3E – ekonomicky – ekologicky – elegantně

… a Ostrava je krásné město

16. 4. 2013, 8:01 | Kultura > Ostatní | (rem), foto: archiv Atos-6

Výstava ateliéru ATOS-6 Radima Václavíka s názvem 3E - ekonomicky, ekologicky a elegantně je do 26. 4. 2013 k vidění a v ostravské Galerii Kruh v rámci festivalu Archikultura 2013. Výstava přestavuje práce z let 2001–2013, ať již jde o desítky vil a rodinných domů, či rozsáhlé veřejné zakázky (Dům s pečovatelskou službou Gajdošova, Multifunkční hala u ČEZ Arény, Revitalizace Komenského sadů) či energeticky pasivní administrativní budovu Otazník.

3E – ekonomicky / ekologicky / elegantně | foto: archiv Atos-6, 2013

Téměř třicet velkoplošných pláten a více než desítka prostorových modelů rodinných domů představují až na několik drobných výjimek presentace realizovaných projektů a staveb. Pro Václavíkovu tvorbu je charakteristické hledání uměřenosti. Uměřenost mezi formou a funkcí. Uměřenost mezi výsledkem a náklady na realizaci. Jeho tvorbou prostupuje systematické hledání logického řádu staveb. Sám říkává, že nejdůležitější je prostor. Kvality stavby, jejího prostoru, je ale možno uvidět a zažít jen ve stavbě samotné, fotka ani model stavby tento zážitek nikdy zcela nezprostředkují. „Častokrát se také ptáme: Je nutné pořád vymýšlet něco nového? Současně však platí, že rádi objevujeme nové souvislosti a možnosti, nebojíme se neprošlapaných cest.“

Prezentovaná kolekce úsporných městských rodinných domů nabízí výsledky hledání univerzální formy, vytváří jakousi evoluční řadu inovovanou vždy „na míru“ podle místa a stavebníka. Venkovské realizace naopak pokorně rozvíjejí lidovou vnější formu staveb se sedlovými střechami.

3E – ekonomicky / ekologicky / elegantně | foto: archiv Atos-6, 2013

… a Ostrava je krásné město

Zájmu návštěvníků výstavy se těší také rozsáhlý projekt revitalizace centrálního městského parku Komenského sady, jelikož jeho obnova právě probíhá a není dosud dokončena. Projekt jejich revitalizace, který ateliér ATOS-6 dokončil v roce 2011, se realizuje po etapách a cílový stav se tak vynořuje jen pozvolna.

3E – ekonomicky / ekologicky / elegantně | foto: archiv Atos-6, 2013

Na výstavě jsou k nahlédnutí i mnohé z projekčních podkladů, které dosud nebyly veřejně k vidění, například průzkumy a rozbory území Komenského sadů, či počáteční skicy a autorské návrhy, které do právě probíhající etapy realizace nebyly zahrnuty. Na výstavě však nechybí ani projekty z 90. let minulého století, zabývající se problematikou Dolní oblasti Vítkovic a centrálních částí Ostravy (Karolína). Projekt Dolní oblasti Vítkovic byl roku 1994 oceněn titulem EKOLOGICKÝ PROJEKT 1994.

Na závěr dnešního okénka k výstavě připomínáme Pasivní administrativní budova Otazník, který již OstravaBlog.cz přestavil ve fotoreportáži Ostravský Dům roku 2011

Pasivní administrativní budova Otazník

Varšavská ul., Hulváky (Fotografie této budovy poskytl architekt Radim Václavík).

Diskuze | 2 příspěvky (poslední 23. 4. 2013, 16:53)