Knihkupectví Academia v Ostravě končí

O(s)trava (ne)kulturní. Knihkupectví s literární kavárnou zavírá

8. 4. 2010, 6:00 | Téma | Jaroslav Němec, foto Werner Ullmann

Knihkupectví Academia na Zámecké ulici v centru Ostravy ukončí nejpozději v červnu letošního roku provoz. Po sedmi letech zavírá knihkupectví i jeho kavárna s výhledem na Masarykovo náměstí. Pobočky v Brně a v Praze zůstávají.

Ostravská pobočka bude podle ředitele Nakladatelství Academia Jiřího Padevěta uzavřena 30. 6. 2010. Jak ale upřesnila vedoucí ostravské pobočky Eva Holečková Karafiátová, „vzhledem k inventuře a tomu, co je spojeno s ukončením provozu, bude otevřeno do konce května, případně poloviny června“. Ukončení provozu nepadlo v Ostravě, nýbrž o něm rozhodla Rada pracovišť Střediska společných činností Akademie věd ČR.

Důvody jsou podle vyjádření Jiřího Padevěta ekonomické. V souhrnu jsou to dva faktory: loňské mírná ztrátovost pobočky a důsledek vládního rozhodnutí o omezení financí pro Akademii věd (více o ohrožení AV ČR na jejím webu). Ztrátovost v době krize však není primárním důvodem. Academia není klasickým komerčním knihkupectvím, které je prvořadě zaměřeno na zisk.

Ostravská pobočka Knihkupectví Academia s literární kavárnou sídlí v domě čp. 41 na rohu Zámecké a Poštovní ulice na okraji Masarykova náměstí od ledna roku 2004. Kavárna byla v patře budovy (z roku 1901) odjakživa, nejprve se jmenovala Habsburg, o sedmnáct let později se přejmenovala na kavárnu Praha, a tak se jmenovala dalších 70 let. Po sametové revoluci kavárnu vystřídal obchod s oblečením Hasso a její návrat, i když jen do části patra, byl téměř zázračný. Knihkupectví se stalo místem setkávání, konaly se zde autorská čtení, křty knih a výstavy. Byl to pevně zakotvený koráb kultury, který má být brzy potopen.

Když před sedmi lety Academia spustila provoz, měla otevřeno sedm dní v týdnu, časem zavřela v neděli, nyní již i v sobotu, a přes týden má navíc otevřeno o hodinu méně. To vše jsou ukazatele, které mají být varující, zejména pro místní politiky, ale i pro obyvatele samotné. Centrum Ostravy upadá. Přes veškeré snahy se vylidňuje, obchodní prostory na pěší zóně mění své účely a čím dál méně se dá v centru najít něco smysluplného.

Academia má až na část s papírnictvím pronajatý celý dům od firmy Olosa z Aše, která vznikla po rozdělení společnosti Hasso. Třetí patro Academia nevyužívala a snažila se ho pronajímat. Chvilku se v patře prodával například nábytek, ale žádný pronájem neměl dlouhého trvání a třetí patro je stále prázdné. Podobný osud zřejmě brzy čeká i ostatní prostory.

Je konec opravdu definitivní?

Zejména pokud jde o instituce financované z veřejných prostředků, nemusí být definitiva tak úplná. Loni byla „definitivně“ smetena Černá kostka, ale stejně „definitivně“ byla letos vracena „do hry“. Ziskovost pobočky se může ještě zlepšit nebo nová vláda může mít jiný názor na financování Akademie věd. Naděje existuje a neztrácí ji ani vedoucí ostravské pobočky Eva Holečková Karafiátová: „Je mi to líto, kdyby ostravská Academia zanikla, pokud se nalezne možnost, jak naše společné sedmileté budování a úsilí zachránit, uděláme to.“ A dodává: „Jsem rozhodnutá bojovat, udělat vše, co je v mých silách, aby toto knihkupectví zůstalo zachováno.

Ostrava chce být kulturní metropolí Evropy, ovšem čím víc se oficiálně snaží, tím více je nekulturní. Ostrava chce být místem k životu, ale čím dál více je spíše otráveným místem k nežití. Pokud má Ostrava být kulturním městem a pokud má být městem univerzitním, měla by mít i svou pobočku knihkupectví Academia.

Nic však není zadarmo.


Reakce na uzavření ostravské pobočky knihkupectví Academia

Pro OstravaBlog.cz jsme oslovili několik ostravských osobností s anketní otázkou, co pro ně ostravská pobočka knihkupectví Academia s literární kavárnou znamená a zda jejím uzavřením Ostrava o něco přichází, nebo ne.

„Zanikne-li Academia na Masarykově náměstí, zanikne v tuto chvíli nejlepší knihkupectví v Ostravě. V těch velkých prostorách je spousta výborných knih a spousta pozoruhodných a řada nenápadných. Je zde možné zažít ten důležitý přepych – vedle trháků jsou tu regály s knihami, které se neprodávají po stovkách kusů týdně, které prostě jsou, čekají na jednotlivce, na svou chvíli. Nevydělávají prachy, překážejí vydělávání prachů. Ale to je noblesa, kterou si může dovolit jen silná společnost.“
Petr Hruška, básník

„Uzavření pobočky knihkupectví a literární kavárny Academia považuji za nepovedený aprílový žert, protože jinak by to byla pro ostravskou literárněvědnou bohemistiku a pro kulturní život v Ostravě nenahraditelná ztráta. Městu by chyběl uzlový bod, v němž se běžně potkávají lidé stejného smýšlení a přibližně stejné čtenářské kompetence. V síti knihkupectví Levná kniha naši studenti nezakoupí publikace typu sedmidílný Lexikon české literatury, svazky Teoretické knihovny z nakladatelství Host, čtyřdílné Dějiny české literatury, odborné monografie z uměnovědných oborů, odborné časopisy, hodnotnou beletrii, v okolních lokálech si mohou listovat nanejvýš v Blesku. To budeme pro knihy opět jezdit do Prahy nebo do Brna? Nebo se snad vizionářsky předpokládá, že elektronická kniha postačí a tento typ institucí k prosperitě města a kraje nijak zvlášť nepřispívá? Jestliže něco vypadne z komunikačního knižního řetězce produkce - distribuce - recepce, vždy je to dříve nebo později poznat, ovšem nám neustále hrozí sublimace. Jednou musíme bránit knihovnu, podruhé knihkupectví a potřetí snad vytáhneme do ulic, protože nás zaplaví čtenářská negramotnost.“
Svatava Urbanová, vedoucí Katedry české literatury, literární vědy a dějin umění Filozofické fakulty Ostravské univerzity

„Když jsem se dozvěděl, že mají uzavřít pobočku knihkupectví Academia v Ostravě, tak mi zatrnulo a bylo mi to moc líto. Nejen z toho důvodu, že v tomto knihkupectví jsou na pultech tituly nakladatelství Protimluv, ale především kvůli tomu, že Academia přináší knihy, které bych v jiném ostravském knihkupectví neuviděl, či nemohl si koupit. Nalézám v něm v Ostravě vůbec nejlepší řadu současných edičních počinů v oblasti filosofie, literární vědy, literatury aj. oborů, zkrátka zavřením této pobočky přijde město o jedinečný duchovní stánek a to myslím opravdu duchovní! Žel zamýšlené uzavření pobočky vyjadřuje také ekonomickou sílu lidí žijících v Ostravě, ta se přeci jen musí odrážet v tržbách a dalších ekonomických ukazatelích. Je jasné, že zlatá éra ostravských knihkupectví musela skončit, když si vzpomenu, že hned vedle Academie vyrostl několikapatrový Kanzelsberger, zdá se mi to nemožné. Holt v době krize je těžké prodávat knihy, ale město, které nemá pořádnou knihovnu a které přijde ještě o dobré knihkupectví, je chudší dvojnásob.“
Jiří Macháček, nakladatel a šéfredaktor kulturní revue Protimluv

„Prostor knihkupectví s literární kavárnou Academia pro mě znamenal oázu v centru, kde jsem si v klidu mohl listovat knížkami a nerušeně vybírat. Teď zase nezbyde, než jezdit do Brna nebo do Prahy.“
Jaroslav David, filolog

„Dodnes lituji uzavření knihkupectví Na Hradbách a Academii jsem chápal, jako určitou náhradu. Bude to škoda, neboť v oblasti odborné literatury je to nenahraditelný prvek, a to i v alternaci internetového knihkupectví. Jedna věc je klikat na netu, ale druhá věc je držet knihu v náručí a seznámit se s ní.“
Jan Gajdica, hudebník

„Jsem upřímně v šoku ze zprávy, že se má v Ostravě rušit knihkupectví Academia. Nedovedu si bez něho představit kulturní život města. Pro filozofickou fakultu je to katastrofa, protože většinu pro naše studenty i kantory nezbytných odborných knížek a časopisů člověk našel právě v Academii, která měla i znamenitou strategickou polohu. Ostrava dlouhodobě trpí malou dostupností zásadní odborné literatury z humanitních oborů a Academia v tomto směru plnila pořádný kus práce, a to se zasvěceným a vždy ochotným personálem. Navíc se tam lidé potkávali, mohli s knížkou a časopisem posedět v kavárně... Nenapadá mě proto nic, co by mohlo toto knihkupectví v Ostravě nahradit. Chápu, že je krize a nelehká doba, ale opravdu by se nenašlo jiné řešení? Třeba zmenšit knihkupectví a přesunout ho do skromnějšího, provozně méně náročného prostoru?“
Jan Malura, literární historik

„Knihkupectví Academia s kavárnou je nejen pro mne oázou knihy, ale i příjemného posezení u dobré kávy, navazující na zdejší kavárenskou tradici. Takový podnik je v okolí Masarykova náměstí, ale i širšího centra ojedinělý. Jeho zánik bude pro Ostravu velkou ztrátou. Opět zvítězí šedivost a kultivované místo k setkávání nahradí nějaký tuctový kšeft s druhořadým zbožím. Je to konkrétní výsledek hloupého tažení vlády proti Akademii věd a též slepoty místních. Stačí si všimnout, jak se centrum Ostravy vyprazdňuje, obchody zanikají a řada budov je prázdných. Zdá se, že dům, kde teď sídlí Academia, bude další obětí tohoto trendu.“
Martin Strakoš, historik architektury

„Ztratí-li Ostrava svou Academii, klesne na úroveň města okresního formátu, sestoupí z první ligy, z ambiciózního podniku se znovu stane zaplivanou 'čtverkou'. A jelikož si zcizení svého oblíbeného místa nedovedu ani představit, musí jít o zlý sen, z něhož se hodlám co nejdříve probudit.“
Martin Tomášek, filolog

Diskuze | 85 příspěvků (poslední 12. 6. 2010, 14:23)