodníků. Autorka článku tuto kritiku pro mě nečekaným způsobem využila a jako v ping pongu ji zasmečovala přes síťku: „Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz s tím bude mít ještě hodně práce…“ S kritikou ostravských chodníku samozřejmě souhlasím, ale nechci se nyní tázat, kdo za ten ubohý stav může. Připadá mi ovšem dosti zvláštní, když je v článku Pleskot spojován s Karolinou a není zde na pravou míru uveden jeho názor. Ve Fiducii totiž prohlásil, že Karolina je – především z urbanistického hlediska – „průser“ (přesná citace). Podobně se – podle mých informací, osobně jsem tam nebyl – vyjádřil i později během jiné akce, tentokrát v ostravském Domě umění, kde představil projekt na dostavbu této budovy.

Asi mi dáte za pravdu, že v tomto kontextu už popisovaný projekt Nové Karoliny tak skvěle a bezproblémově nevypadá. A kdyby si někdo dal práci a spočítal ten počet „škarohlídů“ či „nesouhlasných stanovisek“ během zmiňované debaty ve Fiducii, anebo si vzpomněl na (nejspíše zoufalého) primátora Kajnara, který ve Fiducii pod tlakem argumentů prohlásil, že Ostrava jde „do prdele“, tak by se – spolu se mnou – podivil, že lze tak budovatelsky oslavný příspěvek vůbec sepsat.

Důvodem a smyslem existence měsíčníku Ostravská radnice je podle mého názoru informovat široké spektrum obyvatel Ostravy. Ve výše popsaném článku o „obřím staveništi“ jsem si však přečetl spíše lehce manipulativní „píárový“ text.

Diskuze | 16 příspěvků (poslední 2. 7. 2011, 0:09)