Novodobé madony I.

Putování po plastikách ve veřejném prostoru, díl druhý Jedním z tradičních motivů sochařského umění, který jej provází již od dob středověku, je zobrazení matky s dítětem, v duchovní…

Zánik funkcionalistického portálu na nároží Nádražní a Hollarovy ulice?

Likvidace obchodního portál pro firmu F. Walter v Moravské Ostravě z let 1947–1949 Další obchod v historickém centru Moravské Ostravy opustil své tradiční prostory. Prodejna…