Iain Patterson v Ostravě

Skotský umělec Iain Patterson, který do 20. března 2016 prezentuje svou tvorbu pod názvem Out West v Domě umění – Kabinetu architektury Galerie výtvarného umění v Ostravě. Druhá výstava s názevem Smacznego je k vidění v Industrial Gallery. Umělec téměř na závěr výstavy, zavítá do Ostravy a představí osobně svou tvorbu. „Nejsem architekt, ale malíř, který se dlouhodobě vášnivě zajímá o architekturu a jako umělec mohu být objektivně kritický,“ řekl o sobě.

První setkání proběhne 14. března 2016 od 17 hodin v Industrial Gallery, kde se po přednášce Charles Rennie Mackintosh / život a dílo slavného skotského architekta, designéra výtvarníka uskuteční vernisáž výstavy. K přednášce Architektura bez architektů a staré domy naTiree, která se uskuteční 15. března 2016 v přednáškovém sálu ostravského Domu umění od 16 hodin poznamenal: „Obrázky, které vám zde představím, vypovídají něco o skotské prehistorii – stojící kameny z doby bronzové, brachy (kamenné pevnostní stavby budované bez použití malty) a původní způsoby stavění domů, převážně z oblasti vnějších Hebrid ve Skotsku,“ uvedl Iain Patterson.

Iain Patterson (narozen v roce 1946) působil třicet let na Fakultě kresby a malby na Edinburské akademii výtvarných umění. Specializoval sena výuku kresby podle modelu, anatomickou kresbu a malířskou kompozici od prvních ročníků až po postgraduálnístudenty. Vždy projevoval velký zájem o kariéry svých studentů a fungování uměleckých organizací, zejména pak galerie New 57 Gallery (1968 až 1974). Je zakládajícím členem a bývalým předsedou Collective Gallery v Edinburghu. Jeho práce můžeme nalézt ve Scottisch Arts Council, ale i v Muzeu moderního umění (MoMA) v New Yorku.

Nyní, po odchodu z ECA do penze, mnohem více času věnuje své vlastní umělecké činnosti v ateliéru v East Lintonu. Celých patnáct let Patterson přestavoval tradiční domek na Hebridách a vášnivě se zajímá o vernakulární architekturu a improvizovanou hudbu.

Iain Patterson v Ostravě, foto Antonín Dvořák, 2016

Iain Patterson v Industrial Gallery

Pro ty, kteří se ještě nesetkal i s Pattersonovými jemně nazelenalými, výrazně minimalistickými obrazy plným i tajem na a magie, je zde jako pozvánka na setká ní se skotským umělcem krátká poznámka z textu Zbigniewa Makarewiczez právě připravované publikace: „… Iain Patterson řadu let pracuješ motivem spojujícím různé formy a matérie, s motivem biologického růstu a proměny. Znovu tak vchází do jasného světa trav, hub, mořských řas, jehličnatých a listnatých stromů a lodyh neznámých bylin a plevelů, které nachází na kamenitých rumištích. Tento biomorfismus v nejrůznějších podobách, tedy i v obrazech a kresbách či v porcelánových plaketách je, při rovnáme i tyto dokonalé umělecké výtvory k hudbě, spíše souborem etud-jakýchsi zkoušek a cvičen (Jistým způsobem nedokončených. Občas se Pattersonovi přihodí, že postaví most na druhý břeh, tedy vybuduje něco ve své konkrétní vlastní existenci. Prvnítakový most postavil, když pracoval na kolekci All The Monroes (všechny nejvyšší vrcholy Skotska, které dobyl lord Monroe, a které Iain vymodeloval na porcelánových destičkách o rozměrech 10x10centimetrů).

Pro výlet abstraktní skotskou krajinou je Iain Patterson průvodce nadmíru zkušený, jeden z nejzasvěcenějších. Příležitost, jako je setkání s Iainem Pattersonem, je jedinečná, a proto je jistě dobré, nepropást ji.


(rem), tisková zpráva, foto Antonín Dvořák

Napsat komentář