Rozkopaná Nádražní ulice a fontána na Smetanově náměstí

[Aktualizováno 29. 7. 2016, 13:40] Druhá etapa přestavby Nádražní ulice je v plném proudu. Poučení z první, velmi nepodařené a kritizované, si město nevzalo. Nemá takové štěstí jako nedaleká ulice 28. října, kde rekonstrukce proběhla v duchu jejího významu. A tak se Nádražní ulice postupně stává definitevně další ostravskou promarněnou šancí. Jak práce pokračují můžete vidět v krátke fotoreportáži Wernera Ullmanna. Na závěr se podíváme na rekonstrukci fontány na Smetanově náměstí.

Fotoreportáž první etapy rekonstrukce Nádražní ulice jsme zveřejnili v srpnu 2015, počátek druhé etapy v červnu 2016. Nyní se však podívejte na současný stav.

Fontána na Smetanově náměstí

Fontánu navrhl architekt Ivo Klimeš při přestavbě divadla na konci 60. let 20. století v rámci úprav předprostoru divadla a Smetanova náměstí. Kamenný obklad je demontován. Oproti původních informací nebude koncepce řešení nádrže vlnou ze žulových kostek bude zachováno. Rekonstrukce si vyžádá 1 988 623 Kč (včetně DPH)

Nově bude proveden rovněž odvod vody z kašny do technické místnosti, poté budou doplněny podkladní vrstvy a provedena nová hydroizolace a nové vrstvy pod obkladem. Kašna bude poté opět obložena kamenem. V severovýchodní a jihozápadní části kašny bude upraven tvar kamenného obkladu (kašna bude mírně zmenšena). Severně od kašny bude zřízena nově nezpevněná plocha (záhon). Bude odstraněna betonová dlažba včetně podkladních vrstev. Bude doplněna nová zvýšená obruba mezi novou nezpevněnou a ponechanou zpevněnou plochou. Nezpevněná plocha bude vysypána substrátem, poté budou provedeny sadové úpravy.

Jaroslav Němec, foto Werner Ullmann

Napsat komentář