OstravaBlog.cz | Zprávy - Zítra začne výstavba Nové Karoliny, největší investice v historii města

Zítra začne výstavba Nové Karoliny, největší investice v historii města

Podrobné informace o výstavbě Nové Karoliny Vizualizace Panaromatické fotky

6. 6. 2008, 13:12 | Zprávy | Dimitrios Vlasakudis, foto Werner Ullmann

Společnost Multi Development zítra začne výstavbu první etapy Nové Karoliny. V rámci ní vyroste na Karolině prodloužené centrum města s byty, kancelářemi, obchodním komplexem, ulicemi, náměstím, veřejnou dopravou a dalším. Přestože je projekt velkolepý, o některých drobnostech neví ani město, ani sám developer – například o tom, jak bude řešena cyklodoprava.

Náměstek primátora Lukáš Ženatý na dnešní tiskové konferenci pochválil spolupráci se společností Multi Development. Ta dříve vyhrála soutěž na zastavění území po bývalé koksovně Karolina v centru města. „Město se rozhodlo pro Multi Development správně,“ konstatoval náměstek primátora Lukáš Ženatý. Město a Multi Development každý měsíc na společné schůzce koordinují postup a řeší případné problémy. Na Karolině se začne stavět hned zítra. První etapa bude dokončena za dva roky a měla by spolknout kolem šesti až sedmi miliard korun. Poslední, čtvrtá etapa bude hotova za osm let. Celkem bude investora stát výstavba Nové Karoliny zhruba 15 miliard korun.

Architekt Luboš Kočí ze společnosti Multi Development připomněl, že přípravná fáze projektu byla náročná. „Pro první etapu jsme potřebovali 40 stavebních povolení,“ uvedl Luboš Kočí. Zhotovitelem infrastruktury první etapy by měly být společnosti OKD Rekultivace, ODS a Strabag. Jakmile bude základ infrastruktury hotový, začne vyrůstat samotná Nová Karolina. Konkrétně to budou ulice, náměstí, podzemní parkoviště, lávka, objekt obchodně-zábavního centra, bytový komplex (210 bytů) a administrativní komplex. Podle Luboše Kočího ze společnosti Multi Development nebudou obyvatelé města výstavbou obtěžováni – příjezd na staveniště bude zezadu z ulice Frýdecké.

Důležitým prvkem Nové Karoliny bude rekonstrukce dvojhalí, tedy historických objektů elektrocentrály a její ústředny. Podle náměstka primátora Lukáše Ženatého město založí obecně prospěšnou společnost, která by měla zažádat o dotace z EU na rekonstrukci dvojhalí. Ta by měla stát zhruba 200 milionů korun. Obecně prospěšná společnost pak bude zajišťovat provoz obou objektů. „Dvojhalí bude využito pro koncerty, výstavy a další kulturní a sociální účely,“ řekl Luboš Kočí ze společnosti Multi Development. „Část objektu se ale musí využít komerčně, aby mohla dotovat to neziskové,“ dodal primátor Petr Kajnar. Náměstek Lukáš Ženatý připomněl, že využití dvojhalí je limitováno technickými podmínkami – jeden z objektů se nedá kvůli jeho dispozicím vytopit, takže jej nebude možné obývat celoročně.

Dopravu na první etapě Nové Karoliny budou zajišťovat tramvaje a trolejbusy. Odpovědět na otázku, jak to bude s cyklodopravou, ale nedovedl ani náměstek primátora Lukáš Ženatý, ani Luboš Kočí jakožto zástupce investora. Podle Ženatého se plánuje cyklostezka kolem Ostravice, ta ovšem není součástí projektu Nová Karolina. Ženatý ale alespoň slíbil OstravaBlogu zjistit k cyklodopravě na Nové Karolině podrobnosti. Také Luboš Kočí nevěděl, jak bude cyklodoprava konkrétně řešena. Podle Kočího nebude pro pěší a cyklisty s dopravou problém, auta se totiž do centra Nové Karoliny nedostanou. Zda nějaké stezky a kudy konkrétně povedou ale Kočí neví, údajně nebude problém toto ještě dořešit.

Dalším diskutovaným problémem je objekt obchodního centra. To navrhl ateliér světově uznávaného architekta Rema Koolhaase. Oproti původním informacím plocha obchodního centra nabobtnala. Ještě před rokem Multi Development na tiskové konferenci uvádělo 50 000 metrů čtverečních, nyní by mělo jít o 70–80 000 metrů čtverečních hrubé plochy. Pronajímatelné plochy by mělo být cca 55 000 metrů čtverečních. Podle Luboše Kočího je o obchodní prostory velký zájem, který Multi Development až překvapil. Kočí také vysvětlil, že objekt obchodního centra je řešen tak, aby byl živý i po uzavírací době obchodů. Průchodnost centra je zajištěna už jeho samotným architektonickým řešením.

U podobných obchodních center bývá problémem intenzita dopravy, která je koncentrována na malé ploše. Auta tak zatěžují okolí. „Už v 1. etapě bude vybudována taková dopravní infrastruktura, že by k žádným podobným problémům nemělo dojít,“ sdělil Jan Kočí ze společnosti Multi Development. Současně dodal, že všechny budovy, které jsou plánovány, mají zajištěn dostatek parkovacích míst jak pro residenty, tak pro nájemce kanceláří a návštěvníky obchodního centra. Jen v první etapě projektu má vzniknout přes 2000 parkovacích míst. Pouze zlomek z tohoto počtu bude povrchové stání - většina parkovacích míst bude pod zemí.

Město společně s investorem plánují zřídit informační centrum, kde by se občané mohli dozvědět veškeré informace o výstavbě. Přesná podoba informačního centra se zatím řeší. Multi Development také plánuje aktualizovat webové stránky Nové Karoliny, mimo jiné o informace o prodeji bytů vybudovaných v rámci první etapy. Na webu projektu by se měly objevit i obrázky z webových kamer monitorujících pokrok ve výstavbě.

Reklama