OstravaBlog.cz | Zprávy - Ostravané by si kromě jiného přáli zlepšit veřejná prostranství, oživit centrum či zachránit Ostravici

Ostravané by si kromě jiného přáli zlepšit veřejná prostranství, oživit centrum či zachránit Ostravici

Výsledky dotazníkového šetření

9. 3. 2016, 15:26 | Zprávy | tisková zpráva SMO, foto Werner Ullmann

Ostravané, kteří se v únoru zúčastnili dotazníkového šetření, jsou z 64 % spokojeni se životem ve městě. Dotazník vyplnilo přes 6800 lidí, kteří v Ostravě žijí, studují a pracují. Nejvíce, téměř ze 70 %, jsou respondenti spokojeni se školstvím, zdravotními a sociálními službami a dopravou. Lidé mají naopak největší potřebu zlepšit kvalitu životního prostředí, s níž jsou spokojeni z téměř 30 %. Jen ze 40 % jsou obyvatelé spokojeni s kulturou chování obyvatel a bezpečností ve městě. Spíše nespokojeni jsou s čistotou a vzhledem veřejných prostor a nabídkou pracovních příležitostí.

Textilia-Ostravica, foto Werner Ullmann

„Rád bych lidem poděkoval, že se v tak velkém počtu zapojili do vyplňování dotazníků, spontánně jej šířili a kromě svého hodnocení přidávali také slovní komentáře a podněty, kterých jsme sesbírali tisíce. Za nejpalčivější oblast označují životní prostředí. Rádi by zlepšili také bezpečnost ve městě nebo čistotu a vzhled veřejných prostor. Významným tématem pro ně zůstává také rozvoj centra Ostravy. S těmito podněty budeme pracovat v dalších fázích tvorby plánu,“ okomentoval výsledky dotazníkového šetření, které je součástí strategického plánu města na roky 2017-2023, primátor Ostravy Tomáš Macura.

Dotazník ukázal mnohá další zajímavá dílčí zjištění. Mezi Ostravany například převažuje spokojenost s možnostmi trávení volného času – nejvyšší jejich podporu získalo zoo (spokojenost nad 85 %), divadla a kina (spokojenost přibližně 80 %), nižší hodnocení dostala veřejná sportoviště, dětská hřiště, parky a in-line a cyklostezky (spokojenost přibližně 60 % a méně). Převažuje také spokojenost s dopravou, avšak možnosti parkování jsou hodnoceny pod 40 %. Zatímco jsou lidé spokojeni se svými lékaři, ať už praktickými, dětskými, zubními nebo v nemocnicích a lékárnách, hůře vnímají služby na pohotovosti nebo v domovech pro seniory (přibližně 60% míra spokojenosti a nižší). Respondenti vysoko, přibližně 70% hodnotí školství, zejména univerzity. Výrazně méně jsou ale spokojeni s jeslemi (pouze 40 %).

Jednou z dalších palčivých otázek je vylidňování města. Dotazník ukázal, že až 25 % produktivních obyvatel a rodin s dětmi zvažuje stěhování z města. Totéž uvedla téměř polovina vysokoškoláků.

Strukturovaný dotazník umožňuje částečně vyhodnotit také pohled jednotlivých skupin obyvatel na současnou Ostravu. Například podnikatelé jsou sice z více jak 65 % spokojeni s dopravní a technickou infrastrukturou a dostupnými prostory pro podnikání, trápí je ale kvalita pracovní síly (pouze 46% míra spokojenosti) a image města (přibližně 50% míra spokojenosti).

Výsledky dotazníků v nejbližších týdnech doplní další analytická data nebo strukturované rozhovory s odborníky a osobnostmi. Na analytickou fázi přípravy strategie naváže tvorba vize, strategických cílů a návrh opatření.

„V průběhu celého roku 2016 budeme lidi vyzývat, aby se do tvorby plánu dále zapojili. Chystáme řadu diskuzí a různých setkání. Podněty a představy o městě budeme od dubna sbírat na náměstích, akcích a frekventovaných místech,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

CO BY SI LIDÉ PŘÁLI V HISTORICKÉM CENTRU OSTRAVY

navrátit do centra bydlení, obchody a společenský život
vyřešit stav rozpadajících se budov, zkrášlení centra
pro oživení centra využít „městské bydlení“
zachránit Ostravici
zastavět proluky v centru města
vyřešit problém heren a zastaváren v centru města a na náměstí
budování dětských hřišť
rozvoj klidových zón a parků
více volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi

Výsledky dotazníkového šetření, z února 2016, jsou k nalezení na www.fajnova.cz/dotaznik.

Reklama