Ulice 28. října po rekonstrukci

Před třemi lety jsme publikovali fotoreportáž Zápisník turisty v Ostravě, cesta první, která popisovala tehdejší stav ulice 28. října v centru Ostravy. Jak vypadá ulice dnes, můžete vidět ve fotoreportáži Wernera Ullmanna.

Začneme tam, kde jsme před lety skončili, na Masarykově náměstí, na které nová dlažba stylově navazuje. Nově přibyla řada stromů, městský mobiliář i reklamní vitriny. Novinkou, oproti jiným ulicím v centru, je užití nového typu pouličních lamp.

Naší fotorepotáž ukončíme s velmi povedenou historickou připomínkou v podobě památníku tramvajové dopravy. Současně je zde připomenuté také původní vydláždění ulice, které bylo možné místy zahlédnout i během rekonstrukce, kdy byla dlažba odhalena po sejmutí asfaltové vrstvy.

Místní dráha Ostrava – Karviná byla v provozu v letech 1909–1949. Jednokolejná trať s výhybnami byla dlouhá přibližně 19,7 km a měla rozchod kolejí 760 mm. Začínala na dnešním Smetanově náměstí před ostravským divadlem, vedla dnešní Karvinskou ulicí, překonala po mostě řeku Ostravici a pokračovala téměř v trase dnešní tramvajové tratě do Kunčic na Hranečník. Dále vedla přes Radvanice, Petřvald a Orlovou do stanice Karviná, nádraží (nádraží v městské části Karviná-Doly, dnes na síti společnosti Advanced World Transport – bez pravidelné osobní dopravy). Téměř celá trať vedla po samostatném tělese, po silničních komunikacích byla trasována pouze na kratších úsecích v Ostravě a Karviné. Napojení na dráhu Hrušov – Polská Ostrava zajišťovala přibližně kilometrová odbočka vedoucí pod Slezskoostravským hradem a dále po pravém břehu Ostravice.(zdroj wikipedia.org)Tramvajová linka číslo 11 jezdila z Moravské Ostravy Smetanova náměstí do Karviné 2-Dolů k tehdejšímu železničnímu nádraží ČSD, které se v té době nacházelo ještě poblíž Dolu Čs. armády. V květnu 1952 byla tato linka z Karviné 2 prodloužena až do Karviné 1-Fryštátu k tehdejšímu Okresnímu ústavu národního zdraví (OÚNZ, dnes pobočka VZP), kde do této doby končila tramvaj od Bohumína, Dolní Lutyně a Doubravy. A o rok později, přesně 1.května 1953, byla linka č. 11 z Karviné 1 OÚNZ prodloužena až do nově se rodícího sídliště „Stalingrad“ (nyní Nové Město), čímž bylo zajištěno přímé spojení této nově osídlované oblasti s krajským městem Ostravou, ale i s dalšími oblastmi a důlními závody. Tímto prodloužením se původní délka dráhy prodloužila z 19,7 km na konečných 25,25 km. … V roce 1959 došlo na první krácení této linky číslo 11, a to na ostravské straně dráhy. Byla zrušena část z Ostravy – Smetanova náměstí po Hranečník. Cestující, kteří pak přijeli na Hranečník od Karviné, Lazů, Orlové, Petřvaldu a Radvanic linkou číslo 11 a hodlali dále pokračovat do centra Ostravy, museli na Hranečníku přestoupit na normální ostravskou tramvaj, zprvu na linku číslo 9 od Kunčic a později i na linku č 7. (zdroj mesto-bohumin.cz)

.. kromě Karviné, je připomenutý také směr Bohumín. Slezské zemské dráhy v letech 1912–1949 provozovaly zprovoznily nejříve trať z Polské Ostravy (dnes Slezská Ostrava) do Michálkovic. V následujících letech pak přes Michálkovice do Karviné, nádraží – Fryštát. Z Karviné, Jámy Jan (odbočka poblíž karvinského nádraží) – Nový Bohumín (k nádraží); Orlová, Kopaniny (odbočka z předchozí tratě) – Orlová, náměstí a v roce 1914 také trať Nový Bohumín – Hrušov, která navazovala na trať Hrušov – Polská Ostrava.

Na závěr naší fotoreportáže přikládáme tři historické fotografie z první poloviny 20. století. Pohled z Masarykova náměstí. Domy vpravo na fotografii byly zbourány v roce 1968. Bývalý blok domu dnes připomína zelená plocha, kde v zimě bývá kluziště.

Po začlenění úzkorozchodných tratí do Dopravních podniků města Ostravy byly postupně rušeny. Definitivní zánik nastal v říjnu 1973, kdy byl zrušen poslední úsek mezi Hrušovem a Novým Bohumínem. (více na wikipedia.org

Obchodní dům RIX zasáhla při náletech v srpnu 1944 bomba, dům byl stržen a parcela byla zastavěna v 90. letech 20. století

Na historických fotografiích je mimojiné dobře vidět kvalitní grafická úroveň vývěstních obchodních štítů a výkladců.

Důležitým krokem k navracení života bude také vystrnadit herny a kasína. Rekonstrukce ulice 28. října je významným krokem k znovuoživení historického centra Ostravy. Zároveň je nutné dodat, že je velká škoda, že obdobné citlivější péče se nedočkala rekonstrukce Nádražní ulice či okolí katedrály.


Jaroslav Němec, foto Werner Ullmann

Napsat komentář