OstravaBlog.cz | Zprávy - Nová vědecká knihovna v Ostravě bude zajímavým architektonickým objektem

Nová vědecká knihovna v Ostravě bude zajímavým architektonickým objektem

15. 10. 2004, 4:00 | Zprávy | DV

O návrh na zpracování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě byla na konci června vyhlášena veřejná soutěž. Z jednatřiceti hodnocených prací vyšel vítězně projekt Akad. arch. Ladislava Kuby a Ing. M. A. Tomáše Pilaře. Termín možného zahájení stavby se zatím odhaduje na polovinu roku 2006.
„Knihovna sídlí v nevyhovujících provizorních prostorách už několik desítek let. Nutnost vybudovat důstojné místo a zázemí pro krajskou vědeckou knihovnu, která bude centrem vzdělávání, je skutečně neodkladná,“ uvedl hejtman Evžen Tošenovský a dodal: „V této chvíli je před námi velmi složitý úkol – získat od státu potřebné finance, protože tímto padá poslední podmínka ministerstva kultury a jsme schopni plně řešit dluh, se kterým nám stát předal knihovnu v absolutně nevyhovujících prostorách.“ Vítězný projekt se hejtmanovi líbí: „Zaujal mě svou nápaditostí. Věřím, že tak knihovna může být nejen významnou kulturní institucí, ale i zajímavým architektonickým objektem, který Ostravě přinese zase něco poutavého,“ zakončil hejtman.
Vítězný návrh člení knihovnu na dvě podzemní a osm nadzemních podlaží. „Vztah k okolí, které je tvořeno poněkud nesourodou zástavbou, nás vedl ke koncepci elementárního objektu ve tvaru mírně převýšené krychle – věže, kde výrazové prostředky uplatněné v exteriéru stavby jsou vědomě minimalizovány – přesná forma budovy oproštěná od klasického architektonického tvarosloví dodává instituci knihovny vážnosti, která je v daném prostředí nutností. Monumentální tvar vytváří dojem nadčasovosti a solidnosti - porézní plášť naopak symbolizuje otevřenost instituce. Přívětivý pocit při vnímání náměstí utváří vodní plocha obklopující budovu knihovny. Pobytové epicentrum se nachází kolem ní. Měkká plocha vodní hladiny kontrastuje s přísnými hranami knihovny a činí náměstí pro občany atraktivnějším. Vodotrysky ve vodní ploše přispívají k plasticitě náměstí, jejich dynamika oživuje celkovou atmosféru,“ popsali autoři svůj projekt.
Všechny soutěžní návrhy si může veřejnost prohlédnout na výstavě, která se uskuteční od 20. října do 13. listopadu 2004 v Domě umění v Ostravě.


Projekt nové Vědecké knihovny v Ostravě

Projekt nové Vědecké knihovny v Ostravě

Reklama