OstravaBlog.cz | Téma - Městská galerie Ostrava

Městská galerie Ostrava

Tématický blok

20. 6. 2013, 11:20 | Téma | (rem)

[Postupně aktualizováno. / nová videoreportáž, komentář a výzva] Podobně jako ke kampani „Ostravu nedáme“ a Krajským volbám 2012 připravil a postupně aktualizuje Ostravablog.cz tématický blok o Městské galerii Ostrava.

28. 6. 2013: Pár poznámek ke schválení projektu Galerie města Ostravy dne 26. 6. 2013

Na veřejném zasedání ostravského zastupitelstva dne 26. 6. 2013, jehož jsem byla spolu s dalšími členy sdružení Kunsthalle Ostrava přítomna, byla schválena žádost o tříletou dotaci ve výši 35 milionů korun na projekt „Galerie města Ostravy“ zájmového sdružení Trojhalí Karolina. Jelikož schvalování předcházela téměř hodinová diskuse, dovolím si zde uvést pár postřehů z této rozpravy. POKRAČOVÁNÍ

27. 6. 2013: Kritické stanovisko k projektu Galerie města Ostravy

Kritické stanovisko k projektu Galerie města Ostravy v Gongu a v Trojhalí přečtené zastupitelům dne 26. 6. 2013 na jednání zastupitelstva Statutárního města Ostrava. POKRAČOVÁNÍ

19. 6. 2013: Videoreportáž z tiskové konference ke Galerii města Ostravy

Videoreportáž z tiskové konference ke Galerii města Ostravy / foto (c) Jaroslav Němec

Ostravablog.cz přináší svým čtenářům videoreportáž z tiskové konference ke Galerii města Ostravy, předkládaný zájmovým sdružení Trojhalí Karolina, která se uskutečnila v Nové radnici 19. 6. 2013. POKRAČOVÁNÍ

18. 6. 2013: Výzva zastupitelům – městská galerie v Ostravě

Zastupitelé města Ostravy mají 26. 6. 2013 rozhodnout o tom, zda bude podpořen experty kontroverzně vnímaný projekt Galerie města Ostravy, předkládaný zájmovým sdružení Trojhalí Karolina, nebo ne. Tento projekt není kvalitně připraven a vzbuzuje řadu otázek a pochybností (nadsazené částky v rozpočtu, nejasný status, nekvalitní výstavní plán) nejen u odborné veřejnosti. S ohledem na plánovanou nadstandardní částku 10 milionů korun ročně z městského rozpočtu a pochybností, které projekt zájmového sdružení Trojhalí Karolina vzbuzuje u odborné veřejnosti a oslovených nezávislých expertů, vyzývají ostravské osobnosti ze sdružení Kunsthalle Ostrava zastupitele o obnovení dialogu a hledání konsensu formou odborné pracovní skupiny, složené ze zástupců města a českých expertů, kteří budou garantovat nezávislost takové skupiny a kteří přinesou městu materiál, na jehož základě vznikne v Ostravě kvalitní městská galerie. POKRAČOVÁNÍ

18. 6. 2013: Milena Bartlová: Poznámky k projektu Městské galerie v Ostravě

Představa, že je vhodné využít potenciálu Dolní oblasti Vítkovice k provozování instituce, která se bude soustřeďovat na současné umění, je ambiciózní. V dobrém smyslu to znamená, že si klade velké cíle, a za tím účelem spojuje možnosti soukromého a veřejného financování. V negativním smyslu hrozí nadsazená očekávání, která nemohou být naplněna, avšak vyčerpají finanční možnosti města a zdiskreditují myšlenku městské galerie současného umění. POKRAČOVÁNÍ

29. 5. 2013: Veřejná odborná debata na téma: Městská galerie v Ostravě

Nezávislí čeští experti Rostislav Koryčánek a Michal Škoda, kteří byli přizváni na odbornou debatu do Antikvariátu a klubu Fiducia (20. 5. 2013) se shodli na tom, že nový materiál Zájmového sdružení Trojhalí není kvalitně připraven a obsahuje řadu sporných momentů (materiál se jmenuje Strategické fungování galerie města Ostravy a jejího dalšího rozvoje, březen 2013, autor Ladislav Kesner). POKRAČOVÁNÍ

29. 3. 2013: Městská galerie v Ostravě: zklamání, nebo naděje?

Vznik ostravské městské galerie provází vlna kritiky ze strany ostravské umělecké i odborné veřejnosti. Ta usiluje o založení městské galerie již více než 20 let a nyní, když je její založení na spadnutí, je rozčarována. Situaci v Ostravě přibližuje Ilona Rozehnalová, která se v případu neexistující Městské galerie dlouhodobě angažuje. POKRAČOVÁNÍ

Beseda o městské galerii v Ostravě 5. března 2013

Další beseda veřejnosti s primátorem Ostravy Petrem Kajnarem, tentokrát na téma městské galerie, se uskutečnila 5. března 2013 v Divadle loutek Ostrava. Na otázky odpovídali také náměstkyně primátora Simona Piperková a ředitel zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina Petr Šnejdar. O vzniku městské galerie se v Ostravě hovoří už několik desítek let, ekonomická recese posledních let realizaci opět posunula. V prosinci loňského roku však zastupitelstvo schválilo, že činnost městské galerie bude zajišťována v rámci Trojhalí Karolina, kde bude vytvořena samostatná sekce. Finančně bude galerie podporována městem a různými granty.15. 12. 2012: Sdružení Trojhalí Karolina: umělecká rada městské galerie a detailní projekt budou do jara

Zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina dnes představilo další kroky, které povedou ke vzniku ostravské městské galerie. V nejbližší době sdružení a zástupci Dolní oblasti Vítkovice, která je vedle statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje, třetím významným členem Trojhalí, rozpracují koncept galerie a za účasti odborníků dokončí její detailní projekt. POKRAČOVÁNÍ

8. 12. 2012: „Městská galerie“ v Trojhalí a Gongu

Dne 5. 12. 2012 byl zastupitelstvem města Ostravy schválen návrh zřídit a provozovat městskou galerii v Trojhalí a Gongu, aniž by ovšem bylo řečeno, jakou právní formu bude mít tato instituce. Občanské sdružení Kunsthalle Ostrava na zastupitelstvu vystoupilo s žádostí, aby zastupitelé stáhli bod č.103 Městská galerie z programu a vyžádali si od vedení města odborný materiál, na základě kterého by se mohli kompetentně rozhodnout. Takový materiál totiž zastupitelům předložen nebyl, přestože si vypracování takového materiálu zastupitelé na vedení města vyžádali na jednání zastupitelstva v červnu 2012. POKRAČOVÁNÍ

5. 12. 2012: Městská galerie – stanovisko občanského sdružení Kunsthalle Ostrava

Občanské sdružení Kunsthalle Ostrava ve svém dlouhodobém úsilí o vznik městské galerie navazuje na četné aktivity uskutečňované se stejným cílem od počátku 90. let min. století. Členové sdružení reprezentují širokou řadu ostravských výtvarných umělců, teoretiků, kurátorů, architektů, fotografů, uměleckých pedagogů, uměnímilovné veřejnosti. POKRAČOVÁNÍ

5. 12. 2012: Jiří Ptáček: Poznámky k dramaturgické ne-koncepci Ostravské městské galerie

Při pečlivém pročtení dokumentu „Koncept provozu budov Trojhalí Karolina. Provoz Ostravské městské galerie“ se nelze ubránit poměrně velkému množství otázek a pochybností, kvůli kterým se lze plně ztotožnit se všemi kritickými podněty Kunsthalle o.s., jak je shrnulo v reakci na podobu projektu. Nad jejich záběr se lze ovšem pozastavit nad jeho dalšími spornými místy, indikujícími, že zřízení OMG podle proponovaných parametrů nelze podporovat. POKRAČOVÁNÍ

5. 12. 2012: Městská galerie Ostrava – vyjádření kurátora Otta M. Urbana

Již delší dobu pozoruji s potěšením, jak se umělecká scéna v Ostravě probouzí (resp. žije) a začíná hrát stále důležitější roli i v širším, než jen regionálním prostoru. V oblasti výtvarného umění je pro jeho další rozvoj zcela nezbytná instituce městské galerie, jak ji známé nejen z Prahy, ale i Brna či Plzně. POKRAČOVÁNÍ

5. 12. 2012: Městská galerie Ostrava – vyjádření kurátora Petra Vaňouse

Domnívám se, že projekt Trojhalí, tak jak je formulován a jak byl předložen zastupitelstvu města Ostravy, vykazuje natolik evidentní systémovou otevřenost, která někde hraničí až s provozní improvizací. POKRAČOVÁNÍ

Reklama