Ivo Klimeš: Opera a přestavby divadel v Ostravě

Dílo architekta Iva Klimeše v Ostravě (díl 3.)

Po nerealizovaných návrzích rekonstrukce Slezskoostravského hradu a koncertní síně se dnes seznamíme s tvorbou architekta Iva Klimeše pro ostravské divadla.

Tento miniseriál vychází u příležitosti výstavy Ivo Klimeš: Architektura a divadlo, která je k vidění do konce divadelní sezóny v Divadle Jiřího Myrona v Moravské Ostravě.

Operní budova Státního divadla v Ostravě, 1958–1959

Dvoukolová veřejná architektonická soutěž na ideové řešení operní budovy Státního divadla v Ostravě, v 1. kole Ivo Klimeš oceněn jednou ze tří třetích cen. Do 2. kola vybráno pět návrhů; 1. cena neudělena, 2. cena Ivo Klimeš. Podle soutěžního návrhu byla ve Stavoprojektu vypracována urbanisticko-architektonická studie (1961), autorský kolektiv vedl Miloš Bartoň, spolupráce Cyril Kajnar, Evžen Kuba, Jiří Procházka, Dobroslav Szpuk a Ivo Klimeš. Nerealizováno.

Přestavba operního divadla v Ostravě, 1967

Projekt přestavby a přístavby stávající divadelní budovy, stavba v letech 1969-1971, realizováno jen částečně. Původně Městské divadlo v Ostravě, architekt Alexandr Graf, (1907), v letech 1948-1989 Divadlo Zdeňka Nejedlého, v současnosti Divadlo Antonína Dvořáka. Nerealizovaný návrh čelní fasády divadla reprezentovaný fotografi í modelu zařadil historik architektury Felix Haas do publikace Architektura 20. století. Další přestavba divadla proběhla v letech 1999-2000 (Arkos, Josef Havlíček) a novostavba provozní budovy divadla naproti zadnímu průčelí v letech 2001-2002 (Arkos, Josef Havlíček a Vít Klimeš).

Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě, 1976–1980

Přestavba po požáru v r. 1976, projektová studie 1976, druhá studie 1977, projekt 1978–1980. Spolupráce Ivo Šlosar, prováděcí projekt Hynek Váňa. Interiéry navrhl Radim Ulmann (studie – prostorové řešení 1980, výtvarný návrh – design zařízení 1984). Stavba 1980–1986.


(rem), Eva Špačková (text z výstavy k projektům), foto archiv Iva Klimeše a Evy Špačkové

Napsat komentář