Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26

28. 4. 2016, 13:54 | Kultura > Ostatní | (rem), tisková zpráva, foto Jiří Kohoutek

Mezinárodně úspěšná polská výtvarnice představila v pondělí 25. 4. 2016 ve Výstavní síni Sokolská 26 své dřívější a nové práce v rámci 8. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2016.

Když v roce 2015 komise odborníků vybírala s dvacetipěti nominovaných osobností tu jedinou, jež na poli výtvarného umění v Polsku svoji tvorbou zaujala nejvíce, aby ji udělili prestižní cenu časopisu ARTeon (celostátní měsíčník věnovaný výtvarnému umění v Polsku a ve světě, vychází od roku 2000) za rok 2014, uvedli, že „abstraktní práce Anny Szprynger jsou kompozicemi na pomezí malby a kresby. Nejznámější jsou její černá plátna, na kterých pomocí bílých, velmi tenkých linek, základního jejího výtvarného znaku, komponuje prostorové struktury. Některé z nich připomínají útvary inspirované krajinou, na jiných jako bychom viděli svislé praskliny na povrchu plátna, skrze které pronikají jemné paprsky světla. Obrazy Anny Szprynger mají minimalistickou formu, která se vyznačuje velkou pečlivostí provedení. Mimořádně působivý výsledek je vždy průsečíkem jak nevšední schopnosti metodické práce s linkou a jejími obsahovými a výrazovými vlastnostmi, tak efektem fyzického sebeobětování autorky, pro níž tvoření obrazů je náročnou a svého druhu formou meditace. Kritici oprávněně poukazují, že metoda Anny Szprynger je srovnatelná s konceptuální strategii Romana Opałky, což ji mimo jiné řadí mezi nejzajímavější mladé umělce. Zároveň, když autorku pozorujeme při práci nad některými z jejich obrazů, nemůžeme se často ubránit dojmu, že se jedná o proces připomínající vyšíváni černého plátna bílou nití, ... vždy zde totiž najdeme přítomnost nepopíratelně křehkého subtilního ženství.”

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Anna Szprynger se narodila v roce 1982 ve Varšavě. Studovala grafiku a malbu na Vysoké škole výtvarných umění v městě Kazimierz Dolny a na Universitě Marie Curie-Sklodowské v Lublinu. Diplomu s vyznamenáním dosáhla pod vedením profesorů Tomasze Zawadzkého a Grzegorze Dobiesława Mazurka. V roce 2014 obhájila disertační práci na Akademii výtvarných umění ve Varšavě, pod vedením profesorky Doroty Grynczel. Uskutečnila více jak patnáct samostatných výstav, mimo jiné v Národním muzeu v Gdaňsku (2014), Galerii EL v Elblongu (2014), ve Státní galerii umění v Sopotech (2012) a v Galerii XX1 ve Varšavě (2008). Zúčastnila se více než třiceti skupinových výstav. V roce 2013 získala Prix Marin na pařížském salónu Réalités Nouvelles.

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Janusz Bilski, generální konzul Polské republiky v Ostravě a Anna Szprynger

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

„Již několik posledních let základem mé výtvarné abecedy je čárka. Tenká, sotva viditelná, vždy malovaná štětcem, bez pomoci pravítka. Vytváří paprsky, zamotané klubka, anebo malé struktury připomínající včelí plástve, jednoduché buněčné útvary, nebo hustě tkané roviny. Moje práce je progresivní, což znamená, že každý další obraz je odvozen z toho předchozího. Každý přináší určité poznání, které využívám při stavbě dalšího obrazu. V mých pracích je dost obtížné rozlišit jednotlivé cykly. Samozřejmě, najdete zde prolomené formy, jednou se barva objevuje, jindy zmizí, ale pro mě je to pořád ta stejná myšlenka, která se přetvořuje, vyvíjí a mění. Mám pocit, jako bych celou dobu vždy malovala jednu nekonečnou linku. A tato linie se vrství, násobí, tvoří řady, lomí se a někdy také přeruší – ale stále je to ta stejná tenká čára malovaná štětcem 000.” Anna Szprynger

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

„Cením si velmi vysoce originálního přístupu, kterým Szpryngerová vytváří své abstraktní obrazy, vyznačuje se on vysoce kvalitním provedením, koherentní konceptualizací (idea linky) a existencionálním backgroundem.” Mateusz Bryl

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

„Pokouší se o malířský záznam záchvěvů duše, kdy skrze hledání ticha a soustředěnosti uvádí ji do stavu harmonie, daří se ji tak důsledně naplňovat jistou zdánlivě utopickou myšlenku, že se umění může více přiblížit životu.” Maciej Mazurek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Polská výtvarnice Anna Szprynger ve Výstavní síni Sokolská 26 / foto (c) Jiří Kohoutek

Výstava ve Výstavní síni Sokolská 26 potrvá do 22. 5. 2016 a od 10. 5. do 3. 6. 2016 bude k vidění také druhá expozice v Industrial Gallery, která tvorbu Anny Szprynger přestaví v odlišném úhlu pohledu.


Anna Szprynger: Na hraně geometrie

Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava / 25. 4. – 22. 5. 2016
Industrial Gallery, Ostrava / 10. 5. – 3. 6. 2016

Kurátoři: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec (Kabinet architektury) a Zuzana Kulhánková (Industrial Gallery)
Koordinátor: Tadeáš Goryczka
Grafický design: Jaroslav Němec
Instalace: Tadeáš Goryczka a Zuzana Kulhánková
kabinetarchitektury.cz

Diskuze | zatím žádný příspěvek