OstravaBlog.cz | Rozhovory - Lukáš Černohorský o Černé kostce

Lukáš Černohorský o Černé kostce

Volební minirozhovor s kandidátem na hejtmana Moravskoslezského kraje

11. 10. 2012, 14:00 | Rozhovory | Lukáš Černohorský, otázky kladl Jaroslav Němec

Jako poslední zveřejňujeme rozhovor s Lukášem Černohorským, lídrem kandidátky České pirátské strany. Piráti jako má jediná strana postavení „Černé kostky“ ve svém volebním programu.

Jaký máte názor na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny podle návrhu známého pod názvem „Černá kostka“ a k situaci, která kolem tohoto projektu v tomto volebním období vznikla?

Piráti podporují jak místní knihovny, tak knihovny na krajské úrovni, které by měly každému čtenáři zprostředkovat jakoukoliv knihu a měly by být zapojeny do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství. Novou budovu Moravskoslezské vědecké knihovny podle již hotového a schváleného projektu novostavby krajské vědecké knihovny na třídě 28. října v Ostravě, který zvítězil v regulérní architektonické soutěži, uspořádané krajským úřadem v roce 2004, tzv. „Černou kostku“, podporujeme.

V červnu 2009 a v následujících krocích rozhodlo současné Vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (ČSSD a KSČM) o nepostavení a odložení stavby nové budovy knihovny, která sídlí od roku 1951 v provizorních prostorách Nové radnice v Ostravě. Finance na novostavbu z prostředků Evropské unie byly následně převedeny do jiných projektů. S tímto zásadně nesouhlasíme a postavení „Černé kostky“ jmenovitě prosazujeme, jako jediná kandidující strana, i ve svém krajském volebním programu.

Situaci okolo „Černé kostky“ Piráti dlouhodobě sledují. V říjnu 2010 jsme iniciovali setkání Amelie Andersdotter, poslankyně Evropského Parlamentu za švédskou Pirátskou stranu se Svatomírem Recmanem, náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje. Tématem setkání byla Černá kostka a odklonění dotací z fondů ROP MSK z rozpočtu EU na tuto stavbu do jiných oblastí. V rámci přípravy navštívila Amelia Andersdotter Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v pravém křídle nové radnice. Její sklepní sklad je skutečně doslova šokující. Horší podmínky pro uskladnění knih a časopisů snad nemohou existovat, nemluvě o absolutně nevyhovujících pracovních podmínkách.

Moravskoslezský kraj měl před dvěma lety pohromadě všechny peníze k tomu, aby mohl knihovnu postavit. Šlo o 600 mil. z rozpočtu EU, 490 mil. od státu a finanční rezervu od předešlého vedení kraje. Měl respektovaný vítězný projekt z architektonické soutěže a měl i stavební povolení. Další peníze, které současné vedení kraje doslova „vyhodilo oknem“, a o kterých se málo mluví, jsou dosud vynaložené prostředky na projektovou dokumentaci a různé studie spojené s přípravou stavby „Černé kostky“, které dosáhly téměř 50 mil. korun.

Nyní nemá kraj ani nový projekt, ani peníze. Vše musí začít znovu. Pokud se takto kraj chová k prioritám, nechci raději vědět jak přistupuje k méně důležitým projektům.

Budete prosazovat, v případě zvolení do zastupitelstva kraje, nové výběrové řízení na dodavatele stavby, aby se zjistilo jaké jsou aktuální náklady pro realizaci „Černé kostky“?

Původní obchodní soutěž na dodavatele stavby byla vyhlášená v srpnu 2008. Před finanční krizí a krátce před volbami. V současnosti jsou ceny stavebních prací na jiné úrovni a nová obchodní transparentní soutěž je řešením pro určení reálné ceny novostavby „Černé kostky“. Tomu však bude muset předcházet také nové kolo získávání financí.

Jaký je Váš názor na architektonické soutěže? Budete prosazovat, v případě zvolení do zastupitelstva kraje, architektonické soutěže pro veřejné budovy?

V našem celostátním programu prosazujeme zavedení architektonických soutěží jako standard. Je to součást transparentnosti veřejné správy. Součásná praxe, že velké veřejné stavby vznikají bez architektonické soutěže, je nešťastná. Výsledek takového chování můžeme vidět na samotné z architektonického hlediska kritizované budově Krajského úřadu.

Za velice netransparentní považujeme rozhodnutí kraje nevypsat architektonickou soutěž na dostavbu ostravského Domu umění, o které se již delší dobu hovoří. Výstavní prostory v Domě umění v Ostravě jsou nedostatečné a jeho dostavbu podporujeme. Nesouhlasíme však s dostavbou podle návrhu architekta Josefa Pleskota, tzv. „Bílého stínu“, protože nevzešel z regulérní architektonické soutěže. Proto máme ve svém programu cíl vypsaní architektonické soutěže na dostavbu Domu umění a podporu stavbu vítězného projektu.(Otázky kladl Jaroslav Němec, šefredaktor Ostravablog.cz, který je zároveň člen petičního výboru za Černou kostku a kandidát do zastupitelstva Moravskoslezského kraje za Českou pirátskou stranu.)

Reklama