Zašlá sláva Staré střelnice a okolí

V dnešním fotu týdne se podíváme na již opomíjenou část Ostravy. Asi málokdo dnes ví, kde byla výletní restaurace Stará střelnice s nejstarším městským parkem. Přitom zrovna v její blízkosti byly tenisové kurty, koupaliště (1906–1919) a ve své době známý hostinec U dubu, kde 8. 9. 1922 začala historie FC Baník, tehdejší SK Slezská. Klub zde měl od r. 1934 své hřiště, na kterém odehrál 22. 8. 1937 první ligový zápas. Soupeřem byl 1. ČsŠK Bratislava a SK Slezská slavně vyhrála 4:1. Sláva SK Slezská tak začínala (druhý ligový zápas na hřišti Sparty vyhrála 3:2), ale restaurace Stará střelnice byla již čtyři roky zavřena a o osm let později její budova zbourána.

Stará střelnice se nacházela mezi dnešním řečištěm Ostravice, Těšínskou ulicí a ulicí Podzámčí. V 18. století bylo toto místo spíše ostrovem mezi starým a novým korytem Ostravice, což dokládají dobové kresby a mapy (Dějiny Ostravy, Profil Ostrava 1967), ale i historická mapa z let 1836–52 na mapy.cz, kde je ještě původní meandr Ostravice mírně patrný. Stav před druhou světovou válkou lze vidět na přiloženém výseku z mapy A. Skotnici. Místo zmíněného meandru jsou na něm zaznamenány koleje k dolu Trojice, dnešní Těšínská ulice byla Masarykova a ul. Podzámčí nesla název Křížkovského. Podél břehu řeky pak je slezskoostravská spojka úzkokolejné dráhy mezi tratí z Ostravy do Karviné a z (Polské) Slezské Ostravy do Hrušova. Zajímavostí je i to, že toto malé území, pomyslný „ostrov“, na pravém břehu Ostravice patřilo Moravské Ostravě, teprve v r. 1932 pozemky získal hrabě J. Wilczek a restauraci i park uzavřel. Dnes patří území pod katastr Slezské Ostravy. O historii restaurace Stará střelnice (z r. 1852) si můžete přečíst na stránkách městského archivu.

Mapa stavu před druhou světovou válkou – detail z mapy A. Skotnici
(Repro z knihy Strakoš, M.: Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností, SPOK Ostrava, zatím nevyšlo)

Nad Starou střelnicí je dnes násep silnice „Frýdecké ulice“. Její stavba byla naplánována spolu s rozšířením ul. Bohumínské v rámci megalomanských budovatelských plánů komunikací dálničního typu v centrech měst koncem šedesátých let dvacátého století. Kvůli těmto „autostrádám“ téměř zaniklo původní hustě zastavěné Zámostí i zmíněný prostor Staré střelnice. Do dnešních dnů se z okolí zachovala pouze renesančně historizující vilka na Těšínské ul., mezi níž a radnicí byla škola Na Baranovci z r. 1874 v jejíž prostorách byla umístěna první expozice polskoostravského muzea založeného ředitelem (1885–1907) této školy J. Bukovanským. Za dnešní benzínovou pumpou směrem ke kostelu je ještě několik domků a industriálních budovy dolu Trojice. Téměř v centru někdejší městského parku dnes stojí obří hala, stavěná jako první hypermarket ve Slezské Ostravě. Než byl tento slezskoostravský obchodní kolos dostavěn, společnost zkrachovala a slezskostravští radní tak dlouhou dobu shlíželi z radnice na jeho střechu, jako památník svých nesplněných snů o hypermarketu ve Slezské Ostravě. Dnes zde sídlí velkosklad AT Computers (mapa).

Původní ocelová lávka, stav v r. 1996 (foto Jaroslav Němec)

Pokud se však vrátíme na břeh řeky, najdeme v těchto místech Frýdecké ulice přemostění. Mohl by zde být vybudován například chodník či stezka pro pěší a cyklisty, ale hned za mostem ze směru od řeky je plot a tak se do Trojického údolí a dále směrem na haldu Emu či do ZOO dostaneme pouze na okolo – kolem hradu nebo kolem slezskoostravské radnice. Ještě před osmy lety vedla k tomuto místu ocelová pěší lávka postavená krátce před rokem 1910. Dnes zde zarůstá na obou březích pouze schodiště k ní. Na slezském břehu navíc s budkou pro četníka. Když se na přelomu roku 1999 a 2000 ocelová konstrukce lávky, i přes protesty památkářů, odstraňovala, nebyla dle úředníků a politiků potřeba. Kdo by chtěl taky na slezský břeh pěšky či na kole jezdit, že. Uplynulo jedno volební období a už se pěší a cyklistická cesta na slezský břeh hledala a vybudovala se slavnostně Lávka Unie, dnes Hradní, jen o pár desítek metrů proti proudu. Pokud se však chcete od hradu dostat k „tanku“ a napojit se na místní žlutou turistickou trasu musíte přes Moravskou Ostravu. Přitom právě na pravém břehu, mezi řekou a Frýdeckou je neudržovaná cesta, vlastně bývalá nábřežní trať úzkokolejné dráhy. Vede od Hradní lávky podél trosek schodů k lávce Ke Staré střelnici až k památníku M. Sýkory od sochaře Konráda Babraje z r. 1965.

A když už píši o sochách v okolí „ostrova“ Stará střelnice, přes cestu je umístěna na budově bývalé České spořitelny pamětní deska M. Sýkory a nad vchodem jsou dvě sochy Ladislava Šalouna. Bronzové reliéfy na dveřích do spořitelny již zmizely zároveň s uzavřením pobočky. Podstavec nedalekého tanku zdobí hluboké reliéfy Augustina Handzela, jehož sochy ženy a muže nalezneme i na bráně před malou smuteční síní slezskoostravského hřbitova. Po cestě ke hřbitovu je v křoví skryto abstraktní sousoší Obětem hornické stávky u Dolu Trojice od O. Ciencala z r. 1966. Tato stávka za zkrácení pracovní doby, slušné zacházení a spravedlivé odměňování, při které bylo četníky zastřeleno dvanáct horníků, se odehrála u jámy Trojice 9. 5. 1894.

Možná to i kvůli krátkozrakosti úředníků a radních (ať už asanací lávky či povolení stavby hypermarketu) nejde na první pohled vidět, ale přesto místo má své genius loci. A také by si zasloužilo větší pozornost.


Jaroslav Němec, foto Werner Ullmann (současný stav), Jaroslav Němec (stav 1996)

Napsat komentář