Bílá loď uprostřed Ostravy

Dům kultury města Ostravy oslaví 16. dubna své půlstoleté výročí

15. 4. 2011, 14:00 | Kultura > Ostatní | Jana Šrubařová, foto Jaroslav Němec

Při příležitosti 50. výročí otevření Domu kultury města Ostravy je vydána publikace s názvem Bílá loď uprostřed Ostravy 1961-2011 s podtitulem 50 let Domu kultury města Ostravy v proměnách umění a doby, jejímž editorem je Martin Strakoš. „Jejím úkolem je nejen oslavit, ale především podat první obšírnější přehled o vzniku a působení této ostravské „kamenné“ instituce,“ dodává Strakoš. Křest knihy proběhne během slavnostního koncertu orchestru Gustava Broma 16. dubna 2011 v 19.00 hodin ve Společenském sále Domu kultury města Ostravy.

Neoklasicistní budova byla slavnostně otevřena v neděli 16. dubna 1961 a poměrně záhy se stala centrem ostravské kultury. Svým architektonickým ztvárněním stavba výrazně vybočuje z ostravského koloritu. Střídmost se zde prolíná s tradicí a důrazem na tektoniku stavby. „A tak se dostaneme k tématu nového nebo moderního klasicismu s jeho kořeny v meziválečné době ve Vídni Otto Wagnera nebo až v Berlíně Karla F. Schinkela – to třeba ve srovnání keramického obkladu fasády a Schinkelovy elegantní cihelné budovy berlínské akademie,“ doplňuje Martin Strakoš, historik umění a architektury.

Průčelí budovy kulturního domu zdobí šest alegorických soch – Hudba, Sochařství, Sport, Práce s dětmi, Zlepšovatelství a Chemie. Celek byl vytvořen podle ideje Člověk v práci a oddechu. Autory objektů jsou sochaři Vlastimil Večeřa a Jiří Myszak. V okolí kulturního domu měla být vystavena díla znázorňující současnost. Realizovány však byly jen dvě kašny a sousoší, v nichž se prolíná realismus s prvky moderního umění. Bronzová sousoší, která jsou umístěna v centru každé kašny, vytvořil sochař Stanislav Hanzík. Obě kašny svou symetrickou strukturou obloženou deskami z šedé žuly přímo navazují na architekturu Domu kultury.

V minulosti zde sídlilo např. Divadlo Petra Bezruče nebo Kino náročného diváka. V současné době zde sídlí Janáčkova filharmonie Ostrava a uskutečňují se tu nejrůznější hudební festivaly jako např. Janáčkův Máj, Ostravské dny nové hudby nebo Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů a řada plesů, výstav, koncertů a filmových i divadelních představení. Během padesátileté historie Domu kultury města Ostravy se na jeho pódiích vystřídal nespočet známých tváří (Waldemar Matuška, Karel Gott, Hana Zagorová, Naďa Urbánková, Eva Pilarová, Miro Žbirka, Lenka Filipová, Olympic, Buty, Hana Hegerová a další).

I přes svůj vznik v období socialistického realismu patří Dům kultury města Ostravy svou architekturou a uměleckými díly umístěnými v interiéru i na exteriéru budovy k významným stavbám, které svou kvalitou a poctivostí ztvárnění patří k výjimečným architektonickým památkám Ostravy.


Dům kultury města Ostravy

Budova Domu kultury města Ostravy vznikala v letech 1956 až 1961 podle návrhu architekta Jaroslava Fragnera. Dům byl od počátku určen k polyfunkčnímu kulturnímu vyžití. V jeho zdech se nachází společenský sál pro 1200 osob, divadelní sál pro 600 osob a kino pro 400 osob. Od roku 2003 budovu spravuje statutární město Ostrava. Dům kultury města Ostravy byl společně s kašnami a parkově upraveným okolím v říjnu 2004 na návrh ostravského pracoviště Národního památkového ústavu prohlášen Ministerstvem kultury ČR za nemovitou kulturní památku.

Bílá loď uprostřed Ostravy

Obrovská bílá loď uprostřed černé Ostravy. Je ještě cítit maltou, nedávno živým dřevem, podivuhodnými laky a fermežemi, proniká jí vůně linolea i zvláštní směsice svařovaného kovu a čerstvých hoblin. Když se večer rožhne do všech světových stran tisíc oken tohoto gigantického plavidla, rozezvučí loď varhany i saxofony, housličky starého Kalafuny i harfa Smetanovy „Vltavy“. Zazní zvonky kremelského orloje z Pogodinovy hry a udeří forte Majakovského verše. I sloka Bezručova: „Jednou skočnou vám hrát budu. Snad to bude píseň jiná…!“ Dnes bude velká bílá loď, kotvící uprostřed Ostravy, slavnostně pokřtěna.

Václav Vondra, O bílé lodi z Ostravy, Práce XVII, 1961, neděle 16. 4., č. 91, s. 3.

Bílá loď uprostřed Ostravy

Bílá loď uprostřed Ostravy 1961–2011
50 let Domu kultury města Ostravy v proměnách umění a doby

Editor a koncepce: Martin Strakoš

Autoři textů: Martin Strakoš, Martin Jemelka, Jana Knižátková, Jaromír Javůrek, Renáta Spisarová, Jiří Štefanides, Luděk Eliáš, Marek Pivovar, Milan Líčka, Karel Franek

Recenzovali: doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. a doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

Fotografie současného stavu: Roman Polášek

Grafická úprava, sazba a zlom: Jaroslav Němec

Pro Dům kultury města Ostravy, a. s., vydalo IMAGE STUDIO spol. s r. o.
Vydání první, Ostrava 2011
ISBN 978-80-903902-3-2

255 str., 331 fotografií, plánů, skic a ilustrací

Publikace bude v prodeji v pokladně DKMO.

Bílá loď uprostřed Ostravy
Bílá loď uprostřed Ostravy
Bílá loď uprostřed Ostravy
Bílá loď uprostřed Ostravy
Bílá loď uprostřed Ostravy
Bílá loď uprostřed Ostravy
Bílá loď uprostřed Ostravy
Bílá loď uprostřed Ostravy

Diskuze | 5 příspěvků (poslední 13. 6. 2011, 12:53)