OstravaBlog.cz | Téma - Obrazem: Stadion Bazaly FC Baník

Obrazem: Stadion Bazaly FC Baník

13. 2. 2012, 21:09 | Téma | text a vizualizace © David Kotek, PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o (autorská zpráva), 2012

Našim úkolem je navrhnout koncepci stadionu pro zhruba 20.000 lidí, který je situován ve stopě stávajícího stadionu na Bazalech. V konceptu vycházíme ze stávajících urbanistických a sociálních vazeb, navazujeme na ně a posilujeme je tak,aby byly zachovány všechny kvality v soudobém přepisu moderních technologií a bezpečnosti.

Zásadním parametrem návrhu je současná situace stadionu zapuštěného v kopci. My tento stávající determinant posilujeme a zatraktivňujeme. Celý stadion formujeme tak, aby úžasný výhled na Moravskoslezskou metropoli byl fascinujícím pozadím pro drama utkání, her a pořádání akcí. Tribuny mají průběžný ochoz, který zajišťuje výhledy všemi směry. Jak ven, tak dovnitř. Celkový tvar kopíruje navíc siluetu kopce, který takto doplňuje a zbytečně jej nenavyšuje. Stadion má i při své velikosti přiměřené měřítko k okolním objektům a to díky svému zahloubení. Je to jedinečný fenomén stadionu v kopci nad městem. Chceme místo nenásilně doplnit, nevytvářet zbytečnou dominantu a konkurovat tak blízké radniční věži a vodárenskému objektu na Hladnově.

Dalším předpokladem je lepší kontakt fanoušků s hrou vedoucí k dramatičtějšímu klopení tribun, které umožňuje také odkloněním od kamenného masivu - „bazalu“, a tak vzniká jedinečná kaverna pro krytý parking a zázemí stadionu. V rámci udržitelného rozvoje budeme řešit celý stadion kombinací nejvhodnějších konstrukčních materiálů a budeme využívat obnovitelné zdroje, jako jsou například tepelná čerpadla, fotovoltaické články, využití dešťových vod apod.

Součástí projektu je i doplnění celého areálu o halu pro míčové sporty, prostory komerce a nutný parking. Chceme kvalitní architekturou a bezvadně funkčním prostorem navázat na moderní výstavbu v krajském městě, být důstojným protipólem multifunkční haly v plynojemu Dolních Vítkovic a zařadit tak Ostravu po bok významných kulturních měst Evropy s industriální stopou.

vizualizace (c) PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o, 2012 vizualizace (c) PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o, 2012 vizualizace (c) PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o, 2012 vizualizace (c) PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o, 2012 vizualizace (c) PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o, 2012 vizualizace (c) PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o, 2012 vizualizace (c) PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o, 2012 vizualizace (c) PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o, 2012 vizualizace (c) PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o, 2012

Informace o projektu:

investor: SMK Reality Invest a.s.
generální projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o
oprávněn jednat za společnost: Ing. arch. David Kotek
autor: Ing. arch. David Kotek, Ing. et Ing. arch. Rudolf Müller
spolupráce: Ing. arch. Oldřich Bajger
majetková práva k autorství: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o

Reklama