O možném financování novostavby moravskoslezské vědecké knihovny

Na novostavbu moravskoslezské vědecké knihovnu lze čerpat finance z dotačních programů EU i bez podmínky, že musí být součástí národní kulturní památky (v tomto případě…