Drsný lyrik a provokatér Baal

30. 4. 2015, 11:33 | Kultura > Divadlo | Milan Líčka, foto divadloarena.cz

Tato sezóna Arény je ve znamení německých her a témat, po Taboriho Bílém muži a Rudé tváři a Vůjtkově Slyšení přichází debut Bertolta Brechta Baal. Hlavní postavu charakterizuje jméno shodné s názvem biblického božstva nezkrotné síly, žravosti a sexuality. Přitažlivost a talent Baala v konfrontaci s jeho extrémním individualismem dává hře vyhraněný styl a napětí. Provokativní téma hry mladého dramatika bylo výzvou i pro mladého režiséra Davida Šiktance. Premiéra inscenace se uskutečnila v Komorní scéně Aréna 25. dubna 2015.

Drsný lyrik a provokatér Baal / foto: divadloarena.cz

Vstupní Chorál o velikém Baalovi atakuje diváka divokým a přehlušujícím projevem titulního (anti)hrdiny. Na banketu uráží ostatní, zajímá se jen o pití a ženy. Několik jich v zanedbané mansardě vystřídá, brutálně s nimi zachází a o jejich další osud se nezajímá. Jeho agresivní živočišnost se pojí s jakýmsi fatalistickým zlhostejněním k postupujícímu společenskému a lidskému úpadku, jak je zřejmé z následujících scén v hospodě, v kabaretu, mezi sedláky, uprostřed nemocných a nuzáků i mezi dřevorubci. Halasný projev se ztišuje, z nadčlověka se stává červ. Nad vší tou vulgaritou se vznáší básnický jazyk…

Drsný lyrik a provokatér Baal / foto: divadloarena.cz

Děj se odehrává na temně rámované scéně s minimem vybavení, důležitým prvkem je hra světel a stínů, náladu rozjasní ozářená plocha pozadí s obrazem krajiny, temnotu protínají dva bodové reflektory, s nimiž v exponovaném výstupu manipulují herci. Střídmá hudební složka s několika songy se ke konci změní v táhlý svist větru. V dramatickém sledu připomínajícím barvitou koláž ostře pointovaných scének se vystřídají tři desítky aktérů, přitom všechno je soustředěno kolem titulní postavy neustále přítomné na jevišti.

Drsný lyrik a provokatér Baal / foto: divadloarena.cz

Ostentativního bohémského umělce, který svůj talent sice nezaprodá, nicméně jej zneužije k manipulaci, egoisty, jehož nenasytná poživačnost se prolíná s obrazností básníka, ztělesnil charismatický Michal Čapka. Překypuje energií, podmanivým způsobem rozehrává zejména ty zkázonosné polohy složitého charakteru. Další postavy vystupující v krátkých sekvencích svými postoji a reakcemi odhalují povahu Baala a poznamenávají jeho osud, přičemž souvislejší part mají jen někteří: hrou prochází mírný Ekart Petra Panzenbergera, který je Baalovým protipólem či druhým já, v několika scénkách se objeví nesmělý obdivovatel Johanes Šimona Krupy, zkrotlá panička Emilie Terezy Cisovské, důvěřivá Johana Pavly Dostálové a do krajnosti oddaná Žofie Zuzany Truplové. Ve více rolích a prostředích se střídají a přesně doplňují mozaiku dění kolem Baala ostatní členové souboru - Alena Sasínová-Polarczyk, Petra Kocmanová, Marek Cisovský (ten z nich má ve hře prostoru nejvíc), Vladislav Georgiev, Josef Kaluža, Albert Čuba a tři hosté.

Drsný lyrik a provokatér Baal / foto: divadloarena.cz

Teprve s politickým táním šedesátých let se v Ostravě objevila Brechtova dramata Žebrácká opera, Svatá Johanka z jatek, Kavkazský křídový kruh a Matka Kuráž. Baal byl uveden až roku 1986 v DPB v čs. premiéře (r. Josef Janík) a pak ještě na Celostátní přehlídce 1989 v Ostravě (r. R. Polák a M. Porubjak, Divadlo Martin). Narozdíl od těch výše zmíněných, epických a politicky angažovaných her používajících zcizovací metodu, je Brechtův debut expresionismem ovlivněné, individualistické a morálně kontroverzní dílo. Na obranu Baala autor říká, že se chová asociálně, ale asociální je i společnost, v níž se pohybuje. Uvedení Baala prokázalo, že přišel básník s vizí nové doby, s hypnotickou obrazností stručné a hutné řeči, která připomíná biblickou dikci, je brutálně smyslová a přitom melancholicky něžná, je v ní nízkost i smutek. Brecht vidí tragiku osudu člověka skrze jeho svázanost s osudy jiných.

Drsný lyrik a provokatér Baal / foto: divadloarena.cz

David Šiktanc se uvedl na několika našich scénách odvážnými a kritikou ceněnými inscenacemi. S oblibou si vybírá německé autory, má rád expresionismus a rebelský duch hry dvacetiletého Brechta je mu jako představiteli naší nejmladší režisérské generace obzvlášť blízký. Pod hrubými obrysy nadsázky míří ve svém výkladu textu na to aktuální v konfliktu jedince se společností, ponouká diváka hledat hranice, kde končí svoboda a kde začíná odpovědnost. Inscenace vypravená jako zábavná, groteskní koláž zaručeně zaujme a strhne (nejen) mladé diváky. Ostatně na dramaturgii a produkci Arény se lze vždy spolehnout.

Drsný lyrik a provokatér Baal / foto: divadloarena.cz

Drsný lyrik a provokatér Baal / foto: divadloarena.cz

Diskuze | zatím žádný příspěvek