Ivo Klimeš: Architektura a divadlo – fotoreportáž z vernisáže ve Výstavní síni Sokolská 26

Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě, divadlo v Mostě, Slezské divadlo v Opavě a návrh na koncertní síň Janáčkovy filharmonie v Ostravě jsou těžištěm profesního života architekta Ivo Klimeše. V pondělí 20. 4. 2015 zahájil Ivo Klimeš svou výstavu Architektura a divadlo ve Výstavní síni Sokolská 26. Výstava se koná v rámci 7. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2015. Jak vernisáž probíhala se můžete podívat ve fotoreportáži Jiřího Žižky.

Ivo Klimeš

Se narodil 3. 4. 1932 v Opavě. V roce 1957 ukončil studia na Fakultě architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Od roku 1957 pracoval jako architekt v ostravském Stavoprojektu, od roku 1991 ve svobodném povolání, specializoval se hlavně na divadelní budovy.

Výstava představí tvorbu architekta Iva Klimeše a upozorní na výjimečné kvality jeho architektury, zejména architektury divadelních budov, jejich novostaveb i rekonstrukcí (např. nové Divadlo v Mostě, ostravské Divadlo Antonína Dvořáka, Divadlo Jiřího Myrona, Divadlo v Opavě), ale i dalších významných návrhů, soutěžních projektů a realizací.

Specifický akcent výstava klade na zvláštnosti a mezioborové přesahy Klimešova díla. V Klimešově tvorbě hrála významnou roli jeho generační příslušnost k vlně mladých progresivních poválečných architektů, mezi nimiž se vyhranil jako svébytný tvůrce, zaměřený na problematiku divadelních staveb. Pro jeho profesní dráhu byla specifická úspěšná účast v mnoha architektonických soutěžích. Klimešovy soutěžní návrhy divadel přinesly pokrokové návrhy variabilních divadelních prostorů umožňujících nové inscenační postupy. K realizaci tohoto experimentu došlo v případě nového mosteckého divadla, které ve své době nemělo díky architektonickému i technickému řešení u nás obdobu.

Pozoruhodnou součástí tvorby architekta Klimeše je i jeho výtvarná činnost a hojná spolupráce s předními výtvarníky. Výtvarná díla a jejich zapojení do architektury jsou v díle Iva Klimeše velmi výrazným akcentem.

Architektura Iva Klimeše nesporně obohatila zejména ostravský kulturní život a vytvořila prostor pro další umělce a na ně navazující odborné profese (režie, herectví, scénografie, výtvarné umění, divadelní kritika, historie architektury a divadla).

Výstava si dává za cíl vedle souhrnného představení tvorby architekta Iva Klimeše propagaci architektury obecně jako rámce uměleckého a kulturního života v Ostravě. Vystavením Klimešova díla chceme podpořit odbornou debatu o hodnotách soudobé ostravské architektury a upozornit na významnou úlohu kvalitní architektury při vytváření obrazu města.

Další informace o výstavě naleznete na kabinetarchitektury.cz.


Pozvánka na křest knihy:

Slavnostní uvítání knihy SVĚT ARCHITEKTURY A DIVADLA, ARCHITEKT IVO KLIMEŠ, se bude konat ve čtvrtek 30. 4. 2015 od 17.00 hodin ve foyer Divadla Jiřího Myrona v Ostravě.

Kniha čtenáři přináší výsledky více než padesátileté práce architekta Iva Klimeše, který celý svůj profesní život prožil v Ostravě. Jeho klíčovými díly jsou divadelní stavby, které se proto staly osnovou celé knihy. Cílem ale nebylo pojednat jen o architektuře nebo o velmi specifickém oboru divadelních staveb, ale i o divadle jako takovém. Divadelní budovy totiž vytvářejí jedinečný rámec divadelní akce, jež vzniká uměleckým vkladem režiséra, scénografa a účinkujících do již existujícího prostoru a konečně i přítomností diváků. V divadle se tak na jednom místě setkávají představy architekta stavby s požadavky dalších uměleckých profesí. Autory knihy proto jsou nejen historici architektury a umění a divadelní teoretici, ale i režiséři a scénografové.


(rem), foto  Jiří Žižka

(OstravaBlog.cz je mediálním partnerem mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2015, fotografie a text poskytlo sdružení Kabinet architektury.)

Napsat komentář