OstravaBlog.cz | Rozhovory - Rozhovor s autory rekonstrukce Masarykova náměstí

Rozhovor s autory rekonstrukce Masarykova náměstí

11. 5. 2006, 0:00 | Rozhovory | Dimitrios Vlasakudis

Jak OstravaBlog před měsícem informoval, Masarykovo náměstí letos čeká rozsáhlá rekonstrukce. Vzhledem k ohlasu článku jsme udělali krátké, ale informačně zajímavé interview s autory návrhu, kterými jsou brněnští architekti Tomáš Rusín a Ivan Wahla z ateliéru RAW. V rozhovoru se mimo jiné dozvíte, v čem je náměstí specifické, jak bude fungovat nový vodní prvek nebo že je potřeba zastavět vedlejší plochu zeleně.


V čem je vaše řešení rekonstrukce Masarykova náměstí specifické?
Specifičnost a zajímavost místa je dána především jeho výjimečnou centrální polohou. Jedná o hlavní náměstí třetího největšího města v České republice. Snažili jsme se proto nalézt klidný přehledný tvar, který bude jednoduše organizovat dopravu na náměstí a bude snadno pochopitelný. Zároveň vzhledem ke své centrální funkci musí tento prostor poskytovat dostatečnou variabilitu využití - od výročních trhů, vánočních stromů, koncertů, předvolebních setkání až po případné budoucí revoluce. Mělo by vzniknout místo, s kterým se budou občané města identifikovat a na které se budou rádi a s potěšením vracet.

Stačilo navrhnout novou dlažbu, nové lavičky, nebo Masarykovo náměstí potřebovalo něco konkrétního, aby se oživilo a bylo důstojným centrem města?
Součástí rekonstrukce bude kromě nové dlažby a mobiliáře i nový vodní prvek, integrovaný do plochy náměstí. Toto řešení jsme zvolili vzhledem k frekvenci pohybu pěších po ploše a s požadavkem na snadné zabezpečení kašny v zimním období, kdy po vypnutí vody nezůstane prázdná nádrž, často plná odpadků, ale jen vodní trysky skryté pod úrovní dlažby. Zajímavým prvkem bude i bronzová časová osa upozorňující na význačná data v dějinách města.

Vedle náměstí je čtvercová plocha (ohraničená ulicemi Poštovní, Zámecká, Dlouhá a 28. října), na níž je v současnosti zeleň. Nakolik je podle vás důležité, aby se tato plocha zastavěla?
Domníváme se, že tuto plochu je nutné zastavě klasickým městským domem s obchodním parterem. Dům zde v minulosti stál a bude tak přirozeně a jasně vymezen tvar náměstí. V našem projektu rekonstrukce náměstí s budoucí zástavbou počítáme.

Místo staré fontány jste navrhli nový vodní prvek. Je jeho řešení v něčem zajímavé?
Voda na náměstí patří - zvyšuje pobytovou pohodu a je významným prvkem parteru města. Snažili jsme se navrhnout snadno udržovatelný a atratktivní systém trysek zapuštěných do dlažby. Výška vodního sloupce se bude měnit stejně jako barva nasvícení.

Oba pocházíte z tohoto regionu, v Ostravě jste navíc realizovali dvě věci. Jak se díváte na Ostravu jako město a její architekturu?
Ostrava je dynamické, moderní město. Vnímáme ji jako tykadlo vysunuté směrem k Polsku, stále více se emancipující. Je to patrné především v kultuře - kvalitní hudební, divadlení i výtvarné scéně. Věříme, že tento trend s sebou ponese v budoucnu i zájem developerů a kvalitních architektů. Ojedinělá minulost průmyslových gigantů je specialitou, která by v evropském kontextu neměla být opomenuta.

Reklama