OstravaBlog.cz | Komentáře - Zničí Forum Nová Karolina centrum Ostravy?

Zničí Forum Nová Karolina centrum Ostravy?

19. 4. 2012, 5:00 | Komentáře | Petr Návrat, foto: Werner Ullmann

Vylidnění center měst jako vedlejší efekt obřích nákupních center je dobře popsaný jev. Jeho ignorací se vedení města dostává do pozice, ve které musí obchodním centrům konkurovat, aby lidi přilákalo zpět do ulic.

Dosavadní diskuse o obchodním centru Nová Karolina se vedla především o jeho nízké architektonické kvalitě a necitlivém urbanistickém pojetí. Chtěl bych onu diskuzi posunout dále. Jaký dopad bude mít obří nákupní komplex na historické jádro Ostravy? Jak ovlivní kvalitu veřejného prostoru města a kvalitu života? Proč jsme se nepoučili z chyb, které si v západoevropských městech dávno uvědomili?

V únoru jsem strávil pár dní v Barceloně. I toto město, které se dává za vzor citlivého urbanismu, se dopustilo chyb. Terénní výzkum mě přivedl do čtvrti Sant Andreu v níž vyrostlo obří obchodní centrum. Podobně jako v Ostravě, toto centrum vzniklo na místě původního průmyslového objektu, továrny lokomotiv, po němž přejalo název La Maquinista.

Zničí Forum Nová Karolína centrum Ostravy? / foto (c) Werner Ullmann

Vysvětlení jaký vliv na tuto část Barcelony mělo, se mi dostalo od svérázného majitele restaurace, která ve čtvrti stála dávno před tím, než na stejné ulici vyrostl nový nákupní kolos. „Víte, La Maqunista je velmi populární, krásné obchody, vše se blýská, trendy restaurace. Jen minulý rok tam zavítalo pět milionů návštěvníků“, začal mi víceméně bez vyzvání vyprávět pan Carlos. „No a víte kolik z nich jsem viděl ve své restauraci“, pokračoval temperamentní Katalánec, „to vám můžu říct naprosto přesně, ani jednoho“. Lidé se za nákupem vypraví autem, zaparkují v podzemní garáži, stráví nakupováním dvě až tři hodiny, pak si dají něco malého v jedné z těch nových restaurací uprostřed obchodního centra, do jejichž vybavení mohou majitelé investovat mnohem víc než já, a pak jedou domů. Na to, aby vyšli z komplexu ven, jim nezbývají síly, ani čas.

Z Carlose se záhy vyklubal lidový urbanista. Na papírový ubrus mi začal kreslit, jak dříve lidé chodili nakupovat do obchodů na náměstí. Šli možná jen pro jednu věc, ale zastavili se tu a tam,  v pár obchodech na ulici a nakonec si u něj dali kávu. Na ulicích bylo živo, místní obchodníci měli tržbu a mohli investovat do oprav a nového vybavení.

Zničí Forum Nová Karolina centrum Ostravy? / foto (c) Werner Ullmann

Kolik zklamaných Carlosú v centru Ostravy budou mít na svědomí nákupní centra jako Forum Nová Karolina? Asi jste si už všimli, že se z historického centra Ostravy vytratili lídři maloobchodu. Kdo z nás, by si tam dneska šel pro nový mobilní telefon, dovolenou u moře, nebo nový kabát? Před deseti, patnácti roky, se přeci jinam nechodilo. Co udělá odchod velkých hráčů maloobchodu a následná změna spotřebitelského chování s jádrem města?

Do obchodů se nastěhují finančně slabší živnostníci, které bychom dříve viděli spíše na předměstích, nebo vedlejších ulicích. Jejich situaci nebude zlepšovat fakt, že do ulic už nechodí tolik lidí, co dříve. Majitelům domů klesnou příjmy z nájmů, nebudou moci investovat do údržby a oprav. Jádro města se dostane do bludného kruhu úpadku. Nedostatek financí omezí investice do obchodů a domů. Tím se oblast stane ještě méně atraktivní a tím dále klesnou tržby a investice.

To by ale byla jen půlka problému. Centrum měst přeci v našich zeměpisných šířkách je místem veřejného života. Po staletí se obyvatelé měst scházeli na náměstích, aby vyjádřili svůj názor, nespokojenost, nebo radost. V tom je naše evropská kultura odlišná od kultur asijských, nebo i severoamerických, kde náměstí, jako veřejný prostor schází.

Vznikem obřích nákupních center se tento veřejný prostor privatizuje. Pokud budete chtít posbírat podpisy na petici, nebo třeba jen peníze na maturitní večírek, chcete přeci jít tam, kde prochází nejvíce lidí. Ale ouha, to už dávno není na náměstí. Veřejný prostor se přesunul za skleněnou zeď, kde jej hlídá soukromá ochranka, která vás nenechá dělat si na novém „fóru“, co se vám zlíbí. Vznikají tak jakési polo-veřejné prostory, hlídané soukromými bezpečnostními agenturami, které prostor „očišťují“ od „nežádoucích“ jevů (svačení na lavičce, protestní akce) a „nežádoucích“ sociálních skupin (rozverní dospívající, bezdomovci atp.). Ve svém společenském důsledku tak obří nákupní centra vedou k ochuzení veřejného života a hlubší segregaci některých částí společnosti, zejména těch, které znevažují zážitek z konzumu.

Anglosaská literatura dokonce popsala nárůst strachu a obav z veřejného prostoru. Lidé si zvyknou nakupovat v hlídaných a sterilně čistých nákupních centrech a mají pak strach vyjít do nehlídaného veřejného prostoru.

Ostravská radnice pravděpodobně přijde s projekty oživení centra města. Je přeci třeba vrátit život na Masarykovo náměstí! Nebylo by však levnější využívat územního plánování k tomu, aby život z centra nikdy neodešel? Vylidnění center měst jako vedlejší efekt obřích nákupních center je přeci dobře popsaný jev. Jeho ignorací se město samo dostává do pozice, ve které musí obchodním centrům konkurovat, aby lidi přilákalo zpět do ulic.

Představme si alternativní scénář. Nových 250 obchodů, restaurací a kaváren se neotevře v Nové Karolině, ale v historickém jádru města. V nových, nebo renovovaných objektech. Ostrava má přeci výhodu malého kompaktního centra s množstvím nezastavěných ploch propojených pěší zónou. Rozmístění několika menších obchodních center by přimělo zákazníky projít městem a navštívit tak i existující obchody.

Zničí Forum Nová Karolina centrum Ostravy? / foto (c) Werner Ullmann

Ano, Ostrava potřebuje světla neonů, atraktivní nakupování, světoznámě značky. Některé teorie rozvoje města uvádí možnost nakupování a komerční zábavy jako důležitý faktor pro přilákání „tvůrčí třídy“ – onoho spektra společnosti, které svými inovativními nápady a podnikáním nejvíce přispívá k rozvoji místní ekonomiky. Je to přesně ta skupina obyvatel, která z Ostravy nejčastěji odchází jinam za prací. Jenže atraktivní město Evropy 21. století potřebuje také živé historické centrum, které by nejen nabízelo nablýskané výkladní skříně, ale i alternativní scény, místní obchody, nezávislé kavárny. Vše jedno vedle druhého v neopakovatelném mixu, který dává každému městu specifické kouzlo, charakter. Obří nákupní centra toto postrádají, jsou všude na světě stejná.

Není však třeba démonizovat developery. Oni jen dělají svou práci, snaží se maximalizovat zisk z investice. Úkolem městských plánovačů, urbanistů je usměrnit jejich ambice. Mají moderovat dialog mezi developery a občany. Tak, aby výsledná tvář města byla konsensem, který přináší víc než jen zastavěnou plochu, ale doslova buduje městské společenství. Přináší to konflikty, ale úkolem územního plánovaní je tyto konflikty řešit v dialogu se všemi zainteresovanými, aniž by stranilo zájmům jedné strany.

Dokud se uzemni plánovaní této své role nechopí, je úkolem občanů klást na radnici minimálně stejný nátlak, jako developeři. Určité páky přeci máme.

Reklama