Hotel Palace před demolicí

Stavby architekta Wunibalda Deiningera jako barometr společenských změn v Ostravě V současné době se stáváme svědky likvidace budov hotelu Palace. Tyto budovy byly v době…