OstravaBlog.cz | Zprávy - Národní památkový ústav a Moravskoslezský kraj podpoří oživení vítkovických vysokých pecí

Národní památkový ústav a Moravskoslezský kraj podpoří oživení vítkovických vysokých pecí

V areálu vznikne technická naučná stezka a kongresové centrum z bývalého plynojemu

20. 7. 2009, 11:54 | Zprávy | Dimitrios Vlasakudis

Moravskoslezský kraj a Národní památkový ústav se smluvně zavázaly k podpoře projektu obnovy vysokých pecí. Cílem podpory je rekonstrukce, oživení a zpřístupnění areálu pro veřejnost, turisty, studenty i vědce. Projekt by měl být z části dokončen roku 2012.

Majitelem areálu vysokých pecích je strojírenská společnost Vítkovice, a. s. Její generální ředitel a předseda představenstva Jan Světlík připravuje revitalizaci oblasti již několik let. Spolupráce s krajem a Národním památkovým ústavem byla nezbytná. „Naším společným zájmem je, aby se dnes nefunkční, přesto však cenné průmyslové objekty staly nejen historickou, ale i kulturní a společenskou hodnotou. To vše s tím, že s Vítkovicemi jako vlastníkem budeme úzce spolupracovat na tom, aby byla možná celková rekonstrukce národní kulturní památky při respektování všech principů památkové ochrany,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková.

Vysoká pec č. 1 se promění v technickou „naučnou stezku“ s prohlídkovou trasou a rozhledem na Ostravu. Plynojem se pod rukama architekta Josefa Pleskota stane kongresovým centrem s kapacitou až 1500 míst. Takzvaná VI. energetická ústředna by měla podle studie architektů, manželů Heleny a Václava Zemánkových, projít regenerací v interaktivní muzeum, výukový prostor a speciální laboratoře, v nichž by mimo jiné měla probíhat interaktivní výuka v technických oborech. Prostory by měly využívat jak město Ostrava a Moravskoslezský kraj, tak zdejší školy a univerzity. Kongresové centrum a muzeum by mohly být hotovy v roce 2012, vysoká pec č. 1. byla měla být zrekonstruována o rok dříve.

Nejbližším společným krokem Vítkovic a Národního památkového ústavu bude konzultace k rozpracovaným projektům pro žádost o dotace z EU. Pomoci při získání peněz z EU by měl také Moravskoslezský kraj. Ten by projekt revitalizace vysokých pecí mohl podpořit i ze svého rozpočtu. „Cílem je pomoci s realizací projektu na zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky Vítkovice. To mimo jiné znamená, že se budeme podílet na zajištění marketingové propagace, průvodcovských služeb, přípravě návštěvní trasy a také na propojení Dolu Hlubina a vítkovického areálu,“ uvedl hejtman Jaroslav Palas. Celého projektu se účastní také město Ostrava a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Areál vysokých pecí v Dolní oblasti Vítkovic se loni stal součástí seznamu evropských pamětihodností, architektonicky a historicky ceněných památek se známkou „Evropské dědictví“. Vysoké pece jsou součástí tzv. Dolní oblasti Vítkovic, v níž se kromě nich nachází další historicky cenné objekty, firmy a plochy typu brownfields. Celá tato oblasti by měla v rámci projektu Nové Vítkovice projít do sedmi let rozsáhlou obnovou (více o projektu).

Reklama