Trať v Petřkovicích

V dnešní fotoexkurzi do historie ostravských čtvrtí je zaměřena na petřkovickou trať a její pozůstatky, které byly nově využité pro horolezeckou stěnu. Více ve fotoreportáží Wernera Ullmanna.

Stavba železniční tratě z Hlučína přes Petřkovice do Annabergu, byla zahájena na jaře 1914, ale začátkem války přerušena.

Prusové stihli trať z Hlučína do Annabergu postavit zhruba z poloviny. Ovšem v novém územním uspořádání ztrácela dráha své opodstatnění. Ministerstvo financí ČSR přesto v létě roku 1921 rozhodlo o dostavbě dráhy ovšem pouze do Petřkovic.

Provoz byl zahájen 15.července 1925.

Červené čísla na fotografii označují dnešní stav: 1. Vyhlídka / 2. Horolezecká stěna / 3–4. zbouráno.

Definitivní konec nastal na konci 2. světové války v dubnu 1945 kdy byly mosty zničeny.

Nádražní budova..

… vypadá podbně i dnes. Je v ní hospůdka Slezská zahrada.

Po únoru 1948 České dráhy odprodaly trať z Hlučína do Petřkovic Dopravnímu podniku města Ostravy a ten pod heslem „Budujeme trať míru“ položil koleje z Petřkovic do Přívozu a celou trať zelektrizoval. 5. listopadu 1950 jela z Ostravy do Hlučína první souprava linky číslo 1.

Most přes Odru.

Tramvajový provoz byl definitivně ukončen 1. prosince 1982. Na fotografii Hlučín nádraži konečná tramvajové trati.

Až do roku 2014 staly mostní pilíře…

… a zbytky trati bez povšimnutí.

Jeden pilíř v centru Petřkovic byl již dříve zbourán (rozšíření cesty) a druhý na podzim 2014.

Na dalším byla v letočním roce otevřena vyhlídka a z protějšího vznikla horolezecká stěna.


(rem), foto Werner Ullmann, soukromé sbírky a skupina Petřkovice Petrzkowitz Petershofen na facebook.com

Napsat komentář