S potkany na Masarykově náměstí bojuje město deratizací

O potkanech, cestujících Masarykovým náměstím v centru Ostravy, se toho ví poměrně dost. Někdo měl to štěstí a potkal je; příležitostí, jak spatřit tuto zdejší…