Kolonie U Koule v Mariánských horách

V dnešním fotu týdne se podíváme na dělnické domy v Horní kolonii u mariánskohorského náměstí. Urbanistické pojetí kolonie sice do dnešních dnů zůstalo téměř netknuté, ale jednotlivé domy jsou opravovány podle nejednotného přístupu. Po záchraně před demolicí začátkem 90. let 20. století byly některé domy vhodně zrekonstruovány. Současné adaptace však architektonické vyznění degradují.

Horní kolonie zvaná U Koule (někdy také Martinská) byla postavena podle typizovaného projektu stavební firmy Ferdinad Mainx & Leopold Popp z Moravské Ostravy v letech 1905–1908. Název U koule (místně U Kule) vycházel s názvu hostince na nároží dnešních ulic 28. října a Přemyslovců, který byl zbourán v roce 1960. Stejný typ budov byl použit i u Dolní kolonie, která stála v prostoru dnešního parkoviště obchodních domů Kaufland a Sconto. Z Dolní kolonie kvůli demolicím v 80. a počátkem 90. let 20. století zůstal do současnosti pouze dům č. p. 129. Horní kolonie měla větší štěstí – na počátku 90. let 20. století byly demolovány jen čtyři domy. A tak se naskýtá možnost vidět tuto kolonii dělnických domů v urbanistickém celku. Každý dům je jednopatrový s osmi byty. Charakter je založený na přístupu k bytům od společného schodiště po pavlači, která je podél celého dvorního průčelí. Každý byt měl kromě pokojů kuchyň, předsíň a spíž. K domu náležela také dvě hospodářská stavení.

Typickou vlastností současných adaptací je spíše degradace než funkční rekonstrukce. Jde o ukázku společenského vývoje. Když byla před osmnácti lety kolonie zachráněna před asanací, byla vidět snaha o zachování rázu domů. Dnes je naopak vidět snaha tento ráz ničit. Jednotlivé nevhodné přístavby nemají žádnou architektonickou hodnotu a jsou spíše výsledkem „kutilského ducha“. Mnohé domy na svou příležitost ještě čekají. Je jen otázkou, zda se také stanou základnou „vlaštovčích hnízd“ vyprojektovaných „kutily“, nebo je čeká osud jiný. Zbývá jen doufat, že těch osmnáct let nebyla jen asanační pauza.


Jaroslav Němec, foto Werner Ullmann

Napsat komentář