OstravaBlog.cz | Kultura > Ostatní - Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění

9. ročník mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2017

3. 6. 2017, 10:16 | Kultura > Ostatní | (rem), Čun-siung Wang, překlad Radovan Charvát, foto Vladimír Šulc, Jiří Žižka

Druhá výstava, která zítra v ostravském Domě umění končí je Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects + Šeng-jüan Chuang (Huang Sheng-Yuan). Jedná se o třetí zastavení putovní výstavu tchaj-wanské architektury, která byla již prezentována na podzim 2016 v Muzeu Alvara Aalta a na jaře 2017 v Muzeu estonské architektury. Jak vypadala expozice v Ostravě můžete vidět v rozsáhle fotoreportáži Jiřího Žižky a Vladimíra Šulce.

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Vladimír Šulc

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Vladimír Šulc

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Vladimír Šulc

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Vladimír Šulc

Šeng-jüan Chuang se narodil a vyrostl v Tchaj-peji. Absolvoval bakalářské studium v oboru architektury na tchajwanské univerzitě Tchunghai a magisterské studium dokončil na Yaleově univerzitě v USA. Po promoci pracoval jako asistent na projektech kalifornského studia Eric Owen Moss Architects a vyučoval na Státní univerzitě v Severní Karolíně. V roce 1993 se vrátil na Tchaj-wan.

V 90. letech usilovalo město I-lan, vzdálené dvě hodiny jízdy autem od Tchaj-peji, v rámci architektonické reformy o svou novou identitu. Na rozdíl od Tchaj-peji, která se díky urbánnímu rozvoji stala ideální laboratoří architektů, rozpoznal Šeng-jüan jedinečnou pozici I-lanu a roku 1994 se do něj rozhodl přestěhovat, aby tam v nově založené kanceláři Fieldoffi ce Architects realizoval své ideje. V následujících dvaceti letech uskutečnila Šeng-jüanova kancelář řadu návrhů v pevném přesvědčení, že architektura má své kořeny v samotném životě, jehož projevy nejsou statické a jasně hmatatelné, nýbrž dynamické a prchavé a neustále procházejí změnou. Šeng-jüanovy svébytné návrhy a formy měly velmi nejednoznačný charakter a byly v oboru architektury svého druhu ojedinělé.

Šeng-jüanovy tvůrčí koncepce a jeho jedinečné vnímání procesu architektonického designu inspirovaly řadu podobně smýšlejících projektantů, kteří se k němu začali pozvolna z vlastní vůle přidávat. To přispělo k postupnému přechodu od studia jednoho muže k práci kanceláře Fieldoffi ce jakožto skupiny, kterou vzácně spojovala společná vůle.

Když byl roku 1994 založen Fieldoffi ce, Šeng-jüan Chuang zastával fi lozofi i tvorby projektů na místě oproti praxi navrhování koncepcí od stolu v kanceláři. Téměř všechny projekty Fieldoffi ce před rokem 2014 jsou umístěny v dosahu 30 minut jízdy od centrály, a to především v nejbližším městě I-lanu, kde je možné spatřit každých 5 minut mladé odborníky z Fieldoffi ce při namáhavé práci.

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Klenba zbudovaná zčásti pod širým nebem má na Tchaj-wanu svou nenahraditelnou prostorovou kvalitu, je čímsi mezi otevřeností a uzavřeností, přechodem mezi veřejným prostorem a soukromím.

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Klenba odráží místní jedinečný životní styl, jenž je charakterizován jistou neurčitostí, neformálností a rozmanitostí. Vychází ze zvyklostí a upřímné touhy po stavu bytí, jenž není ani příliš upjatý, ani přehnaně nenucený. Odstraňuje napětí standardizovaného prostoru a plynule se přizpůsobuje všemu, s čím je konfrontován. A protože bezpečně přetrvává v horkém, vlhkém a deštivém klimatu, utěšuje zároveň duši, bez ustání plní svou funkci a je intimním tepem každého životního okamžiku.

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Zpřístupněná místa: Fieldoffice Architects v Domě umění / foto (c) Jiří Žižka

Dům umění, Ostrava (GVUO) / 12. 4. – 4. 6. 2017 / vernisáž 11. 4. 2017

Výstava se nesoustředí jen na tchajwanskou stavební kulturu, ale věnuje se především odlišnostem a charakteristickým znakům v životě a díle architekta Chuanga a jeho kolegů. Představením jejich významných architektonických postupů za posledních 20 let chceme zdůraznit hlubokou etiku architektů a společensko-politickou roli architektury v dnešní diskuzi o jejím společenském rozměru. Architektura by měla být podle našeho názoru hybnou silou společenského rozvoje a architekti by měli ve svých profesních postupech spatřovat skutečné nástroje společenské emancipace s cílem zlepšit kvalitu, vyváženost a udržitelnost lidského života. Jak napsal prof. Pallasmaa: „malý člověk“ – „neznámý občan (velko)města“, by měl být „skutečným klientem architekta“.

kurátoři: Juhani Pallasmaa, Čun-siung Wang (Wang Chun-Hsiung), Šeng-feng Lin (Sheng-Feng Lin), Wen-žuej Čang (Wen-Jui Chang), Čen-jou Ťiou (Chen-Yu Chiu)
kurátoři výstavy v Ostravě: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec / Kabinet architektury

Reklama