Nádherné peřeje řeky Ostravice

Po záběrech ze stavby dálnice D47 jsme připravili jakýsi protipól, kterým jsou fotky z přírodní památky koryta řeky Ostravice. Její peřeje jsou významnou geologickou lokalitou, kde se odkrývá oblast kontaktu dvou jednotek tzv. „karpatského flyše“. Tok lemuje lesní porost s převládajícím javorem klenem, olší lepkavou a jasanem ztepilým. Na březích se dá spatřit ještěrka živorodá a užovka obojková, v dutinách strmých břehů zase hnízdí skorec vodní. Ostravice tedy není jen onen zdánlivě špinavý tok pod mostem Miloše Sýkory, ale krásná řeka. Věříme, že fotky jejích peřejí vás o tom přesvědčí.


Dimitrios Vlasakudis, foto František Řezníček

Napsat komentář