OSTRAVA!!!

Nové logo města Ostravy

Byla jednou jedna zakázka. Mělo se vytvořit logo třetího nelidnatějšího města republiky. Tak si dala firma na svou nástěnku žlutý lístek s upozorněním „Ostrava!!!“. Jak šel čas a termín odevzdání se blížil a žádný solidní nápad nepřicházel, mrkli grafici na ten lístek napsaný před rokem. „Ostrava!!!“ – ha, to je nápad, to je geniální. A vzniklo logo. Logo třetího největšího města republiky.

Na zasedání zastupitelstva 24. 9. 2008 bylo schválené nové logo města Ostravy, které vybrala Rada města z šesti návrhů významného grafického a designového pražského Studia Najbrt. Autory loga jsou Aleš Najbrt a Boris Meluš. Logo tvoří název města vyjádřený bezpatkovým tučným písmem z verzálek v bleděmodré barvě, doplněný o tři tmavě modré vykřičníky. Do konce dubna Studio Najbrt dokončí přípravu implementačních manuálů. Jako odměnu za poskytnutí licenčního práva k neomezenému používání loga zaplatí město celkem 1,8 milionů korun bez DPH. O tom, že tato částka je bez DPH, se město pro jistotu v tiskové zprávě zapomnělo zmínit (viz usnesení Rady města Ostravy ze dne 27. 11. 2007, kde se mluví o celé částce 2 142 000 Kč i s DPH). Nové logo se má v nejbližší době objevit na hlavičkových papírech, vizitkách a tiskovinách města. Postupně se má rozšířit i na vozy městské hromadné dopravy a do vizuálního stylu dalších městem ovládaných firem.

Vykřičníky mají vyjádřit „charakter města, jeho obyvatel i zeměpisné polohy, které prochází dynamickým rozvojem za přispění zahraničních investorů. Tři vykřičníky za názvem Ostrava vyjadřují energii, sebevědomí, ale i jakési furiantství a humor, které jsou typické pro tento region.“ Aspoň takto zní vyjádření magistrátu. Logo je výsledkem roční spolupráce Studia Najbrt s městem Ostrava.

Co vlastně nové logo vyjadřuje a hlavně co znamenají ty tři vykřičníky? „Vykřičník je interpunkční znaménko, které se používá pro ukončení věty zvolací nebo zdůraznění věty oznamovací.“ (wiki) Nemíním zde rozebírat zneužití univerzálních interpunkčních znamének, ani nakolik jde o nápad originální a nakolik je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti. Je mi to celkem FUK!!!

Co si můžeme myslet o skrytém významu těchto vykřičníků? Ten nejméně skrytý význam je vykřičník používaný v rizikových oblastech jako grafické znázornění na nebezpečí, v tomto případě trojnásobné. Je to snad skryté poselství Studia Najbrt, že si na Ostravu máme dávat pozor, nebo jen na konkrétní tři osoby? Možná to je však upozornění, že někomu dochází dech. Otázkou je zda městu, nebo Studiu Najbrt.

Je však toto grafické ztvárnění opravdu tou nejlepší vizitkou města? Města, kde různé kultury a mentality jsou protaveny v industriálním kotli do stěží definovatelné, ale zároveň nepřehlédnutelné sociální dynamiky. Města, o kterém si autoři loga i představitelé zřejmě myslí, že městu na rozhraní TŘÍ států musí stačit tohle velice „učesané“ logo. Logo bez pochopení genia loci města. Ale zřejmě pražské studio přesně ví, co Ostravě musí stačit. Minimálně radním a úředníkům to stačí, krásně to zdokumentovala česká televize v Událostech v regionech (ČT 1, 24. 9. 2008 v 18.00 hod., online záznam). Další splněná fajfka, vždyť Praha, Brno i třeba Plzeň logo mají, nyní ho má i Ostrava!!! Proč by chtěli VÍC??? Obsah je nikdy nezajímal. Že jde o absolutní nepochopení místního specifika je jim jedno, v rámci obhajoby „skvělého“, „moderního“ a „originálního“ nápadu jsou ochotní se tvářit jako „všemu rozumějící“ CYP!!!

O odborné vybavenosti při výběru toho nejlepšího z předložených návrhů jasně řekl v pořadu české televize náměstek primátora Lukáš Ženatý: „mě se líbil od samého začátku tady ten a jenom ten“. Proč nebyla vyhlášená dostatečně přehledná soutěž, kde by odborná komise vybrala z anonymně předložených návrhů? Je výběr radou města z šesti návrhů od jednoho studia opravdu ta nejvhodnější cesta nejlepší a odborné volby? Když bylo vybíráno odbornou komisí logo Brna, jen v časopise Font (č. 75/2004) bylo otištěno padesát pět návrhů, a to šlo již o užší výběr. Ale jak řekl primátor Petr Kajnar „Postupně slovo Ostrava zmizí a zůstane jenom ta značka“. Tak proč se vlastně s nějakou soutěží vůbec zabývat. A odbornost výběru? Koho to zajímá. Naší městští představitelé již nejednou ukázali, že „zrovna oni a jen oni“ jsou ti praví, ti vyvolení, kteří vědí vše a mohou vše. Na nás však zůstává, zda jim tuto iluzi ponecháme.

Jen mě tak napadá, neměly by tam ty vykřičníky být čtyři? Protože pro nápis „BANÍK!!!“, který je součásti prezentovaného návrhu jedno zástupné interpunkční znaménko pro skrytý vulgární význam chybí. „Bo BANÍK PIČO, ne.“ Studio Najbrt zřejmě fandí jinému klubu a radní města Ostravy jinému městu.


Jaroslav Němec

Napsat komentář