Historické fotografie Mariánských Hor a Michálkovic ve Fiducii

Je-li na fotografii něco specifického, něco, co ji viditelně vymezuje mezi ostatním vizuálním uměním, je to určitě kategorie času. Ten je právě tou neuchopitelnou hodnotou, která nás nutí zamýšlet se nad životem těch druhých, ale také nad námi samotnými. Od šedesátých let devatenáctého století plní fotografická alba podobenky dalších a dalších obyvatel Ostravy. Svatby, pohřby , biřmování, fotografie, které mnohdy zůstaly jediným připomenutím lidí kteří neměli být zapomenuti.

Fotografická galerie Fiducia vystaví originály historických fotografií Mariánských Hor a Michálkovic fotografa Antonína Havránka, který Ostravu fotografoval na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Svou fotografickou prací zároveň pomohl oběma obcím v jejich dalším politickém vývoji. Album Mariánských Hor vytvořil na jaře roku 1902, jeho fotografie svázané do formy skutečného alba, s koženými deskami i mosazným kováním, sváže knihtiskárna Rudolfa Vichnara v Moravské Ostravě a v roce 1906 je pod názvem „Pohledy Mariánských Hor na Moravě, příloha žádosti na jeho Veličenstvo za povýšení na město, podobizněno z jara 1902“ připojí vedení obce k žádosti číslo 8.776 a zašlou „Apoštolskému Veličenstvu císaři a králi Františku Josefu I.“ Ten pak vlastnoručním podpisem 1. dubna 1907 žádost schválí, povýší Mariánské Hory na město a popřeje mu šťastný a nerušený rozvoj. Antonína Havránka provázel vždy vozka s koňmi , ale také budoucí starosta Mariánských Hor MUDr. Jan May a tehdejší starosta obce Adolf Sýkora. Jak jeho dům pod názvem fotografie „Letohrádek starosty obce Adolfa Sýkory“, tak i dům Jana Maye „stály modelem“ Antonínu Havránkovi. Ten si na většině fotografií také aranžoval obyvatele obce. Poutí Mariánskými Horami roku 1902 diváka provází horníci kamenouhelného dolu „Marie Anne“, zaměstnanci obecního úřadu a v něm umístěného hostince, žáci , učitelé a katecheta obecní školy i školy dívčí, trhovci a personál hotelu „U koule“, obchodník Vilém Sonne i průvodčí tramvaje. A především všude přítomný fotografický fiakr.

Byl-li Antonín Havránek pozván na slavnosti povýšení na město v neděli 21. dubna 1907 nevíme, kvalita odvedené práce se mu však vyplatila. Možná, že v tu dobu zrovna fotografoval v Michálkovicích. I tato obec totiž doprovodila svou žádost o udělení statutu městyse albem fotografií Antonína Havránka. Jejich „Gesuch der Gemeinde Michalkowitz um Erhebung zum Marktflecken“ byla úspěšná a Michálkovice získaly 1. dubna 1907 statut městyse.

Původní originály – kontaktní kopie negativů z velkoformátové kamery formátu 24×30 cm, adjustované na firemních kartonech fotografa budou vystaveny poprvé, fotografie Michálkovic pak vůbec poprvé publikovány.

Součástí výstavy je zároveň projekce ateliérových fotografií, které by se snad daly s nadsázkou nazvat „Všichni dobří Ostraváci“. Na více než dvou stech promítaných fotografií se představí defilé těch, kteří byli součástí života Ostravy v letech 1863–1918. Snad se divákům v jejich tvářích podaří nalézt rysy a podoby lidí, které možná denně potkávají v ostravských ulicích.


Fotografická galerie Fiducia: Vernisáž 26. 6. 2014 v 18.00, hodin. Výstava potrvá do 31. 7. 2014. Kurátorem výstavy je Jiří Hrdina (1963), historik ostravské fotografie, doktorand FAMU a pedagog.


(rem), tisková zpráva, foto: archiv Jiřího Hrdiny

Napsat komentář