Diskuze k článku „Městská galerie“ v Trojhalí a Gongu

Pravidla pro psaní příspěvků do diskuzí na OstravaBlog.cz

1. Diskuze slouží k vyjádření názoru k tématu a obsahu článku.
2. Vítáme věcné příspěvky, které přináší nové a další informace, vlastní pohled nebo zkušenost.
3. Diskuze neslouží k napadání a osočování autora článku, redakce OstravaBlogu a dalších diskutujících. Stejně tak neslouží pro vkládání urážlivých, xenofobních a reklamních příspěvků.
4. V diskuzi můžete vyjádřit svůj názor, nikdo Vám však na něj – a autor článku a redakce OstravaBlog.cz obzvláště – není povinen odpovídat nebo Vám cokoli vysvětlovat.
5. Pište, prosím, s diakritikou a snažte se alespoň částečně dodržovat ustálený český pravopis.
6. OstravaBlog.cz je soukromé médium a záleží na jeho vydavateli, zda vůbec a za jakých podmínek umožňuje pod články diskutovat.
Odesláním svého příspěvku souhlasíte s těmito pravidly – pokud s nimi nesouhlasíte, svůj příspěvek, prosím, neodesílejte. Při nedodržení těchto pravidel může být Váš příspěvek částečně, nebo zcela vymazán.

Tato diskuze není redakčním obsahem. Příspěvky v diskuzi vyjadřují názory čtenářů. Redakce OstravaBlog.cz nenese za zde zveřejněné příspěvky žádnou odpovědnost.
(odkaz)Sylvie | 1. 4. 2013, 9:40

děkuji za odpověď . I kdybych si Vámi doporučené materiály někde vyhledala a přes svou nedostatečnou ekonomickou, manažerskou, právní erudici prostudovala a došla třeba i ke stejným závěrům jako vy-tedy že Světlík si na mecenáše jen hraje za veřejné peníze- v samotném výsledku by se objektivně na věci nic nezměnilo. Vítkovice jako jeden z mála velkých podniků v zemi jede, zaměstnává spoustu lidí a DOV se mění ku prospěchu celého města i vzhledem k budoucnosti. Mecenášství nemusí být měřeno jen hodnotou peněz, stejně cenné jsou v tomto ohledu vize, schopnost a vůle peníze sehnat, iniciace, podpora, poskytnutí prostoru a možností, aby se něco prospěšného dělo. A to Světlík činí,pokud s tím nesouhlasíte, musel byste stejným odsudkem postihnout i jiné podobně aktivní lidi v tomto městě, kteří působí stejným způsobem-za veřejné finance, dotace, granty pořádají kulturní akce, přednášky, výstavy a jiné aktivity a zásluhy za to jsou připsány jen konkrétní osobě, která toto zaštiťuje.Ale to asi neuděláte. Také chci věřit, že pro Vaše obvinění Světlíka ze lži a z toho, že vede lživou PR, máte doložitelné důkazy- vzhledem k tomu, že se pasujete do role spravedlivých a vidoucích. A jsme -li u transparentnosti a objektivity, pak je na místě také zmínit fakt, že oponentní posudky kurátorů na (opravdu nedokonalý)projekt " Městké galerie" vypracovali kurátoři, kteří jsou všichni spjatí s Fiducií/Kunsthalle. Nakolik jsou tedy opravdu nezávislé, nechám na posouzení každého jednoho.

(odkaz)Jar. Němec | 24. 3. 2013, 21:14

to marian:

Zkusím to tedy jinak: Fakticky se nic nestalo, jen se jemně projevilo, jaký důsledek může mít kumulace všeho jednomu soukromému subjektu (město by mělo fungovat jinak). Navíc pravé důvody kroku Vítkovic a.s. (odchod ze sdružení Trojhalí) jsou úplně jiné, než se veřejně deklaruje.

(odkaz)marian | 23. 3. 2013, 9:12

to: jarnemec

aha, já tomu neozumím, nepíšu k věci a nerozumím psanému textu, takže mi doporučujete si vše přečíst ještě jednou a přidáváte mrkajícího smajlíka. jako, že to stejně nemá cenu - i kdyby to ten hňup studoval bůhvíjak dlouho, stejně to nepochopí. máte ptavdu. to, co se vám "povedlo" , opravdu nepochopím. ještě jednou gratuluji.

(odkaz)Jar. Němec | 23. 3. 2013, 9:02

to krmič:

k architektonickým soutěžím:
Že je součastnost v této oblasti tristní, je vinou politiků, kteří si nevidí na špičku nosu a občanů, kteří si to nechají líbit. Naše historie nám poukazuje jinou kulturu v této oblasti, stejně tak historie i současnost u naších sousedů... bohužel se vydáváme cestou, které vede k tomu co kolem sebe vidíme :-( - to platí i na jiné oblasti veřejného života a dění.

-----------------
O Městské galerii se uvažuje, resp. její zřízení se požaduje dvě desetiletí. O zřízení této městské instituce rozhodlo zastupitelstvo města v polovině loňského roku. Vývoj je to dlouhý, stejně tak se předpokládalo, že vznik instituce bude ještě nějakou dobu trvat.

Máte pravdu, když říkáte "zdroje jsou". Světlík to vycítil, jako dobrý manažer a rychle se vynořil jiný "projekt"... a z městského rozpočtu hodlá doslova vysát přes 10 mil. ročně (včetně 3,4 mil. na nájem).

Kritici a opozice tvrdí, že za stejné peníze může mít město svou instituci - příspěvkovou organizaci města s 100 % podílem města a plným vlivem na kvalitu činnosti.

ps: Je zajímavé, že tiskovka o odchodu Vítkovic a.s. z Trojhalí byla jen den po změně vlastnictví vybraných nemovitostí v Dolní oblasti...

---------
Dolní oblast, Světlík...:

Nemám nic proti financování Dolní oblasti z veřejných financí v rámci veřejných dotací, pokud půjde o spravedlivé a neovlivněné řízení, kde všichni účastnici budou mít stejnou možnost.

Jsem proti kumulaci veřejných institucí v jeden prostor (stejně tak jsem vystupoval proti klastru na Černé louce, viz mé články na tohle téma http://ostravablog.cz/komentare/na-cerne-louce-roztaci-hvezdna-kola/). Jsem proti kumulaci veřejných institucí v soukromém projektu.

Kritizuji Světlíka pro jeho přístup "mecenášské super star". Ať si každý dělá co chce a cítí se jak chce, ale nesmí při tom lhát. Což Světlík běžně dělá. Chápu mediální zkratku, ale být mecenášem za veřejné peníze, tvářit, že jsou to jeho peníze a vychloubat se tím, není správné. Chvilku se zdálo, že si to uvědomil, ale rychle se zase vrátil do starých kolejí a nyní navíc vytváří lživou PR (viz publikace, které si v mnohatisícovém nákladu nechal vydat, a kde lživě upravuje historii ve svůj prospěch...).

Tolik asi ve zkratce.

(odkaz)krmič | 22. 3. 2013, 21:06

Mám dojem,

že výsledky jakékoli architektonické soutěže v minulosti nikde nebývaly závazné. Proč taky? Kdo platí, ten má poslední slovo.
A uvažovat v dnešní hospodářské situaci o nějaké Městské galerii, to mi připadá na hlavu...
Ale zřejmě "zdroje jsou", že ano? :-)

(odkaz)Jar. Němec | 22. 3. 2013, 17:22

to sylvie:

Zkuste se prosím nejprve podívat na vlastnické struktury, na financování zmíněných projektů, na financování provozů objektů... O koncepcích Městské galerie vč. kritizovaných bodů, prohlášení atd. např. viz tématický blok: http://ostravablog.cz/tema/mestska-galerie-ostrava/

-------------
Forma galerie, tak jak byla navržena v „Konceptu provozu budov Trojhalí Karolina“, je netransparentní a nekvalitní. Projektu jednoznačně chybí jasný cíl a ucelený dramaturgický plán. Zastřešováním se uměleckou radou, narychlo přepracovaným plánem a všech podobných skutečností, které jsme mohli poslední měsíce sledovat, považuji na "šití horkou jehlou". (Výsledek argumentační chudoby zastánců současného směru lze vidět na videu z debaty.)

Odpůrci umístění městské galerie do budovy Trojhalí a Gongu se obávají především toho, že budou provoz galerie ovlivňovat obchodní zájmy na úkor umělecké kvality a nezávislého zhodnocení kulturního přínosu jednotlivých výstav.

Nikdo nemá nic proti soukromým galeriím ani proti dotování jejich činnosti ze strany města či kraje apod., ale tato dotace má být poukázána na základě konkrétního projektu v rámci běžných dotací a grantů. A za stejných pravidel, které mají všichni žadatelé. Což se opakovaně neděje!

Na podobnou situaci jsem upozorňoval už v případě zastavení projektu výstavby nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny, tzv. Černé kostky, který vzešel z regulérní architektonické soutěže. Městští zastupitelé bezostyšně ignorují předchozí rozhodnutí samosprávy, stejně tak jako jej ignorovali krajští zastupitelé v případě knihovny.

V obou případech vidíme snahu soukromého sektoru přesunout krajské a městské instituce do projektu Dolní oblasti Vítkovic. Nejsem zastáncem kumulace veřejných institucí do soukromého projektu. Důvody mám jednak z ohledem na své zkušenosti i s ohledem na ostravskou urbanistickou strukturu.

Navíc při rozhodování o veřejných stavbách placených z městské kasy by měly být vždy vyhlašovány architektonické soutěže a jejich výsledek by měl být závazný. Není možné, aby zastupitelstva zcela svévolně měnilo vzhled města a rozhodovalo bez ohledu na názory odborníků. Bohužel jsme často svědky přesně takovéhoto postupu. Obdobně to platí i v případě Gongu, Trojhalí a dalších staveb v Dolní oblasti Vítkovic, jelikož jsou z větší části financované z veřejných prostředků.

Taktéž ředitel veřejné instituce, jakou je Městská galerie, by měl vzejít z výběrového řízení, do něhož se budou moci přihlásit přední umělečtí manažeři a kurátoři z ČR a případně i ze zahraničí. To se ale v případě Městské galerie Ostrava nestalo a zjevně nestane.

To co se stalo tento týden, je jen další dílek PR hry, který má pozadí úplně jinde a v jiných dlouhodobých strategiích, jde jen o mediální divadélko.

(odkaz)sylvie | 22. 3. 2013, 15:43

Pokud tomu rozumím, tak město mohlo investovat prostředky do příspěvkové organizace, která by zřídila Galerii a k tomu ještě investovat do renovace a provozu průmyslových památek v oblasti Vitkovic a hledat pro ně nějaké využití. Nebo mohlo zatím investovat jen do oblasti Dolních Vítkovic a zabít tak dvě mouchy jednou ranou, s tím, že by vlastně spolupodporovalo mecenášskou aktivitu pana Světlíka. Vzhledem k ekonomické situaci, tržnímu potenciálu města, zdejší kupní síle, rostoucí nezaměstnanosti a útlumu průmyslové výroby- je rozhodnutí města možná nestandartní, avšak praktické. Anebo bychom mohli za pár let sepisovat třeba další petice pro záchranu chátrajícího Trojhalí, ale na periferii (a nejspíš i zájmu místních obyvatel)mít transparentně zřízenou městskou galerii.Kolik galerií, divadel atp. může město s tak vysokou nezaměstnaností utáhnout?

(odkaz)Jar. Němec | 22. 3. 2013, 8:54

to marian:

Zkuste si ty zprávy (např. viz odkazy zde: http://ostravablog.cz/tema/mestska-galerie-ostrava/diskuze/) prosím přečíst znova. Možná příště napíšete i něco k věci ;-)

(odkaz)marian | 22. 3. 2013, 7:12

gratulace :-(

blahopřeji jarnemcovi aspol. k odstranění světlíka z projektu kunsthale - skvělá práce. bouchalo šampaňské? myslím, že ne...

(odkaz)Alex | 23. 2. 2013, 18:31

Městům v Česku na galeriích příliš nezáleží

Často chodím, když se zastavuji cestou v Brně, do galerie v brněnské Vaňovce (v někdejší tovární hale) a dnes ke mně pronikla zpráva, že tam město vypovědělo po 6 letech smlouvu a galerie v březnu končí, bez ohledu na naplánované výstavy, expozice atd. Jde - jak jinak - o peníze.

(odkaz)Jar. Němec, OstravaBlog.cz | 12. 12. 2012, 21:32

to Alex:

1. Debata je o "Městské galerii Ostrava". Slovo "Kunsthalle" je v názvu sdružení, jejich cíle si přečtěte ve stanovách sdružení (http://os.kunsthalleostrava.cz/). Slovo "Kunsthalleů se používalo dříve a v současných diskuzích jde vždy již jen o Městskou galerii...

2. O jaké sponzorování a mecenáštsví máte na mysli? Pokud tím myslíte médii převzatý PR Světlíka, tak je v e zkratce bych poznamenal, že např. DOV je financovaná z větší části z veřejných prostředků.

Městská galerie jak je uvedena v Konceptu provozu budov Trojhalí Karolina (http://www.facebook.com/media/set/?set=a.310423995725992.54779.207998145968578&type=3) by byla placena z městských financí (přes 800 tis. jedna výstava) a v Gongu město bude platit 3,5 mil. nájem za 4 výstavy. To není mecenáštsví ze strany města, to je malý tunel z městské kasy.

Ať je v Gongu i Trojhalí (nesmyslný název) soukromá galerie, rád si na jejich výstavu zajdu. Nemám nic proti tomu, pokud by požádali o dotace a granty na tyto výstavy a dostali je. Takto město bude plně platit něco, co ani nezná, jelikož program neznáme. K tomu se však již vyjádřili jiní, jen bych to opakoval.

3. Proč neslyšíte hlas druhé strany? Protože oficiálně se k tomu nikdo nevyjádřil. Za DOV (Trojhalí) to bude až 14. 12. 2012. Jakmile se vyjádří, bude to i na OB.

(odkaz)Alex | 12. 12. 2012, 20:05

Proč by soukromá galerie měla vadit?

Příspěvková organizace je závislá nejen na příspěvcích (ty se ale dnes všude snižují, je to trend nejen v Česku) ale především by byla závislá na městě, tedy na lidech z té ostravské politické žumpy, vždy by si našli své cestičky. Není pak lepší akceptovat galerii v tom trojhalí jako soukromou? Ta by snad nechtěla provozovat výstavy? Nechtěla by mít zajímavé věci, nechtěla by, aby tam lidé chodili? To je přece netaktický postup chtít vše nebo nic. Nepodléhejte iluzi, že městská galerie jako příspěvková organizace by byla nezávislá, v Ostravě.
Také ten název "Kunsthalle" mi, promiňte, připadá trapný. To si tam potřebují na něco hrát, demostrovat názvem velikost, světovost? Vždyť to je v Česku, tak proboha proč takový název?
Platím tu už jen ty pitomé daně z nemovitostí, teď je u jedné nemovitosti zase zvyšují od ledna o 100%. Jinak jim tu nedám nic. Kupuji tu minimálně. Ten stát je už nefunkční ve spoustě oblastí, tak tak vybere na svou existenci a ten zbytek se ještě rozkrade. Přes 500 000 nezaměstnaných, říkali ve zprávách, a 300 000 lidí prý v Česku má bydliště na adresách radnic. Tož lidi co byste tu ještě chtěli? Nechte je, ať to udělají za své a vy to pak využívejte. Kumšt byl vždy založen na sponzorování a mecenáštsví. Rád bych k tomu slyšel zaznít hlas někoho jiného než člověk z redakce nebo z "Kunsthalle".

(odkaz)Coppola | 9. 12. 2012, 22:32

Je celkem smutné, že jsou ostravští politici asi tak 100 let za politiky třeboňskými...

Zobrazen 21. až 34. příspěvek z 34