Oceněná Ostrava

Ostrava (resp. Ostraváci) se v poslední době potýká s velkým množstvím ocenění. A to zejména v divadelnictví. Nejnověji to však byla literární cena Magnesia Litera…