OstravaBlog.cz | Kultura > Ostatní - Ostravské dělnické kolonie potřetí

Ostravské dělnické kolonie potřetí

6. 6. 2016, 13:52 | Kultura > Ostatní | (rem), citace a reprofoto z publikace Ostravské dělnické kolonie III., Archiv města Ostravy, Werner Ullmann (současný stav)

Třetím svazkem publikační řady Ostravské dělnické kolonie se uzavírá šestiletý badatelský projekt Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, na němž se v letech 2010–2015 pod vedením Martina Jemelky podílelo devatenáct autorů z řad studentů historie FF OU v Ostravě, ostravských archivářů a dalších badatelů. Poslední svazek s podtitulem Závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků přináší informace o devětadvaceti podnikových koloniích Vítkovických železáren na území továrního města Vítkovice a sousedních obcích, ale rovněž o dělnických, mistrovských a úřednických koloniích ostravských průmyslových závodů ve výrobním segmentu těžké chemie, keramického průmyslu a dopravy.

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Na více než 800 stranách je věnována pozornost vzorovým příkladům meziválečné a protektorátní podnikové výstavby (Jubilejní kolonie Vítkovických železáren, Šídlovec), mediálně proskribovaným sídlištím z řad současných sociálně exkluzivních lokalit (Bedřiška, Přednádraží), ale i téměř zapomenutým podnikovým koloniím v Hrušově a Zábřehu nad Odrou. Také v posledním svazku byl zájem autorů upřen k co možná nejpreciznějšímu vytyčení základních prostorových, stavebně-historických, populačních, urbánních a společenských souřadnic jednotlivých závodních kolonií.

Zvláštní pozornost byla věnována Vítkovicím jako příkladné evropské realizaci tzv. továrního města, ovládaného ve všech sférách života jedním dominantním podnikatelským subjektem (Vítkovické horní a hutní těžířstvo). Finálním svazkem Ostravských dělnických kolonií je po šesti letech uzavřeno mapování pětaosmdesáti dělnických, mistrovských a úřednických kolonií na území dnešního Statutárního města Ostrava, které sehrály od poloviny 19. do poloviny 20. století zásadní roli v procesu formování urbánních, populačních a sociálních poměrů v ostravské průmyslové aglomeraci.

Ostravské dělnické kolonie potřetí

K demolici odsouzený moravskoostravský Krausovec (uprostřed rohový dům čp. 612 a 613) pohledem z křížení Nádražní a Alžbětinské (Českobratrské) ulice na nedatované fotografii z doby kolem roku 1910: vlevo věž luteránského Kristova kostela, vpravo věže farní baziliky Božského Spasitele

Ostravské dělnické kolonie potřetí

Pohled na průčelí luteránského Kristova kostela přes krausovecké střechy na nedatované fotografii z doby kolem roku 1910: v popředí přízemní obytný dům v Nádražní ulici čp. 385

Ostravské dělnické kolonie potřetí

Pohled do Věžní ulice v kolonii Westend: v pozadí původně vodárenská věž u novogotického kostela sv. Pavla na fotografii z roku 1977

Ostravské dělnické kolonie potřetí

Pohled na domy Štítové kolonie, závodní tržnici a trh v ulici Tržní na fotografii z roku 1925

Ostravské dělnické kolonie potřetí

Obytný dům Anglické kolonie čp. 90 na fotografii z roku 1962

Ostravské dělnické kolonie potřetí

Demolice domů čp. 89 a 90 v roce 1971

Ostravské dělnické kolonie potřetí / foto Werner Ullmann

Mírové náměstí v roce 2016

Ostravské dělnické kolonie potřetí

U-Haus čp. 97 na fotografii ze sedmdesátých let 20. století

Ostravské dělnické kolonie potřetí

Pohled na domy v Nerudově ulici čp. 126–133 před rokem 1917: dům čp. 126 v původní podobě

Ostravské dělnické kolonie potřetí

Mírové náměstí a vpravo část domu čp. 90 na fotografii z roku 1963

Ostravské dělnické kolonie potřetí

Pohled na domy Štítové kolonie v ulici Tržní v roce 1971

Ostravské dělnické kolonie potřetí

Mistrovská kolonie v tehdejší Rudolfově, dnes Erbenově ulici na dobové fotografii z doby před rokem 1915

Ostravské dělnické kolonie potřetí

Jubilejní kolonie při pohledu z Lyčkova pole na fotografii z roku 1936

Roli dělnických kolonií v urbánních a populačních souřadnicích dnešní Ostravy nelze podceňovat ani v době socialistické industrializace, kdy již některé dosluhující kolonie plnily roli ubytovacích kapacit osob v oblasti „bydlení méně náročných občanů“, ať již jimi dobová státní správa na centrální či místní úrovni myslela penzisty, bezdětné manželské páry, nebo početné rodiny romských imigrantů. Právě v prvních letech socialistické industrializace vyrostla v Ostravě poslední dělnická sídliště, z nichž některá stihl osud sociálně vyloučených lokalit (Bedřiška, Osada národního podniku Vítkovické stavby), jiná slouží bydlení jako vyhledávané ostravské adresy dosud (Jubilejní kolonie a Šídlovec). Dnes jsou ostravské dělnické kolonie využívány k bydlení, slouží komerčním účelům, některé z nich však nenápadně mizí z mapy ostravské městské krajiny. Zvláště jejich minulosti byl věnován třídílný projekt Ostravské dělnické kolonie.

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské

Ostravské dělnické kolonie III.
Závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků

Editor: Martin Jemelka

Spoluautoři: Martin Drápela, Tomáš Majliš, Martin Malinek, Aleš Materna, Radomír Seďa, Mariana Stonišová, David Sýkora, Antonín Szturc, Ondřej Štarman, Lukáš Vaculík
Recenzovali: PhDr. Antonín Barcuch, Archiv města Ostravy a PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
Grafická úprava a sazba: Jaroslav Němec

Vydala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě,
Vydání první, Ostrava 2015
ISBN 978-80-7464-754-3

816 stran, 481 fotografií, plánů, ilustrací a map

Ostravské dělnické kolonie na OstravaBlog.cz

OstravaBlog.cz se věnuje koloniím dlouhodobě. Psali jsme o koloni Šalamoun, Zvěřině ve Slezské Ostravě, nebo třeba o kolonii U Koloue v Mariánských Horách. Koloniím, které jsou ve třetím svazku publikace Ostravské dělnické kolonie jsme věnovali například tyto fotoreportáže:

Ostravské

Jubilejní kolonie v Hrabůvce byla v roce 2007 oprýskaná i vzkvétající. Naštěstí se od té doby dočkala opravy.

Ostravské

Stavem Přednádraží jsme se opakovaně věnovali například v lednu 2014.

Ostravské

A ve stejném roce jsme se procházeli Kolonií Dusíkárny.

V příští fotoreportáží Wernera Ullmanna se projdeme po Vítkovicích.

Reklama