Lukáš Černohorský: Našemu kraji přeji přerod v kraj technologický

V Moravskosleszkém kraji vede Piráty do voleb bývalý lídr strany Lukáš Černohorský (31). Živí se jako test inženýr a je mluvčím petičního výboru zasazujícího se o zachování tří historických budov známých jako Ostravica-Textilia. Chce, aby se z těžce průmyslového kraje stal postupně kraj technologický.

Lukáš Černohorský: Našemu kraji přeji přerod v kraj technologický / foto (c) Roman Polášek

Jaká je vaše vize pro Moravskoslezský kraj?

Naším cílem je region, v němž mohou lidé dýchat čistý vzduch bez strachu o zdraví a abychom mohli prožít svůj život naplno bez obav ze ztráty zaměstnání. Chceme, aby tu měli lidé rozmanité pracovní příležitosti. Nemůžeme se spoléhat na jedno odvětví průmyslu. Klíčem k prosperitě naší  společnosti je různorodost, poctivost, otevřenost, hodnotné vzdělání, kvalitní veřejné služby, rozvoj nových technologií a maximální zapojení občanů do rozhodování.

Má se tedy Moravskoslezský kraj ubírat jiným směrem, než jaký udává jeho průmyslová tradice?

Moravskoslezský kraj je a vždy byl krajem převážně průmyslovým. Přesto tu těžký průmysl už dlouho nehraje prim, co se zaměstnanosti týče. Stále ale využívá stejných výhod jako za své „zlaté éry“. Zatímco místní malé a střední podniky si léta stěžují na nedostatek podpory ze strany státu, byrokracii nebo stále se zvyšující daně, velké podniky, jejichž zisky z valné části putují za hranice naší země, ve velkém využívají evropské i státní dotace, investiční pobídky a jiné výhody. Naší snahou je přimět majitele těchto provozů, aby nezneužívali svého postavení a byli přínosem pro rozvoj našeho kraje. Neprosazujeme útlum těžkého průmyslu. Chceme jen, aby náš kraj rozvinul inovace, které pomůžou snížit dopady těžkého průmyslu na životní prostředí a kvalitu života.

Jaké jsou nutné kroky ke snížení prašnosti v kraji?

Jak již bylo řečeno, v oblasti průmyslu budeme namísto mnohaletého prodlužování výjimek na provoz zastaralých technologií prosazovat inovace a nejlepší dostupná řešení. Důležitá je výstavba městských obchvatů a páteřních komunikací, velké předražené terminály nejsou řešením městské dopravy. Finančně podpoříme investice do zeleně obcí – zeleň snižuje prašnost, teplotu i hlučnost a naopak zvyšuje vlhkost a pozitivně ovlivňuje psychiku lidí.

U kotlíkových dotací budeme vyžadovat odstranění uhelných kotlů z dotačního programu, neboť neodpovídají myšlence snížení ekologické zátěže v kraji. Kvalitní české uhlí má mnohá plus například v chemickém průmyslu, nicméně jako surovina pro lokální topeniště je v mnoha ohledech zastaralou technologií. Lepší výhřevnost mají peletové kotle v rozmezí 10 až 30 kW, které lze zpravidla automaticky regulovat podle požadované teploty v rozmezí 30 až 100 % pomocí přísunu paliva a množství vháněného vzduchu.

Jaký máte názor na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny podle návrhu známého pod názvem „Černá kostka“ a na situaci ohledně projektu?

Novou budovu Moravskoslezské vědecké knihovny podporujeme. Projekt zvítězil v regulérní architektonické soutěži uspořádané krajským úřadem v roce 2004. V červnu 2009 ale rozhodlo vedení krajského úřadu (ČSSD a KSČM) o nepostavení a odložení stavby nové budovy knihovny, která sídlí od roku 1951 v provizorních prostorách Nové radnice v Ostravě.Situaci okolo „Černé kostky“ Piráti dlouhodobě sledují. V říjnu 2010 jsme iniciovali setkání Amelie Andersdotter, bývalé poslankyně Evropského Parlamentu za švédskou Pirátskou stranu, se Svatomírem Recmanem, náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje. Tématem setkání byla Černá kostka a odklonění dotací z fondů ROP MSK z rozpočtu EU na tuto stavbu do jiných oblastí.

Moravskoslezský kraj měl před šesti lety pohromadě všechny peníze k tomu, aby mohl knihovnu postavit. Šlo o 600 milionů korun z rozpočtu EU, 490 milionů korun od státu a finanční rezervu od předešlého vedení kraje. Měl respektovaný vítězný projekt z architektonické soutěže i stavební povolení. Další peníze jsou dosud vynaložené prostředky na projektovou dokumentaci a různé studie spojené s přípravou stavby „Černé kostky“, které dosáhly téměř 50 milionů korun. Nyní není ani nový projekt, ani peníze. Vše musí začít znovu. Pokud se takto kraj chová k prioritním projektům, nechci raději vědět, jak přistupuje k těm méně důležitým.

Jaký je tvůj názor na architektonické soutěže? Budete prosazovat v případě zvolení do zastupitelstva kraje architektonické soutěže pro veřejné budovy?

V celostátním programu prosazujeme zavedení architektonických soutěží jako standard. Je to součást transparentnosti veřejné správy. Současná praxe, kdy velké veřejné stavby vznikají bez architektonické soutěže, je nešťastná. Výsledek takového jednání můžeme vidět na samotné budově krajského úřadu, která se z architektonického hlediska stala terčem kritiky.

Nabízí kraj sportovcům adekvátní podmínky pro vrcholový sport? Jak se může v tomto ohledu zlepšit?

Náš kraj by se neměl zaměřovat jen na podporu vrcholových sportovců, jejichž hlavní příjmy by měly pocházet z jiných zdrojů než krajských. Měl by se zaměřit na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Pro většinu rodičů jsou výdaje na tyto aktivity svých dětí příliš vysokou položkou v rozpočtu, a proto si nemohou dovolit, aby patřily mezi priority. I proto dochází k zanedbávání pohybových aktivit u dětí a mládeže, což má negativní vliv na jejich zdraví a projevuje se to ve zvýšených nákladech na zdravotní péči, kterou taktéž zajišťuje kraj. Ušetřené peníze bychom přitom mohli použít na zlepšení dostupnosti zdravotní péče v mimoměstských oblastech.

Jak by se měla zachovat osoba ve veřejné funkci, pokud je policií prověřována pro spáchání trestného činu? Platí podle tebe u politiků presumpce neviny?

V případě, že policie pouze prověřuje informace týkající se protiprávní činnosti politika, platí podle mého názoru presumpce neviny. Je však jeho morální povinností voličům vyšetřovanou kauzu vysvětlit. Špatným příkladem odpovědnosti vůči voličům je hejtman Miroslav Novák, který vysvětlil své propojneí s lobbistou Dědicem nic neříkajícím dopisem zastupitelstvu a osobně se jednání vůbec neúčastnil.
Je neakceptovatelné, aby politik odsouzený za úmyslně spáchaný trestný čin reprezentoval zájmy občanů a byl placen z veřejných peněz. Příkladem této špatné praxe je Karel Březina z pražské ČSSD, který byl odsouzen za podvod, a nadále nejenže zůstal krajským zastupitelem, ale dokonce se stal poradcem ministryně školství.

Co bys přál Moravskoslezskému kraji v nejbližších letech?

Moravskoslezskému kraji bych přál méně zbytečných předražených dopravních terminálů, více dokončených obchvatů měst a také rovnou dálnici bez snížené rychlosti. Přál bych mu bezbolestný přerod z průmyslového kraje v kraj technologický, který odpovídá pracovnímu trhu 21. století. Občanům bych přál, aby mohli své záležitosti s úřady řešit online a nemuseli trávit půlku života čekáním na úřadech. Rád bych, aby méně mladých lidí po dokončení vysoké školy utíkalo do Prahy, ale aby měli důvod zůstat, nebo se vrátit a založit v našem kraji rodinu. Přál bych mu, aby lidé konečně docenili blízkost krásných míst pro aktivní odpočinek jako je Poodří, Beskydy či Jeseníky. A v neposlední řadě bych rád Moravskoslezskému kraji přál Piráty v jednobarevné krajské radě.

Napsat komentář