Dvě stě hlasů v Evangeliu podle houslí

6. 5. 2016, 2:12 | Kultura > Divadlo | (rem), foto Werner Ullmann

Velkolepé velikonoční oratorium skladatele Pavla Helebranda, na jehož provedení se podílí na dvě stovky účinkujících v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, zaznělo v ostravské katedrále Božského Spasitele 4. dubna 2016 od 10.00 a 19.30 hodin. Jedinečnou atmosféru zachycují fotografie Wernera Ullmanna.

V představeních, která navštívilo celkem přes dva tisíce diváků, dále vystoupili Veronika Holbová, Anna Nitrová Číhalová, Barbora Čechová, Jakub Tolaš, Tomáš Vzorek, Pavel Liška, Juraj Čiernik, Norbert Lichý, Jindřich Jakubal, Jaroslav Kotek, mužský komorní sbor tvořený členy opery NDM, Operní studio NDM, Pěvecký sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín, Pěvecký sbor města Klimkovic, Zašovský chrámový sbor, pěvecký sbor Proměny Prostějov, dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka, smyčcový orchestr Musica Opavia a komorní dechový orchestr. Na varhany hráli Lenka Živocká a Josef Fojta. Dirigoval Petr Šumník. Producentkou představení byla Ilona Kučerová.

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Ježíš a apoštolové (Jiří Pavlica a Hradišťan)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Svatba v Káni Galilejské, v popředí ženich a nevěsta (Pavel Uskov a Alena Karkošková)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Ježíš (Jiří Pavlica)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Hudecké muziky Iskérka a Trnečka, v pozadí sbory

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Člověk mizerný (Jaroslav Kotek) a Tereza Pogodová

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Hudecká muzika Trnečka

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Člověk mizerný (Jaroslav Kotek) a Tereza Pogodová

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Máří Magdaléna (Veronika Holbová) a Jan Křtitel (Jindřich Jakubal)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Členové pěveckých sborů

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Z krvotoku uzdravená (Barbora Čechová) a členky Pěveckého sboru města Klimkovic

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Členky Operního studia NDM Tereza Vašutová a Veronika Fuknová

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Zákoníci (Pavel Uskov, Martin Blaževič, Daniel Grimm)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Ježíš (Jiří Pavlica)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Panny moudré a pošetilé (Hana Seidelová, Dobromila Janíková, Magdaléna Ploskonková, Elizabeth Višovanová, Kateřina Dostalíková)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Uzdravení nemocných

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Uzdravení nemocných

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Uzdravení nemocných

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Zákoníci (Daniel Grimm, Martin Blaževič, Jan Rychtář)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Vjezd do Jeruzaléma – sborová scéna

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Annáš (Juraj Čiernik)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Jidáš a Ježíš (Pavel Liška, Jiří Pavlica)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Máří Magdaléna (Veronika Holbová)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Hádka – mužský sbor (v popředí Bohumil Neuwirth a Jakub Jendřejek)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Ježíš (Jiří Pavlica)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Pilát Pontský (Norbert Lichý)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Křížová cesta (v popředí Petr Němec a Tomáš Bátrla)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Pohřbení Pána Ježíše, v popředí apoštol Petr (Tomáš Vzorek)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Vzkříšení

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Vzkříšení, v popředí s holubicí Panna Marie (Jana Buryšová)

Dvěstě hlasů v Evangeliu podle houslí / foto (c) Werner Ullmann

Děkovačka, uprostřed autor Pavel Helebrand a Jiří Pavlica

Diskuze | zatím žádný příspěvek