Symbolem zaťaté pěsti dává Ostrava najevo, jak je zahleděná do sebe

Rozhovor s Janem Tomiczkem, starostou Třanovic a předsedou Spolku pro obnovu venkova v Moravskoslezském kraji

Jan Tomiczek je už šestnáct let starostou obce Třanovice. V rozhovoru pro Ostravablog.cz komentuje kampaň „Ostravu nedáme“ a zamýšlí se nad Ostravou jako metropolitním centrem.

Jaký je vztah Třanovic k Ostravě, jako oblastnímu centru, jak o něm mluví primátor Kajnar a naopak?

Ostrava již zdaleka není jediná, kde jsou velká nákupní centra, průmyslová výroba, střední a vysoké školy, zábavní a sportovní střediska, kde v minulosti dojížděli občané Třanovic. Síť obchodních center je rozesetá po celém kraji, průmyslová výroba doznala velkých změn vybudováním mnoha průmyslových zón mimo město Ostravu, rovněž školská zařízení různého typu se nacházejí mimo město Ostravu a tak bychom mohli vyjmenovávat další věci jako kulturní a společenská zařízení apod. Vznikem krajů se nově soustředila do Ostravy některá zařízení navazující na krajský úřad.

Ostrava zůstává místem, kde jsou soustředěna centra bank, sídla mnoha menších i větších firem a společnosti, které umožňují zvýšené příjmy do pokladny města.

Z výše uvedeného vyplývá, že Ostrava již není tím jediným centrem, které bylo známo z minulosti a jak je představována v kampani proti návrhu RUD. Princip rovných příležitostí je z pohledu menších obcí a měst velice významný, vždyť mnohé aktivity a odpovědnost se právě přesunuly tam, bohužel s opomenutím jedné maličkosti a to přesunutí finančních zdrojů.

Kontaktovali představitelé Ostravy v předešlých letech okolní města a obce ve vztahu k problematice nového zákona RUD?

Diskuse o novém RUD probíhá na různých úrovních nejméně osm let. Důvodem, že se do nedávna byl málokdo ochoten vážně touto problematikou zabývat, bylo, že nebyla politická vůle. To bylo dáno volebním systémem a počtem zastoupení poslanců z jednotlivých měst a tedy ani nebyl důvod brát nějaký ohled či vnímat potřeby ostatních.

Máte svou představu o spravedlivém rozděleni RUD?

Jak jsem se již zmínil, diskuse o novém RUD probíhá delší dobu a ministerský návrh je kompromisem, který vzešel z těchto diskusí a jednání. Souhlasím s tímto návrhem, jsem však přesvědčen, že to nemá být dogma, ale je třeba vnímat vývoj ve společnosti a učit se reagovat na jeho stav a potřeby.

Jaký máte názor na kampaň „Ostravu nedáme“?

Kampaň je vedena velice populisticky, objevuje se v ní spousta neúplných informací a co je pro mne zarážející, že je vedena masově včetně podpisových akcí proti mimo ostravským občanům a aniž by byli lidé do problematiky zasvěcení. Symbolem zaťaté pěsti dává Ostrava najevo, jak je zahleděná do sebe, vyvolává to zbytečně emoce a to nic dobrého neznamená. Nám nezbývalo nic jiného, než svůj názor a postoj projevit (jako reakci na jednání magistrátu s poslanci o RUD a spuštěnou kampaň) masově v počtu 120 přítomných starostů obcí a měst.

Jak probíhalo setkání z primátorem Kajnarem?

Pan primátor, se svými spolupracovníky, se snažil zúčastněné přesvědčit o tom, že nový návrh RUD je špatný a že poškozuje celý kraj. Je škoda, že příležitost k možnosti vyjádřit názory i argumenty pro a proti doposud nebyla a ani nebyla vyhledávána. Obávám se, že tak jak doposud nemusí být ani k tomu vůle. Teď je však na nás, abychom odstranili deficit v informovanosti naších občanů o skutečném současném stavu financování obcí a měst a novém ministerském návrhu RUD, tak aby si mohli vytvořit svůj názor.


Jaroslav Němec, rozhovor s Janem Tomiczkem