Historický úspěch: Ostrava má svou lékařskou fakultu

Ostravská univerzita získala od Akreditační komise souhlas pro vznik Lékařské fakulty

14. 4. 2010, 12:05 | Zprávy | tisková zpráva Ostravské univerzity

Ostravská univerzita v Ostravě uspěla u Akreditační komise a dosáhla historického úspěchu v podobě možnosti zřídit Lékařskou fakultu. Komise včera udělila akreditaci oboru všeobecné lékařství, který je klíčový pro přeměnu současné Fakulty zdravotnických studií na plnohodnotnou Lékařskou fakultu Ostravské univerzity.

Je to pro nás obrovské zadostiučinění, protože o možnost připravovat lékaře usilovala Ostrava bezmála padesát let. První studenti Lékařské fakulty nastoupí na podzim, tedy v akademickém roce 2010/2011. Přijímací řízení pro obor všeobecné lékařství vypíšeme v souladu s vysokoškolským zákonem, to znamená nejdříve jeden měsíc po písemném obdržení akreditace z ministerstva školství,“ uvedl rektor Ostravské univerzity v Ostravě Jiří Močkoř.

Proces přeměny Fakulty zdravotnických studií na fakultu lékařskou bude završen při zahájení nového akademického roku 2010/2011, kdy dojde k přejmenování této fakulty na Lékařskou fakultu OU, se sídlem v univerzitním areálu v Ostravě - Zábřehu. Přijímací řízení pro budoucí studenty všeobecné medicíny bude zveřejněno v průběhu měsíce června v denním tisku a na internetových stránkách univerzity. Do prvního ročníku lékařského oboru pak bude moci letos v říjnu nastoupit zhruba 80 uchazečů.

Pro chod Lékařské fakulty Ostravské univerzity je již nyní v Ostravě prakticky vše připraveno. Univerzita o tom Akreditační komisi opakovaně ujistila. Naposledy v únoru, kdy se členové komise osobně přijeli přesvědčit, že je zde možné studia všeobecného lékařství skutečně povolit.

Předcházela tomu řada příprav, klíčových dohod s Fakultní nemocnicí Ostrava i s jinými významnými nemocnicemi v kraji, s městem, které nám převedlo budovy, s krajem, který nás podpořil. Dnes tak můžeme říci, že jsme proces společně zvládli. Ostravská univerzita a její partneři tedy mají zcela jasnou představu, jak realizovat program studia všeobecného lékařství v Ostravě, a budeme se těšit na první studenty,“ dodal rektor Jiří Močkoř.

Lékařské fakulty mají v České republice univerzity v Praze, v Plzni, Hradci Králové, v Olomouci a Brně. V Ostravě byla dosud jen fakultní nemocnice, která ale neměla v domovském městě přímou vazbu na příslušné univerzitní pracoviště. Dosavadní Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity má přibližně 1600 studentů a tradičně připravuje odborníky například pro oblast nukleární medicíny, ochrany veřejného zdraví, rychlé záchranné služby, ale také vysokoškolsky vzdělané zdravotní sestry, porodní asistentky nebo fyzioterapeuty a laboranty.

Diskuze | 47 příspěvků (poslední 12. 8. 2016, 20:19)