Ostravu nedejme napospas nezodpovědným politikům

Jaký je názor na kampaň „Ostravu nedáme“ z pohledu zastupitele města v opozici?

Zatím jsem nečetl žádnou podrobnou studii o tom, co nové rozpočtové určení daní (RUD) způsobí v Ostravě. Nevím, zda posilnění měst a malých obcí ve spádové oblasti Ostravy našemu městu uškodí, či naopak pomůže. Jisté však je, že Ostrava má své specifické problémy v oblasti sociální a ekologické, se kterými se ostatní magistrátní města postižená RUD nemusejí potýkat. Tak výrazné omezení příjmů může způsobit problémy, s nimiž se město bude těžce vypořádávat.

Přesto mám problém se postavit do stejné řady s těmi municipálními politiky, kteří jsou zodpovědní za hospodaření s městskými financemi za poslední léta a bít se s nimi za zachování dosavadního rozpočtového určení daní. Měl-li bych s těmito pány držet stejný bojový šik, museli bychom si nejdřív vyjasnit mnoho věcí ohledně dosavadního hospodaření s penězi, jde konkrétně o rekonstrukci ČEZ arény, rekonstrukci Masarykova náměstí, financování 1st International School of Ostrava, hospodaření Národního divadla moravskoslezského, dotování projektu EHMK 2015, privatizaci Dopravního podniku Ostrava, akci SMOG!!!… Mé otázky by, obávám se, nebyly uspokojivě vysvětleny, a přitom jde o stovky miliónů korun, o jejichž účelném vydání nejsem vůbec přesvědčen.

Jaké jsou asi motivy těch zastupitelů a radních, kteří figurovali u tolika netransparentních zakázek pro město, že tak brojí proti novému RUD? Vždyť pokud vydávají městské peníze nehospodárně a někdy je dokonce zneužívají k populistickým kampaním, proč by jim nové RUD mělo vadit? To nebude tím, že by tito lidé změnili hodnotový žebříček. Menší rozpočet znamená chtíc nechtíc hospodárnější zacházení s městskými penězi a tudíž menší prostor pro lukrativní zakázky… Proto se k nim nemohu připojit a proto se nepřipojím ani k petici „Ostravu nedáme“. Ostatně tuto kampaň si platíme všichni, ať už s jejím poselstvím souhlasíme nebo ne.

Odrazují mě neupřímná hesla typu: „Ostravané podpořte své město!!!“ Už léta chtějí Ostravané, aby je jejich město podpořilo v boji za lepší vzduch a město je neslyší… A současnému vedení města bych doporučil, aby se raději věcně zabývalo novou situací, než aby vymýšlelo drahé a populistické kampaně, které stejně nic nezmění. Ostravu nedejme – nedejme ji napospas nezodpovědným politikům!


Jan Becher, zastupitel za Hnutí Ostravak