Směrník z Havířova je v Ostravě

Jedním ze symbolů výstavy Brusel na Ostravsku, právě probíhající v sále ostravského Domu umění, se stal Směrník z Havířova, tedy betonová plastika Václava Uruby, která stávala v letech 1969–2014 před železničním nádražím v Havířově – v poslední době tolik diskutovaným. Svou pozornost upoutala socha jednak jako součást vynikajícího architektonického komplexu zmíněného nádraží, které vyprojektoval v tzv. bruselském stylu architekt Josef Hrejsemnou (surový vzhled sochy dokomponoval čelní prosklenou plochu prostorné nádražní haly), jednak jako ojedinělý případ ryzího sochařského brutalismu v našem regionu.

Brutalismus objevil pro sochařství krásu syrového materiálu – zejména betonu, který bývá na povrchu soch přiznán rovněž reliéfními stopami po bednění, které tvořilo odlévací formu. Václav Uruba byl v 60. a 70. letech 20. století jediným autorem v našem regionu, který tvořil výhradně v tomto stylu. Vytvořil řadu reliéfů a několik soch, z nichž je právě Směrník nejodvážnějším a nejpozoruhodnějším počinem (symbolizoval křížení cest i vítající lidskou postavu, mohl však připomínat rovněž tvar kaktusu, z něhož sochař vyšel).

Havířovským radním se však socha nezamlouvala (už pro sepětí s budovou nádraží, kterou měli v úmyslu odstranit) a na její údržbu nebyly od vzniku sochy v roce 1969 vynaloženy žádné prostředky. Zchátralý objekt se pak rozhodli v roce 2012 demolovat. Demolice byla naštěstí oddálena (měla proběhnout spolu s demolicí vlastního nádraží) a teprve koncem roku 2013 sochu obklopil plot s výstražnou páskou, ohlašující brzké odstranění. To se mělo uskutečnit počátkem roku 2014, avšak díky občanské iniciativě se situace nakonec vyvinula zcela jiným směrem. Úsilí o zachování sochy na původním místě, kam patří, bohužel nebylo úspěšné. Magistrát města Havířova nakonec svolil k prodeji sochy za 1 Kč, pokud si ji kupce na vlastní náklady odveze. Směrník odkoupil spolek Důl architektury, který financoval odinstalování a převoz sochy do Ostravy z darů příznivců (akce vyšla na 39 tisíc Kč; město odmítlo participovat, ačkoli na demolici by vynaložilo 65 tisíc Kč). Následně byla socha prodána opět za 1 Kč Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Ostravě, který slíbil provést její opravu a umístit sochu před svým novým sídlem na ul. Odboje v centru města (před vstupem do nemocnice na Fifejdách). Socha byla na jaře roku 2015 restaurována a 17. července 2015 na daném místě instalována a slavnostně prezentována. Doplnila ji rovněž pamětní destička od ostravské sochařky Šárky Mikeskové. Všichni zúčastnění (akci podporoval rovněž okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu) pevně doufají, že havířovské nádraží bude zachráněno a že Směrník se před něj v přesné kopii vrátí.


Jakub Ivánek, foto Werner Ullmann

Napsat komentář